ChristenUnie Amsterdam boekt resultaat in het coalitieakkoord.

33902507_1612468088875679_8743653709201801216_n
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 30 mei 2018 om 22:31

ChristenUnie Amsterdam boekt resultaat in het coalitieakkoord.

De fractie van de ChristenUnie heeft resultaat geboekt tijdens het debat over het coalitieakkoord van de kersverse coalitie van Amsterdam. Maar liefst drie van de door het raadslid Don Ceder ingediende amendementen werden aangenomen. Twee daarvan gingen over armoede en schuldenproblematiek en het derde ging over het verlagen van drempels om uit de prostitutie te stappen.

De inbreng van raadslid Don Ceder tijdens het debat begon met felicitaties in de richting van de nieuwe coalitie. Daarbij wenste hij hen Gods zegen toe voor de aankomende periode. Verscheidene punten uit het collegeakkoord konden op steun rekenen van de ChristenUnie. Ceder sprak bijvoorbeeld lovend over ambitieuze maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Toch waren er ook verschillende punten waar de ChristenUnie kritiek op had, ofwel graag een aanpassing van het akkoord doorgevoerd zou willen zien.

Daarom werden verschillende amendementen ingediend en drie daarvan werden unaniem aangenomen. Het eerste amendement besluit dat het college meer aandacht zal besteden aan financiële educatie. Schuldenproblematiek wordt namelijk niet achteraf maar juist vooraf opgelost. Ten tweede kon de oproep van de ChristenUnie om bij de aanpak van schulden armoede juist buurt- en vrijwilligersinitiatieven te versterken, op steun rekenen. Het derde aangenomen amendement besluit dat er in het coalitieakkoord wordt opgenomen dat de gemeente met woningcorporaties in gesprek zal gaan om betaalbare woonruimte aan te bieden aan vrouwen die uit de prostitutie willen stappen.

Helaas werd een amendement om in het onderwijs niet alleen extra aandacht te besteden aan migratiegeschiedenis, koloniale verleden en slavernij maar ook aan de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, niet aangenomen. De ChristenUnie wil in de aankomende raadsperiode het college controleren op de voorgenomen afspraken en doelstellingen en constructief bijdragen aan het bestuur van de stad. Thema's uit het verkiezingsprogramma en de campagne zoals schuldenproblematiek, mensenhandel en prostitutie, veiligheid voor iedereen en bestrijding van kansenongelijkheid hebben daarbij de bijzondere aandacht.

Deel dit bericht