CU: warmtetransitie samen mét bewoners

fabriek
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 4 april 2019 om 13:00

CU: warmtetransitie samen mét bewoners

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 3 april zijn drie moties van de ChristenUnie unaniem aangenomen. De inzet van de ChristenUnie is erop gericht om de raad de instrumenten in handen te geven zodat men er beter op kan sturen dat de warmtetransitie van de aankomende jaren daadwerkelijk samen mét bewoners gedaan wordt in plaats van over hun hoofden heen.

Nederland gaat van het aardgas af. Het Rijk wil uiterlijk in 2050 geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen. Met het verduurzamen van de warmtevoorziening kan dus een grote stap gemaakt worden richting een klimaatneutraal energie- systeem.

Dit is een grote opgave en een ingewikkeld veld waar we ons als stad in moeten gaan begeven. Niets doen op dit gebied is echter geen optie. Onze aardgasvoorraad in Groningen is beperkt en die moeten we zoveel mogelijk in de grond laten, alleen al vanwege de belangen voor de Groningers. We zullen daarom tijdig moeten zoeken naar alternatieven. Maar ingewikkeld is het zeker en we moeten geen grote fouten begaan in het verlangen om als Amsterdam het voortouw te willen nemen. Wees verstandig en laten we afwegingen maken met alle mogelijke feiten op een rij.

Uit het rapport van de rekenkamer blijkt dat de raad veel meer meegenomen dient te worden in het proces. Er zou jaarlijks een afweging moeten zijn: kaderstellen en bijstellen. Ook geeft de rekenkamer een belangrijk advies: 'Maak een keuze in hoe de gemeente zich wil positioneren ten opzichte van markt en maatschappij'.

Daarbij wil de ChristenUnie aandacht vragen voor de positie van de inwoners. De ChristenUnie hecht zeer veel waarde aan draagvlak bij bewoners. We zullen het als gemeente samen met hen moeten doen. De raad heeft goede informatie nodig om afwegingen te kunnen maken. Nu staat de raad nog te vaak op afstand, dat geeft het rekenkamerrapport duidelijk weer.

Daarom heeft de ChristenUnie drie moties ingediend die unaniem zijn aangenomen. Door de moties krijgt de raad meer inzicht in:

  • Participatie in de wijken
  • Consequenties voor bewoners
  • Verschillende keuzes en mogelijkheden

Deel dit bericht