Programma Nieuw-West 2010

Kernpunten programma Nieuw West

Dit jaar ontstaat het stadsdeel Nieuw-West door het samengaan van de stadsdelen Slotervaart, Osdorp en Geuzenveld-Slotermeer. Voor de ChristenUnie is dit een goede gelegenheid om mee te doen aan de stadsdeelverkiezingen in Nieuw-West.

Wij geloven in Nieuw-West. Het is een uniek stadsdeel met veel ruimte en groen. Nieuw-West bestaat uit veel verschillende wijken met elk zijn eigen uitdagingen en problemen. We willen graag dat Nieuw-West een stadsdeel is waar mensen veilig kunnen samenleven en waar ook gezinnen zich thuis voelen. We komen op voor mensen die kwetsbaar zijn, zoals kinderen, jongeren, gehandicapten en ouderen. Ook de natuur in het stadsdeel willen we  beschermen. Met elkaar moeten we de problemen in het stadsdeel aanpakken. Er moet meer begeleiding komen bij opvoeding en onderwijs. De veiligheid op straat moet verbeteren door een buurtgerichte aanpak. Voor de jongeren moeten we investeren in sport en cultuur. Om Nieuw-West leefbaar te houden moeten we investeren in schone lucht en energiezuinig wonen.

De 7 kernpunten specifiek voor Nieuw-West op een rij:

  1. Het verbeteren van de veiligheid. Wijkcoördinatoren en straatcoaches moeten duidelijk zichtbaar zijn en een heldere bevoegdheid hebben.
  2. Investeren in leefbare buurten met goede voorzieningen, zodat het ook aantrekkelijk is voor gezinnen.
  3. Investeren in jongeren: begeleiding bij opvoeding, onderwijs, sport en cultuur.
  4. Investeren in betere luchtkwaliteit en energiezuinig wonen.
  5. Behoud van de kenmerkende natuur aan de randen van het stadsdeel en rond de Sloterplas.
  6. Verbeteren openbaar vervoer tussen huidige tramlijnen. Er moeten verbindingen komen tussen lijn  1, 2, 14 en 17 (van noord naar zuid).
  7. Parkeerbeleid: vooral gericht op ontmoedigen lang parkeren. Bezoekers blijven van harte welkom!