Kandidaten

 • 1. Don Ceder

  Don Ceder (28), opgegroeid in Amsterdam-Zuidoost, is advocaat en zet zich voornamelijk in voor mensen met schulden. In 2014 werd hij genomineerd voor Amsterdammer van het Jaar vanwege het bijstaan van huishoudens tegen onrechtmatige incassogeschillen.

  Momenteel is hij politiek actief als duo-commissielid in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Afgelopen jaar stond Ceder als kandidaat-Kamerlid op de 7e plaats voor de Tweede Kamerverkiezingen. Met een groot aantal voorkeurstemmen (8627) bleek dat hij veel draagvlak heeft. “Amsterdam is een geweldige wereldstad, die tegelijkertijd ook voor grote uitdagingen staat op het gebied van wonen, toegankelijke zorg en leefbaarheid” zegt Ceder. “Ik spreek dagelijks mensen die tussen wal en schip vallen. Ook zien we dat er een steeds groter wordende groep is die zich nog niet vertegenwoordigd voelt in de gemeenteraad en ‚Äčachter de uitgangspunten van de ChristenUnie staat. Deze groep wil ik samen met een geweldig team de komende jaren vertegenwoordigen en een stem in de raad geven.”

  TwitterFacebook
 • 2. Tjitske Kuiper

  Tjitske Kuiper - de Haan (54):  "Ik wil mij graag inzetten voor de Amsterdammers vanuit de christelijke hoop en liefde. Dat doe ik nu al binnen onze studenten-woongemeenschap Good Luck, binnen mijn kerk en als lid van de Raad van Toezicht bij Tot Heil des Volks. Daarnaast wil ik graag bijdragen aan de beleidsmatige en bestuurlijke uitdagingen voor de stad vanuit de gemeenteraad. Samen met andere partijen met verschillende opvattingen het goede zoeken voor deze bijzondere stad en haar inwoners. Ik ben aangesloten bij de kerk ‘Hoop voor Noord’ en ben woonachtig in Amsterdam-Noord. Verder ben ik senior adviseur voor besturen voor de landelijke ChristenUnie en heb 12 jaar gemeenteraadservaring."

  Twitter
 • 3. John Olson

  De afgelopen 7 jaar is John (47) deelraadslid geweest voor de ChristenUnie in Amsterdam Zuidoost. Een ervaren politicus met hart voor Amsterdam. (Mede-)oprichter en (mede-)eigenaar van Galilee media, Olsen Group en Press magazine. Hij leidt tevens een huisgemeente.

  Twitter
 • 4. Hélène de Bruine 

  Hélène (41) is naast beleidsadviseur bij Vervoerregio Amsterdam al meer dan 7 jaar actief in het bestuur van de ChristenUnie. Ze is kerkelijk betrokken bij de Tituskapel.

  Twitter
 • 5. Manuel Voordewind

  Manuel Voordewind (23): "Ik heb een passie om mij in te zetten voor hen die niet meekomen in de samenleving. Zo heb ik in het verleden mogen werken met vluchtelingen in Amsterdam Zuidoost. Dit was een prachtige ervaring, ik heb veel van deze mensen kunnen leren. Afgelopen zomer heb ik stagegelopen in Libanon, waar ik werkte met Syrische vluchtelingen, dit was heel aangrijpend en heeft mij verder geënthousiasmeerd om mij in te zetten voor vluchtelingen in Nederland. Tijdens mijn master International Relations heb ik veel geleerd over de internationale problematiek rondom vluchtelingen. Ik hoop deze kennis toe te passen om vluchtelingen in Amsterdam een thuis te bieden en ik ben blij dat ook de ChristenUnie Amsterdam zich hier hard voor maakt. Ik wil bouwen aan een Amsterdam waarin in iedereen meedraait, ik wil bouwen aan #OnsAmsterdam. Ik kerk in de Liberty Church en ben woonachtig in Noord."

 • 6. Annacarina Klein

  Annacarina (56) is gespecialiseerd in de onderwerpen gezondheidszorg en onderwijs, en zet zich al een aantal jaren in voor zowel de lokale als provinciale politiek. Annacarina is een bekend gezicht in de Vineyard gemeente en ook betrokken als pastoraal begeleider in diverse kerkverbanden, directeur van een Mensendieck & sportmassage partijk en parttime manager in het onderwijs.

  Twitter
 • 7. Efraim Hart 

  Efraim Hart (25): "Amsterdam is een geweldige stad met veel potentie en diversiteit door verschillende culturen en religies. De afgelopen jaren zie ik jammer genoeg een stad, waarin er segregatie is en mensen zich buitengesloten voelen. Dit leidt tot onbegrip voor elkaar en meer kans tot radicalisering. Ik geloof dat Amsterdam een Christelijke stem nodig heeft om te verbinden. Een stad waar we ons niet richten op de verschillen, maar waar de focus ligt op overeenkomsten. Een stad waar naastenliefde, eenheid en omzien naar elkaar kernwaarden zijn. #OnsAmsterdam. Ik wil me verder inzetten voor thema’s als radicalisering, diversiteit & zorg voor kwetsbare inwoners. Mijn kerkelijke achtergrond is evangelisch en ik ben woonachtig in Amsterdam-West."

 • 8. Tamara Moll

  Tamara (26): "Met veel plezier woon ik in het mooie en diverse Amsterdam. Ik geloof dat de vertegenwoordiging van de ChristenUnie in de gemeenteraad er aan kan bijdragen dat dit zo blijft. De ChristenUnie staat voor een duidelijk christelijk geluid en baseert haar standpunten op Bijbelse principes, maar staat ook midden in de maatschappij en gaat actuele vraagstukken niet uit de weg. Ik wil er graag aan bijdragen dat de we dit geluid ook in de gemeenteraad kunnen laten horen. Ik ga naar de Noorderkerk en woon in Slotermeer."

 • 9. Gianni da Costa

  Gianni da Costa (32): "De ChristenUnie is echt een christelijke partij die in Jezus' naam politiek bedrijft. Er is groeiende behoefte aan christelijke principes in onze samenleving. Men voelt zich niet meer verbonden met politiek, kiezer is vervreemd van de traditionele politiek. Daarom wil ik het publieke gesprek aangaan, het debat aanzwengelen en het publiek betrekken, samen bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.  Politiek is ook een stuk emotie waar je voor je idealen moet staan, en een van mijn idealen is een samenleving waar begrip is voor zwakkeren en verliezers, en samenleving waarin iedereen voor elkaar zorgt, en iedereen meetelt. Minder ruimte voor individualisering en vervreemding. Ik kerk in het UKGR Evangelisch Centrum en ben woonachtig in West."

 • 10. Samany Sedney

  Samany (29) studeert HBO Rechten, werkt bij Sociale Verzekerings Bank als juridisch medewerker en is verder actief als voorzitter van PerspectieF Amsterdam. Daarnaast zet ze zich in voor de Victory Outreach kerk in Amsterdam en organiseert muziekavonden.

 • 11. Gerjan van den Heuvel 

  Gerjan van den Heuvel is met 22 jaar de jongste kandidaat van de lijst. De masterstudent Bestuurskunde was vorig jaar praeses van de studentenvereniging C.S.F.R. Amsterdam. Gerjan: ‘De samenleving van de stad Amsterdam is er één met prachtige maar helaas ook pijnlijke en schrijnende kanten. Ik geloof in de kracht van de samenleving zelf. De overheid schetst de kaders en faciliteert een samenleving waarin burgers hun verantwoordelijkheid nemen en mensen daadwerkelijk samenleven. In Amsterdam betekent dat bijvoorbeeld dat de gemeente zorg moet dragen voor goed onderwijs en een eerlijk woonbeleid. Twee onderwerpen waar ik me tijdens de campagne en daarna voor wil inzetten.’

 • 12. Mirjam Verwijs

  Mirjam Verwijs (31): "Graag geef ik een stem aan de meest kwetsbare hier in Amsterdam, zij die dreigen vergeten en ondergesneeuwd te worden in een 24uurs economie waar het draait om macht en geld. Gelukkig zetten al vele Amsterdammers zich al in als vrijwilliger of mantelzorger voor zorgbehoeftigen, migranten, vluchtelingen en anderen die hulp nodig hebben. Dit is echt fantastisch. Maar graag zet ik mij er voor in dat er meer aandacht komt voor de problematiek en vragen die er leven onder kwetsbare groepen. Maar ook dat er meer aandacht en financiële middelen beschikbaar komen voor de informele zorg en hulpverlening in #onsAmsterdam. Ik kerk in de Noorderkerk en ben woonachtig in de Baarsjes."

 • 13. Sander Huisman

  Sander (38) werkt als Relatiemanager en Director Business Development Pensioenfondsen bij Acheme en is daarnaast erg actief bij Ajax als 2e voorzitter en woordvoerder van de supportersclub. Sanders is in het verleden fractiemedewerker en gemeenteraadslid geweest bij de ChristenUnie in de stad Groningen. Vier jaar geleden is hij enthousiast lid geweest van het campagneteam ChristenUnie Amsterdam en wil zich nu weer graag inzetten voor de partij.

 • 14. Selma Acuner

  Selma Acuner, 46 jaar en moeder van 2 zoons, woonachtig in Amsterdam Noord: "Sinds 2006 bezoek ik de multiculturele gemeente Hoop voor Noord waar ik mag zorgen voor de allerkleinste en waar ik 1x per maand mag zingen in een van de worship teams. Ik wil mij graag voor de ChristenUnie inzetten, omdat God ons oproept het zout der aarde te zijn en ik geloof een stem wil geven. Maar niet alleen een stem, ook een oog, oor en hart. Zoals Boaz Ruth zag, zo wil ik ook oog hebben voor de Amsterdammers. Daarom wil ik mij graag inzetten voor armoedebestrijding. Zoveel mensen voelen zich niet gehoord of gezien. Dat iedere Amsterdammer door ons heen mag zien dat er een God van liefde is en dat God onvoorwaardelijk van ons houdt."

 • 15. Evan de Gelder

  Tot de zomer was Evan de Gelder (22) voorzitter van Navigators Studentenvereniging Amsterdam (±220 actieve leden). Vrijwel dagelijks fietst deze student vijf minuten vanaf zijn huis in Oud-Zuid naar de Vrije Universiteit, waar hij de masters Bestuursfilosofie en Organisatiestrategie combineert, een vervolg op zijn bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (honours, cum laude). Als onderzoeksassistent bij het CWTS verdiept hij zich in promovendi-welzijn en academisch mentorschap, daarnaast schreef hij een boek over loopbanen van gepromoveerden. Na opgegroeid te zijn in de vrijgemaakte kerk ziet Evan zijn studententijd als kans om diverse kerken te bezoeken. Met de ChristenUnie wil hij, net als in zijn bestuursjaar, de pijnlijke realiteit van prostitutie bestrijden. “Ik geloof dat ons Amsterdam opbloeit als we ieder mens als waardevol leren zien.” Dit mensbeeld van de ChristenUnie motiveert Evan. “Toch klinkt dit makkelijker dan het in ons dagelijks leven is. Ik daag ons Amsterdammers uit dat samen te gaan leren.”

 • 16. Bahaa Ramzy

  Bahaa is geboren en getogen in Caïro. Hij is betrokken bij de Koptische gemeenschap. O.a. bij de Nederlandse Koptische Stichting. Daarnaast is hij horecaondernemer met 12 restaurants en een hotel, voornamelijk in de binnenstad van Amsterdam.

 • 17. Wahid Roezi

  Wahid is werkzaam in de beveiliging en pastor van Iraanse gemeente: Tavalode Tazeh. Wahid maakt zich sterk voor vluchtelingen, multiculturele samenleving en veiligheid.

 • 18. Joshua Kotadiny

  Joshua is een geboren en getogen Amsterdammer. Hij inspireert duizenden in de stad met zijn levensverhaal en gemeente werk dat hij verricht onder de subcultuur en jongeren.
  Op moment plant Joshua een kerk in het centrum van Amsterdam" Saved city church ".

 • 19. George Janssen

  George is een ondernemer op het gebied van kunst, muziek en entertainment. Hij is betrokken bij het Dominion Centre/ Gods Embassy.

 • 20. Christel Hoffman

  Christel Hoffman (54) is woonachtig in Amsterdam-Noord en actief betrokken bij de Rooms-katholieke Kerk in Amsterdam. Ze werkt in de corporatiesector, momenteel als consulent gebiedsbeheer bij Ymere: “Opgegroeid in een ondernemersgezin in het Katholieke Limburg ben ik medio jaren tachtig naar Amsterdam gekomen en sindsdien nooit meer weggegaan. Amsterdam is een prachtige stad. In Nederland is er geen enkele stad met zoveel diversiteit én met zoveel kerken als Amsterdam. Deze diversiteit is ook duidelijk terug te zien op de kandidatenlijst van de ChristenUnie. Ik geloof dat de diversiteit van Amsterdam zowel een kracht als ook een opgave is; we moeten samen gaan voor dit #OnsAmsterdam. De stad Amsterdam heeft een Christelijke stem nodig die zich ook in de politiek laat horen, om bruggen te slaan, om ons te richten op dat wat ons bindt en niet op dat wat ons scheidt. Om samen op te komen en te zorgen voor de kwetsbaren in de samenleving, maar ook voor stabiel en betrouwbaar ondernemerschap. Voor mij is de ChristenUnie hoorbaar en zichtbaar deze Christelijke stem voor #OnsAmsterdam. Ik kerk in de St. Agneskerk en in de binnenstadsparochie, en ben o.a. lid van het Legioen van Maria en penningmeester van St. De Heilige Stede."

 • 21. Dylan Leonora

  Dylan is 23 jaar en is opgegroeid in Amsterdam Zuidoost. In het dagelijks leven is hij een retail verkoper in de telecombranche. Naast zijn fulltime baan is hij een mede-oprichter van een uitzendbureau dat in 2018 wordt gelanceerd. "Amsterdam is een geliefde stad, een plaats om te genieten, van diversiteit en een kweekvijver voor talenten. Ik wil mij inzetten tegen de werkeloosheid en de problematiek voor een betaalbaar woningaanbod in Amsterdam."

 • 22. Godwin Arhin

  Godwin, een innovatieve, professionele, integere en eigenzinnige pedagogisch medewerker en ondernemer. Als Jeugdzorg medewerker zet hij zich op verschillende manieren in voor de Jeugd van Amsterdam. Hij is betrokken bij Victory Outreach gemeente.

 • 23. Jessie Gill

  Jessie werkt in Amsterdam en is erg betrokken bij de Pakistaanse gemeenschap en strijdt voor betere rechten voor christenen in Pakistan.

 • 24. Richard Prins

  Richard studeert staats- en bestuursrecht en sociologie. Hij woont in een studentenhuis waar ook katholieke geloofsactiviteiten worden georganiseerd en secretaris van de stichting Kinderen Bidden Voor Kinderen. Hij is betrokken bij de Rooms Katholieke Kerk.

 • 25. Quasim Payne

  Quasim heeft een eigen onderneming waarbij hij workshops geeft in rap, theater en rhythm en rhyme in het onderwijs. Daarnaast spreekt hij op scholen als een motivational speaker. Naast dit alles is hij ook artiest en heeft hij een eigen label waaronder hij muziek uitbrengt.

 • 26. Matthias de Vries

  Matthias werkt als projectmanager voor zorgorganisatie Cordaan in Amsterdam. Hij is betrokken bij Hoop voor Noord.

 • 27. Sergio Veldbloem

  Sergio heeft een kantoor dat is gericht op fiscale en administratieve dienstverlening. Zijn passie is het begeleiden van mensen zodat ze een financieel gezond leven kunnen leiden. Schuldvrij en in controle van hun financiële huishouding. Hij is actief in de kerk, Hillsong Amsterdam.

 • 28. Joshua Oosterhuis

  Joshua ondersteunt via de kerk coaching en begeleiding voor koppels en jongeren met levensvragen en helpt mensen hun doel in het leven te bereiken.

 • 29. Bas de Groot

  Bas was lijsttrekker in 2014. Hij is consultant op gebied privacy en databeveiliging, woont in de Kleiburgflat en is betrokken bij Kleikloostergemeenschap.

 • 30. Franklin Gomez

  Franklin is voorganger van een Dominicaanse gemeente.

 • 31. Nelleke Boshardt

  Nelleke is theologe en heeft een coachingspraktijk op gebied van levensverhaal. Ze is betrokken bij de Rafaël gemeente en Jeugd met een Opdracht. Daarnaast geeft ze ook taallessen.(NT2)

 • 32. Floris Spronk

  Floris is werkzaam op het ChristenUnie Partijbureau, lid van de Oosterparkkerk (Gereformeerde Kerk vrijgemaakt).

 • 33. Hendrik van Essen

  Hendrik is werkzaam in de verzekeringsbranche en betrokken bij Oase, een multiculturele kerk in Nieuw-West.

 • 34. Irina Zeijl-Brouwer

  Irina werkt als leerkracht in het speciaal onderwijs in Amsterdam. Ze is betrokken bij Hoop voor Noord.

 • 35. Teun-Pieter de Snoo

  Teun-Pieter woont in de christelijke leefgemeenschap Hugo de Groothof in West en is bestuurslid van Stichting Present Amsterdam. Hij is betrokken bij het jeugdwerk van de Protestantse Kerk Amsterdam.

 • 36. Bert de Ruiter

  Bert werkt voor Operatie mobilisatie. Heeft een focus op christen-moslim relaties. Hij is oud bestuurslid van de ChristenUnie, heeft een stichting opgezet en is nog betrokken als bestuurslid bij Kantara-Brug in West. Hij is lid van de baptistengemeente de Verbinding.

 • 37. Ineke Krijtenburg

  Ineke is betrokken in buurtplatforms in Amsterdam Noord en ambassadeur van VeiligheidNL. Ze is een ervaren pleegouder en betrokken bij Meeleefgezin. Neemt plaats in discussieforums van een lokale pleegzorginstelling en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen. Ineke is betrokken bij Pinkstergemeente Agape in Noord.

 • 38. Jan Bezemer

  Jan heeft enorm veel ervaring en is een hele betrokken bestuurder op vele fronten. Hij is onder andere 8 jaar lid geweest van de Provinciale Staten van Noord-Holland. In het bestuur van ChristenUnie Amsterdam vervult hij nu de rol van vice-voorzitter en penningmeester (a.i). Hij is ook penningmeester bij buurtcentrum de Driehoek in Amsterdam Noord. Een buurtcentrum volledig afhankelijk van vrijwilligers. Jan is kerkelijk betrokken bij de Oosterparkkerk.

 • 39. Gertjan Roest

  Gert-Jan is theoloog en voormalig kerkplanter bij Via Nova.

 • 40. Paul den Hertog

  Voorganger in Amsterdam van de Bron in Nieuw-West. Een samenwerkingsgemeente van de Christelijke Gereformeerde en Nederlandse Gereformeerde Kerken.

 • 41. Asger Butt

  Asger woont in Zuidoost en is jurist van beroep. Asger is jarenlang betrokken geweest bij de fractie in Zuidoost, o.a. als duo-raadslid. Hij is tegenwoordig bestuurslid bij stichting Hoop voor Morgen.

 • 42. Piet Brinksma

  Piet is voorganger bij de Rafaël gemeente in Amsterdam Noord. Tevens is hij kartrekker van het netwerk, Amsterdam Council of Christian Leaders. Piet heeft recent een onderzoek afgerond naar de mogelijkheden van kerken om bij te dragen aan de vrede van de stad.

 • 43. Martijn Rutgers

  Martijn is voorganger van multiculturele kerk Oase in Nieuw West. Voorheen voorganger van Crossroads.

 • 44. Moses Alagbe

  Moses heeft een Masters degree (Tyndale, Badhoevedorp) in Mission en een Doctoral degree (Bakke graduate university Seatlle) in Integral mission. Hij is pastor van Maranatha Community Transformation Centre Amsterdam en voorzitter van de Pentecostal Council of Churches. Hij wil graag zien dat Amsterdam als stad zijn economische en sociale diversiteit inzet voor de ontwikkeling als geheel en ten goede voor iedereen.

 • 45. Jurjen ten Brinke

  Jurjen is voorganger van multiculturele kerk Hoop voor Noord. Ook een bekend gezicht als tv-dominee bij de Kapel en diverse grote evenementen. Jurjen is ook ambassadeur voor Tear.

 • 46. Paul Visser

  Paul is Predikant-pionier bij de Noorderkerk te A'dam en tv-dominee bij de Kapel

 • 47. Regina Mac-Nack

  Regina is de voorttrekker van de stichting Hoop voor Morgen die o.a. een voedselbank in Amsterdam Zuid-Oost runt, Amsterdammer van het jaar 2005, Buurtkanjer 2015, Black Achievement Award 2017. Ze is betrokken bij de Gods Embassy.

 • 48. Roel Kuiper

  Roel is rector en professor Christelijke identiteit, en voorzitter college van bestuur van de Theologische Faculteit in Kampen. Daarnaast is hij senator en fractievoorzitter voor de ChristenUnie in de Eerste Kamer. Met zijn vrouw Tjitske is hij een woongemeenschap begonnen, Good luck. Hij is betrokken bij Hoop voor Noord.

 • 49. Joël Voordewind

  Joël is al jaren Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Daarvoor was hij lijsttrekker voor de ChristenUnie in Amsterdam.

 • 50. Orlando Bottenbley

  Orlando is een landelijke bekende voorganger. Voorheen was hij voorganger bij de Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten. Sinds september 2017 is Orlando tweede voorganger bij Baptistengemeente De Verbinding Amsterdam-West. Orlando is ook bekend als tv-dominee bij de Kapel.