Maden en lijkengeur in woning na gevonden lijk: 'schrijnende en mensonterende situatie'. ChristenUnie vraagt actie van gemeente

stopera.jpg
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 8 oktober 2019 om 11:45

Maden en lijkengeur in woning na gevonden lijk: 'schrijnende en mensonterende situatie'. ChristenUnie vraagt actie van gemeente

In Amsterdam Noord is een vrouw gevonden die al enige weken dood in haar woning lag. Dit zorgde voor ongedierte en een lijkengeur die omgeving voor buren onleefbaar maakten. Vorig jaar heeft de ChristenUnie meermaals aandacht gevraagd voor de situatie van zogenaamde 'eenzame doden'. Nu vraagt de ChristenUnie hier opnieuw aandacht voor. De ChristenUnie wil dat er een meldpunt omtrent eenzaamheid wordt ingericht en dat de gemeente een actieve rol speelt bij het schoonmaken en het weer leefbaar maken van woningen waarin lijken zijn gevonden. Dit geldt volgens de ChristenUnie ook voor de directe leefomgeving en aangrenzende woningen. Fractievoorzitter schrijft het volgende aan het college met bijbehorende vragen:  

Vorig jaar stelde de fractie van de ChristenUnie op 8 oktober 2018 nadere schriftelijke vragen inzake gegevens over zogenaamde eenzame doden. De afgelopen zijn we in Amsterdam opnieuw getuige geweest van een schrijnende situatie in Amsterdam Noord[1][2]. Het ongedierte en de geur maakten leven onmogelijk in de directe fysieke omgeving van een huis waarin een buurvrouw, al overleden, enige tijd verlaten had gelegen. Deze situatie staat niet op zich want nog steeds worden er in Amsterdam regelmatig mensen gevonden die al enige tijd overleden in hun woning liggen. Dit gaat de ChristenUnie zeer aan het hart en de fractie wil zich blijvend inzetten voor eenzame ouderen en meedenken over hoe dergelijke situaties zoals hierboven beschreven kunnen worden voorkomen.  

De ChristenUnie stelde al eerder voor om een eigenstandig meldpunt eenzaamheid in te richten. In de beantwoording van de schriftelijke vragen die de ChristenUnie precies een jaar geleden stelde, geeft het college aan samen met betrokken partijen te onderzoeken wat de meerwaarde zou zijn van een eigenstandig meldpunt eenzaamheid. De ChristenUnie wil weten wat de resultaten zijn van dit onderzoek en roept het college op snel werk te maken van een dergelijk meldpunt. Ook buurtbewoners kunnen bij een dergelijk meldpunt dan bijvoorbeeld aan de bel trekken wanneer zij vermoeden dat er iets niet in de haak is bij hun buren en zij hen al een tijdje niet hebben gezien.  

Daarnaast wil de ChristenUnie weten hoe de gemeente handelt bij een dergelijke situatie zoals eerder in de toelichting beschreven. Op welke manier speelt de gemeente een rol in de reiniging en het weer leefbaar maken van de woningen waarin eenzame doden zijn gevonden alsmede de woningen in de directe omgeving.   

  1. Wat waren de uitkomsten van het onderzoek naar de meerwaarde van een eigenstandig meldpunt eenzaamheid zoals aangekondigd in de beantwoording van de schriftelijke vragen van de ChristenUnie (dd. 8 oktober 2018)?
  2. Heeft het college kennis genomen van de berichtgeving omtrent de vrouw in Noord die al drie weken dood in haar woning lag?
  3. Deelt het college de mening van de ChristenUnie dat het hier, net zoals bij andere gevonden eenzame doden, een schrijnende, mensonterende situatie betreft die zo veel mogelijk voorkomen dient te worden?
  4. Hoeveel personen zijn er in Amsterdam in 2019 al gevonden waarbij de lijkschouwer constateerde dat deze persoon er 14 dagen of langer heeft gelegen? Kan dit aantal uitgesplitst worden naar stadsdeel?
  5. Welke rol speelt de gemeente in het schoonmaken en opruimen wanneer na het vinden van een lijk geconstateerd wordt dat een woning ernstig bevuild is door ongedierte etc.?
  6. Is het college het met de ChristenUnie eens dat de gemeente een taak heeft in het leefbaar houden van de stad en dus ook een taak heeft bij het opruimen en schoonmaken van woningen wanneer hier een lijk is gevonden?
  7. De specifieke situatie in Noord laat zien dat het in sommige gevallen enige weken kan duren voordat een dergelijke situatie wordt aangepakt. Wat kan de gemeente doen om ervoor te zorgen dat dergelijke situaties die leefomgeving onleefbaar maken, sneller worden opgelost?

Deel dit bericht