Fractie

De fractie van de ChristenUnie Amsterdam bestaat uit één raadslid, Tjitske Kuiper, die ondersteund wordt door verschillende fractievertegenwoordigers en fractiemedewerkers. Voor vragen of informatie over een onderwerp kunt u de verantwoordelijke fractievertegenwoordiger een bericht sturen. Mocht u telefonisch contact willen met de fractie kunt u bellen naar het telefoonnummer op de contactpagina.

 • Tjitske Kuiper - Raadslid

  Portefeuilles: Werk, Inkomen en Onderwijs; Financiën, Economische Zaken en Duurzaamheid; Mobiliteit en Luchtkwaliteit

  tjitske.kuiper.de.haan@raad.amsterdam.nl

  TwitterFacebook
 • Gerjan van den Heuvel - Fractievertegenwoordiger en hoofd fractiebureau

  Portefeuille: Algemene Zaken; Openbare Orde en Veiligheid; Ongedocumenteerden; Wonen en Bouwen; Openbare Ruimte; Water;

  Fractiemedewerker beleid, voorlichting en communicatie. 

  g.van.den.heuvel@amsterdam.nl 

  TwitterFacebookInstagram
 • Hélène de Bruine - Fractievertegenwoordiger

  Portefeuille: Ruimtelijke Ordening.

  h.de.bruine@amsterdam.nl

  TwitterFacebookInstagram
 • Sander Huisman - Fractievertegenwoordiger

  Portefeuille: Kunst, Diversiteit en Democratisering.

  s.huisman@amsterdam.nl

  TwitterInstagram
 • Efraïm Hart - Fractievertegenwoordiger

  Portefeuille: Zorg, Jeugdzorg en Sport.

  efraim.hart@amsterdam.nl

  TwitterFacebookInstagram
 • Klariska ten Napel - Fractiemedewerker

  Beleidsmedewerker

  k.napel@amsterdam.nl

  FacebookInstagram
 • Gert Jan Boels - Fractiemedewerker

  Beleidsmedewerker

  g.boels@amsterdam.nl

 • Erik Hendrix - Fractiemedewerker

  Communicatieadviseur

  e.hendrix@amsterdam.nl

  TwitterFacebookInstagram

Bannerfoto fractie: Mirjam van Klaarbergen Photography