Motie sportstimulering jongeren uit minima gezinnen in uitvoering

jeugd sportdinsdag 02 september 2014 23:20

ChristenUnie Motion for sports promotion for youth from low-income families in progress

English below-->

Goed nieuws voor jongeren die graag bij een vereniging willen sporten, maar dat vanwege het inkomen niet kunnen. Voor de groep minima gezinnen die net niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van het scholierenfonds of jeugdsportfonds is er een nu een regeling voor inwoners uit stadsdeel Zuidoost. Dit is naar aanleiding van een motie op initiatief van de van de ChristenUnie Amsterdam Zuidoost.

De motie is bedoeld als steun voor jongeren uit een gezin met zeer weinig inkomen die graag willen sporten bij een vereniging. Sporten op straat of bij sportbuurtwerk is leuk, maar bij een vereniging stimuleert het vaker sporten. Daarbij is sporten bij een vereniging goed voor de talentontwikkeling, de sociale vaardigheden en discipline.

Tegemoetkoming door het scholierenfonds en het Jeugdsportfonds is gericht op gezinnen op het minimum inkomen. Dit kan betekenen dat een gezin met drie kinderen dat 1.350,- netto per maand te besteden heeft niet in aanmerking komt voor sportbijdrage. Dat zal meestal betekenen dat de kinderen niet verder komen dan op straat voetballen. In Zuidoost is dat nu anders.

Een aanvraag voor een bijdrage in het lidmaatschapsgeld en/of benodigde sportmaterialen kunnen worden aangevraagd via de intermediairs van het Jeugdsportfonds Amsterdam. Zij sturen uw aanvraag door naar het Jeugdsportfonds Amsterdam die beoordeeld of u in aanmerking komt voor de ‘Regeling Zuidoost’.

We horen het graag als fractie van de ChristenUnie als je er gebruik van hebt gemaakt en wat je ervan vond. Laat het ons weten via fractie.cuzo@gmail.com of een berichtje via Facebook of Twitter.

 

ENGLISH

Good news for young people who would like to sport at a club, but can not because low income. For the group of low-income families who do not qualify for a subsidy from the school fund or youth sports fund, there is a now a arrangement for residents of Southeast. This is in response to a motion initiated by the Christian Union Amsterdam Southeast.
The motion is intended to support young people from families with very low incomes who want to exercise sport in a club. Sports on the street or at community sports is fun, but a club encourages more frequent exercise. Sporting at a club is also good for talent development, social skills and discipline.
A grant by the school fund and the Youth Sports Fund is aimed at families on minimum wage. This may mean that a family with three children which for example has 1.350,- net to spend per month is not eligible for sports contribution. This will usually mean that the children do not get beyond playing football on the street. In Southeast this now will change for this year.
To apply for a grant concerning the membership fee and / or required sports equipment you have to submit your request through the intermediaries of the Jeugdsportfonds Amsterdam. They will send your application to the Youth Sports Fund Amsterdam to see whether you are eligible for the "Regeling Zuidoost (Southeast Arrangement)”.

We, as ChristenUnie Zuidoost, would like to hear from you if you have succesfully applied for this grant and what your experience is. Let us know via fractie.cuzo@gmail.com or a message on Facebook or Twitter.

Labels
Fractie

« Terug