Doe mee

Afbeeldingen (Algemeen)

(Klik voor een grotere versie)

 

Belangrijke Facebookberichten

Deel deze posts met je eigen vrienden!

Teksten om mee te knippen en plakken

Korte oproep

Vier jaar geleden kwam de ChristenUnie slechts 162 stemmen te kort voor een gemeenteraadszetel. Help ons om dít jaar geschiedenis te schrijven! Stem op 21 maart ChristenUnie, zodat we jou de komende jaren mogen vertegenwoordigen in ons mooie Amsterdam.

Speerpunten

 • Aanpak schulden
  Betere begeleiding bij schulden en een eerlijk incassobeleid van de gemeente. We zetten sterk in op het voorkomen van schulden, onderwijsuitval en werkloosheid van jongeren.
 • Een stad met plaats voor iedereen
  In de stad zijn voldoende huizen voor verschillende mensen. Ook willen we eenzaamheid onder ouderen en jongeren actief tegen gaan. Een stad die pal staat voor de veiligheid van iedereen (zoals de Joodse gemeenschap).
 • Goed onderwijs voor alle kinderen
  Onderwijs van hoge kwaliteit waarbij kinderen van elke denkbare achtergrond dezelfde kansen krijgen en waar we de vrijheid van onderwijs beschermen.
 • Amsterdam dé innovatiestad van Europa
  Wij willen schone lucht, schone straten en dat we slim omgaan met energie. Door hierin te investeren zorgen we voor meer innovatie en werkgelegenheid.
 • Een einde aan mensenhandel
  Er zitten veel kwetsbare vrouwen gevangen in de seksindustrie. Door de aanpak van de criminaliteit, het bieden van hulp aan vrouwen en het sluiten van ramen willen we mensenhandel bestrijden.

Lange tekst: voorwoord Verkiezingsprogramma

Beste Amsterdammer,

Amsterdam is altijd al een bijzondere wereldstad geweest. Het is de enige stad ter wereld die 180 nationaliteiten op een paar vierkante kilometer samenbrengt, ieder met een eigen levensverhaal. Amsterdam is zó geliefd dat veel mensen graag naar de stad willen komen.

Deze enorme aantrekkingskracht biedt geweldige kansen voor de stad. Tegelijkertijd heb ik, en met mij veel andere Amsterdammers, deze stad en de wereld om haar heen de afgelopen jaren flink zien veranderen. Dit brengt ook toenemende uitdagingen met zich mee: zorgen over veiligheid, groeiende armoede onder Amsterdamse huishoudens, gebrek aan betaalbare woonruimte, enorme stijging van toerisme en de daarbij horende overlast, de bereikbaarheid van de stad en zorgen over het milieu en de leefbaarheid. En dit alles terwijl er steeds meer Amsterdammers zijn die zich eenzaam voelen in een stad die steeds minder persoonlijk dreigt te worden.

Dit zijn uitdagingen die om bestuurlijke daadkracht vragen waarbij we als gemeente moeilijke gesprekken de komende jaren niet uit de weg kunnen gaan. Voor de ChristenUnie is het uitgangspunt dat elke Amsterdammer waardevol is. De afgelopen jaren heb ik ontzettend veel bijzondere Amsterdammers mogen leren kennen. Door deze ervaringen ben ik ervan overtuigd dat de oplossingen voor veel van deze eerder genoemde uitdagingen niet bij de gemeenteraad liggen, maar juist bij de burgers zelf. Vandaar de titel van dit programma: Ons Amsterdam.

Amsterdammers die zich inzetten voor hun mede-Amsterdammers zijn van onschatbare waarde voor onze stad. Neem nu de innovatieve zelf-georganiseerde coöperaties, maar ook de vele geloofsgemeenschappen die de stad rijk is. Deze kerken, moskeeën, synagogen en andere gemeenschappen zijn van grote sociale betekenis en bieden op wekelijkse basis tienduizenden Amsterdammers vrijwillig maatschappelijke zorg aan en fungeren daarbij als sociaal vangnet. Het wordt tijd dat de gemeente deze gemeenschapsverbanden veel meer als partner ziet en deze daadkrachtig faciliteert en betrekt bij het bouwen aan een leefbare stad met gelijke kansen voor iedereen.

Vanuit deze visie presenteert de ChristenUnie het verkiezingsprogramma Ons Amsterdam, waarin wij uiteenzetten hoe wij vol inzet de komende 4 jaren de stad door middel van een actief sociaal-christelijke politiek willen gaan dienen. De ChristenUnie zal dit (onder meer) nastreven door in te zetten op samenwerking met de vele gemeenschappen die onze stad rijk is, effectieve schuldhulp, betaalbare zorg en het tegengaan van eenzaamheid. Dit kunnen we echter niet alleen; dit willen we bereiken door samen te werken met elke Amsterdammer die zijn schouders eronder wil zetten en samen wil bouwen aan een veilige, schone, eerlijke en leefbare stad, waarin iedere Amsterdammer van waarde is.

Ik heb besloten mij in te zetten voor een duurzaam en leefbaar Amsterdam, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Dat zal niet gemakkelijk zijn. Ik weet gelukkig dat ik niet de enige ben die bereid is om aan onze stad, ons Amsterdam, te bouwen. Bouwt u mee?

Don Ceder

Lijsttrekker ChristenUnie Amsterdam