Amendementen succesvol bepleit op verkiezingsprogramma door CU Amsterdam

Hoopvol Realistischdinsdag 06 december 2016 21:06

Tijdens het verkiezingscongres van 26 november heeft ChristenUnie Amsterdam met succes amendementen bepleit. Zo komt er door onze amendementen inzet op financiële educatie ter voorkoming van schuld en inzet op veilig en verantwoord verkeersgedrag.

Inzet op financiele educatie ter voorkoming van schuld

We hebben gepleit voor financiele educatie ter voorkoming van schuld. Met als motivering: Bij het volwassen en zelfstandig worden hoort het leren omgaan met o.m. geld, verzekeringen, belastingen en het bijhouden van een goede administratie. Door het expliciet in het voortgezet of hoger onderwijs gericht aandacht aan te geven, kan (mede) worden voorkomen dat jongeren in de schulden raken.

In eerste instantie was dit ontraden door de programmacommissie maar het ledencongres heeft alsnog met grote meerderheid voor ons voorstel gestemd.

Inzet op veilig en verantwoord verkeersgedrag.

We hebben als aanvullende tekst ingediend. 'Verkeerseducatie: er wordt ingezet op verkeers- en mobiliteitseducatie gericht op veilig, verantwoord en vlot gebruik van vervoersmiddelen.' Met als motivering: 

De rode lijn in deze paragraaf is dat verkeersdeelnemers verantwoord moeten omgaan met verkeer (duurzame keuze), veilig (minder ongevallen) en vlot (minder opstoppingen). Het dient vandaar ook juist de aandacht om verkeersdeelnemers op deze punten meer toe te rusten dan op dit moment gebeurt. De doelstellingen van 50% minder verkeersdoden en -gewonden zal anders nooit kunnen worden gehaald. De infrastructuur is al (redelijk) op orde. Flinke inzet op het verkeersgedrag is cruciaal.

In eerste instantie ontraden door Programmacommissie maar nam uiteindelijk ook dit amendement toch over.

Verder zijn er ook een heel aantal amendementen van ons direct overgenomen door de programmacommissie.

De term zwakke mensen vervangen door kwetsbare mensen.

Op een groot aantal plaatsen in het programma werd gesproken over zwakke mensen. Wij hebben voorgesteld om op deze plaatsen te spreken over kwetsbare mensen.

Praktijkschool zijn niet lager 

Er werd in het verkiezingsprogramma gesproken over leerlingen van praktijkscholen die gezien werden als lager. Daar was niet duidelijk of dat de visie is van de ChristenUnie. Ons voorstel was om het woord 'onterecht' toe te voegen en dat is overgenomen.

Rol van ouders in onderwijs.

Er is na aanleiding van ons amendement nadrukkelijk opgenomen in de onderwijs paragraaf dat er nauwe samenwerking nodig is met ouders.

Het woord achterstandsleerling anders formuleren 

Naar aanleiding van ons amendement is het wooord achterstandsleerling vervangen door 'leerlingen uit kansarme milieus'.

Al met al een vruchtbare inzet naar aanleiding van onze ledenvergadering. 

Labels
Moties en Amendementen
Verkiezingen

« Terug