Kandidatenlijst

 • 1. Don Ceder

  Don Ceder (28), opgegroeid in Amsterdam-Zuidoost, is advocaat en zet zich voornamelijk in voor mensen met schulden. In 2014 werd hij genomineerd voor Amsterdammer van het Jaar vanwege het bijstaan van huishoudens tegen onrechtmatige incassogeschillen.

  Momenteel is hij politiek actief als duo-commissielid in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Afgelopen jaar stond Ceder als kandidaat-Kamerlid op de 7e plaats voor de Tweede Kamerverkiezingen. Met een groot aantal voorkeurstemmen (8627) bleek dat hij veel draagvlak heeft. “Amsterdam is een geweldige wereldstad, die tegelijkertijd ook voor grote uitdagingen staat op het gebied van wonen, toegankelijke zorg en leefbaarheid” zegt Ceder. “Ik spreek dagelijks mensen die tussen wal en schip vallen. Ook zien we dat er een steeds groter wordende groep is die zich nog niet vertegenwoordigd voelt in de gemeenteraad en ‚Äčachter de uitgangspunten van de ChristenUnie staat. Deze groep wil ik samen met een geweldig team de komende jaren vertegenwoordigen en een stem in de raad geven.”

  TwitterFacebook
 • 2. Tjitske Kuiper

  Tjitske Kuiper - de Haan (54):  "Ik wil mij graag inzetten voor de Amsterdammers vanuit de christelijke hoop en liefde. Dat doe ik nu al binnen onze studenten-woongemeenschap Good Luck, binnen mijn kerk en als lid van de Raad van Toezicht bij Tot Heil des Volks. Daarnaast wil ik graag bijdragen aan de beleidsmatige en bestuurlijke uitdagingen voor de stad vanuit de gemeenteraad. Samen met andere partijen met verschillende opvattingen het goede zoeken voor deze bijzondere stad en haar inwoners. Ik ben aangesloten bij de kerk ‘Hoop voor Noord’ en ben woonachtig in Amsterdam-Noord."

  Twitter
 • 3. John Olson

  De afgelopen 7 jaar is John (47) deelraadslid geweest voor de ChristenUnie in Amsterdam Zuidoost. Een ervaren politicus met hart voor Amsterdam. (Mede-)oprichter en (mede-)eigenaar van Galilee media, Olsen Group en Press magazine. Hij leidt tevens een huisgemeente.

  Twitter
 • 4. Hélène de Bruine 

  Hélène (41) is naast beleidsadviseur bij Vervoerregio Amsterdam al meer dan 7 jaar actief in het bestuur van de ChristenUnie. Ze is kerkelijk betrokken bij de Tituskapel.

  Twitter
 • 5. Manuel Voordewind

  Manuel Voordewind (23): "Ik heb een passie om mij in te zetten voor hen die niet meekomen in de samenleving. Zo heb ik in het verleden mogen werken met vluchtelingen in Amsterdam Zuidoost. Dit was een prachtige ervaring, ik heb veel van deze mensen kunnen leren. Afgelopen zomer heb ik stagegelopen in Libanon, waar ik werkte met Syrische vluchtelingen, dit was heel aangrijpend en heeft mij verder geënthousiasmeerd om mij in te zetten voor vluchtelingen in Nederland. Tijdens mijn master International Relations heb ik veel geleerd over de internationale problematiek rondom vluchtelingen. Ik hoop deze kennis toe te passen om vluchtelingen in Amsterdam een thuis te bieden en ik ben blij dat ook de ChristenUnie Amsterdam zich hier hard voor maakt. Ik wil bouwen aan een Amsterdam waarin in iedereen meedraait, ik wil bouwen aan #OnsAmsterdam. Ik kerk in de Liberty Church en ben woonachtig in Noord."

 • 6. Annacarina Klein

  Annacarina (56) is gespecialiseerd in de onderwerpen gezondheidszorg en onderwijs, en zet zich al een aantal jaren in voor zowel de lokale als provinciale politiek. Annacarina is een bekend gezicht in de Vineyard gemeente en ook betrokken als pastoraal begeleider in diverse kerkverbanden, directeur van een Mensendieck & sportmassage partijk en parttime manager in het onderwijs.

  Twitter
 • 7. Efraim Hart 

  Efraim Hart (25): "Amsterdam is een geweldige stad met veel potentie en diversiteit door verschillende culturen en religies. De afgelopen jaren zie ik jammer genoeg een stad, waarin er segregatie is en mensen zich buitengesloten voelen. Dit leidt tot onbegrip voor elkaar en meer kans tot radicalisering. Ik geloof dat Amsterdam een Christelijke stem nodig heeft om te verbinden. Een stad waar we ons niet richten op de verschillen, maar waar de focus ligt op overeenkomsten. Een stad waar naastenliefde, eenheid en omzien naar elkaar kernwaarden zijn. #OnsAmsterdam. Ik wil me verder inzetten voor thema’s als radicalisering, diversiteit & zorg voor kwetsbare inwoners. Mijn kerkelijke achtergrond is evangelisch en ik ben woonachtig in Amsterdam-West."

 • 8. Tamara Moll

  Tamara (26): "Met veel plezier woon ik in het mooie en diverse Amsterdam. Ik geloof dat de vertegenwoordiging van de ChristenUnie in de gemeenteraad er aan kan bijdragen dat dit zo blijft. De ChristenUnie staat voor een duidelijk christelijk geluid en baseert haar standpunten op Bijbelse principes, maar staat ook midden in de maatschappij en gaat actuele vraagstukken niet uit de weg. Ik wil er graag aan bijdragen dat de we dit geluid ook in de gemeenteraad kunnen laten horen. Ik ga naar de Noorderkerk en woon in Slotermeer."

 • 9. Gianni da Costa

  Gianni da Costa (32): "De ChristenUnie is echt een christelijke partij die in Jezus' naam politiek bedrijft. Er is groeiende behoefte aan christelijke principes in onze samenleving. Men voelt zich niet meer verbonden met politiek, kiezer is vervreemd van de traditionele politiek. Daarom wil ik het publieke gesprek aangaan, het debat aanzwengelen en het publiek betrekken, samen bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.  Politiek is ook een stuk emotie waar je voor je idealen moet staan, en een van mijn idealen is een samenleving waar begrip is voor zwakkeren en verliezers, en samenleving waarin iedereen voor elkaar zorgt, en iedereen meetelt. Minder ruimte voor individualisering en vervreemding. Ik kerk in het UKGR Evangelisch Centrum en ben woonachtig in West."

 • 10. Samany Sedney

  Samany (29) studeert HBO Rechten, werkt bij Sociale Verzekerings Bank als juridisch medewerker en is verder actief als voorzitter van PerspectieF Amsterdam. Daarnaast zet ze zich in voor de Victory Outreach kerk in Amsterdam en organiseert muziekavonden.

 • 11. Gerjan van den Heuvel 

  Gerjan van den Heuvel (22): "Mijn motivatie om mij in te zetten komt met name voort uit mijn politieke interesse en het geloof in het verhaal zoals we dat als ChristenUnie voorstaan. De samenleving van de stad Amsterdam is er één met prachtige maar helaas ook pijnlijke en schrijnende kanten. Ik geloof in de kracht van de samenleving zelf. De overheid schetst de kaders en faciliteert een samenleving waarin burgers hun verantwoordelijkheid nemen en mensen daadwerkelijk samenleven. Daarnaast wil ik mij ervoor inzetten dat iedereen in Amsterdam moet kunnen wonen. Het is verkeerd wanneer bijvoorbeeld starters niet in Amsterdam kunnen wonen omdat het te duur is. Amsterdam is van iedereen en iedereen moet kunnen zeggen: 'Dit is ons Amsterdam!'. Ik kerk in de Noorderkerk en woon in Zuidoost."

 • 12. Mirjam Verwijs

  Mirjam Verwijs (31): "Graag geef ik een stem aan de meest kwetsbare hier in Amsterdam, zij die dreigen vergeten en ondergesneeuwd te worden in een 24uurs economie waar het draait om macht en geld. Gelukkig zetten al vele Amsterdammers zich al in als vrijwilliger of mantelzorger voor zorgbehoeftigen, migranten, vluchtelingen en anderen die hulp nodig hebben. Dit is echt fantastisch. Maar graag zet ik mij er voor in dat er meer aandacht komt voor de problematiek en vragen die er leven onder kwetsbare groepen. Maar ook dat er meer aandacht en financiële middelen beschikbaar komen voor de informele zorg en hulpverlening in #onsAmsterdam. Ik kerk in de Noorderkerk en ben woonachtig in de Baarsjes."

 • 13. Sander Huisman

  Sander (38) werkt als Relatiemanager en Director Business Development Pensioenfondsen bij Acheme en is daarnaast erg actief bij Ajax als 2e voorzitter en woordvoerder van de supportersclub. Sanders is in het verleden fractiemedewerker en gemeenteraadslid geweest bij de ChristenUnie in de stad Groningen. Vier jaar geleden is hij enthousiast lid geweest van het campagneteam ChristenUnie Amsterdam en wil zich nu weer graag inzetten voor de partij.

 • 14. Selma Acuner

  Selma Acuner, 46 jaar en moeder van 2 zoons, woonachtig in Amsterdam Noord: "Sinds 2006 bezoek ik de multiculturele gemeente Hoop voor Noord waar ik mag zorgen voor de allerkleinste en waar ik 1x per maand mag zingen in een van de worship teams. Ik wil mij graag voor de ChristenUnie inzetten, omdat God ons oproept het zout der aarde te zijn en ik geloof een stem wil geven. Maar niet alleen een stem, ook een oog, oor en hart. Zoals Boaz Ruth zag, zo wil ik ook oog hebben voor de Amsterdammers. Daarom wil ik mij graag inzetten voor armoedebestrijding. Zoveel mensen voelen zich niet gehoord of gezien. Dat iedere Amsterdammer door ons heen mag zien dat er een God van liefde is en dat God onvoorwaardelijk van ons houdt."

 • 15. Evan de Gelder

  Tot de zomer was Evan de Gelder (22) voorzitter van Navigators Studentenvereniging Amsterdam (±220 actieve leden). Vrijwel dagelijks fietst deze student vijf minuten vanaf zijn huis in Oud-Zuid naar de Vrije Universiteit, waar hij de masters Bestuursfilosofie en Organisatiestrategie combineert, een vervolg op zijn bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (honours, cum laude). Als onderzoeksassistent bij het CWTS verdiept hij zich in promovendi-welzijn en academisch mentorschap, daarnaast schreef hij een boek over loopbanen van gepromoveerden. Na opgegroeid te zijn in de vrijgemaakte kerk ziet Evan zijn studententijd als kans om diverse kerken te bezoeken. Met de ChristenUnie wil hij, net als in zijn bestuursjaar, de pijnlijke realiteit van prostitutie bestrijden. “Ik geloof dat ons Amsterdam opbloeit als we ieder mens als waardevol leren zien.” Dit mensbeeld van de ChristenUnie motiveert Evan. “Toch klinkt dit makkelijker dan het in ons dagelijks leven is. Ik daag ons Amsterdammers uit dat samen te gaan leren.”

Eind 2017 wordt de rest van de kandidatenlijst bekend gemaakt.