Persbericht lancering PerspectieF Amsterdam

flyer PerspectieF Amsterdamdinsdag 03 januari 2017 16:28

ChristenUnie Amsterdam heeft tot nog toe geen zetel in de gemeenteraad weten te krijgen. In 2014 was ze er heel dichtbij. Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zit ChristenUnie Amsterdam niet stil. Zo zijn ze een paar cruciale punten ingebracht bij het verkiezingsprogramma voor de Tweedekamer van 2017 van de ChristenUnie. En er zijn er nieuwe mensen gekomen in het bestuur.
Bijvoorbeeld bestuurslid en Tweedekamer kandidaat Don Ceder (27 jaar). Hij is als advocaat werkzaam en helpt mensen met schuldenproblematiek en onderhand bevecht hij onrecht door telecomproviders en malafide incassobureaus. Hij heeft inmiddels meerdere malen bij nationale televisieprogramma's aan tafel gezeten. Zijn verhaal is kort te omschrijven als, 'van de Bijlmer (op weg) naar het Binnenhof.'
Mede door zijn inspiratie en voortrekkersrol is er een bestuur gevormd om PerspectieF (ChristenUnie-jongeren) Amsterdam op te starten. Een enthousiaste groep jonge mensen met verschillende culturele achtergronden. Zij laten zien dat jonge mensen vanuit hun geloof zich druk maken over onrecht in onze stad en willen bouwen aan een hoopvolle samenleving.
Vrijdag 6 januari vindt, tijdens de nieuwjaarsborrel van ChristenUnie Amsterdam, de officiële Kick-off plaatst van Perspectief Amsterdam. Het wordt feestelijk gevierd met o.a. Jay-Way (vreemde eend in de Hiphop wereld) en live muziek.
Van harte welkom in 'De Nieuwe Stad', Luthuliplein 11 in Zuid-Oost, programma vanaf 19:30.
Labels
2017

« Terug