Word politiek actief!

Kandidaten gezocht!

Voor de kieslijst van 2018 zoeken wij kandidaten. Potentiële kandidaten zijn mensen die bewust leven vanuit de overtuiging dat Christus ons de opdracht heeft gegeven zoutend zout te zijn. Daarom ligt er voor christenen een taak om geloof een stem te geven in de politieke praktijk. De passende houding is daarbij: voeten op de grond, bereid tot samenwerken, pragmatisch en gericht op een rechtvaardige en includerende samenleving voor iedereen. 

De ChristenUnie heeft een duidelijke visie op de kunst van het samenleven in een diverse stad als Amsterdam. Geïnspireerd vanuit de Bijbel zijn een drietal waarden leidend:

  • De Dienstbare Samenleving: een kleine overheid die ruimte schept voor mensen om samen te werken en in vrijheid talenten te ontwikkelen,

  • Godsdienstvrijheid: alle mensen hebben het recht om in vrijheid hun geloof en overtuiging te delen,

  • Waardevol leven: alle leven is Gods waardevolle gift. De overheid zet zich daarom in voor duurzaamheid en bescherming van de rechten van alle mensen.

Zie jij het nut van christelijke politiek en voel jij je geroepen om actief te worden in Amsterdam, stuur dan een (korte) brief met CV naar selectiecommissie@amsterdam.christenunie.nl. De selectiecommissie neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.

Aanmelden is mogelijk tot eind juli.