Kandidatenlijst GR2014

 

1. John Olsen

 

John H Olsen is momenteel raadslid en wederom lijsttrekker in Amsterdam Zuidoost. Hij wil zich blijven inzetten voor een samenleving waarbij eensgezindheid, samenhang en dienstbaarheid een onmiskenbare rode draad vormen. Als ondernemer in Zuidoost is hij deel van de multiculturele metropolis met een veelzijdigheid en diversiteit aan talenten. John is getrouwd met Shakila en samen hebben zij drie kinderen. John is na werkzaam te zijn geweest als boekhouder bij een groot internationaal jeansmerk samen met zijn vrouw een eigen onderneming gestart. Hierbij heeft hij de studie Journalistiek doorlopen.

Twitter: @JH_OLSEN

2. Asger Butt

 

Asger Butt is de afgelopen vier jaar duo-raadslid geweest bij de fractie in Zuidoost. Daar voor was al enkele jaren op de achtergrond actief voor de ChristenUnie. Hij heeft in de afgelopen bestuursperiode zich onder meer ingezet voor de particuliere voedselbank, de strijd tegen betaald parkeren, voor de kerkadviesraad en financiële tegemoetkoming voor jongeren uit de armere gezinnen om te sporten in verenigingsverband. Hij heeft gezien dat het niet vanzelfsprekend is dat burgers invloed hebben op de besluitvorming in hun stadsdeel. Hij zet zich in voor een rechtvaardige overheid die werkelijk oor heeft voor de inwoners. Asger is 38 jaar en woont sinds 1981 in Zuidoost. Hij is getrouwd, heeft twee kinderen en werkt in het dagelijks leven als jurist.

Twitter: @_Asger

3. Sandra Caster-Esseboom

 

Sandra Caster is 43 jaar, actief lid van de Rotary Club Amsterdam Arena, betrokken in de kerkgemeenschap en is manager van een thuiszorgorganisatie in Amsterdam Zuidoost. Voor deze onderneming is zij in het jaar 2006 genomineerd voor de titel 'Zwarte Zakenvrouw Nederland'. In 2013 is zij verkozen tot "Inspirational Woman Zuidoost".

Als Inspirational Woman begeleidde ze o.a. deelneemsters van Miss Charme Zuidoost met als doel hun 'levens horizon' te verbreden. Een doel dat haar overigens op het lijf geschreven staat. Sandra vindt het belangrijk dat mensen overeenkomstig Gods gedachten tot hun volle potentie komen, met name jongeren. Vanuit deze waarde streeft zij naar het bloot leggen van de waarde die in elk mens ligt, en probeert zij het stadsdeel te bewegen tot een collectieve verheffing. ''Als wij allemaal bewust worden van onze schatkisten, zullen we veel minder bang zijn om onze rijkdommen te delen.''

.

4. Ravenna Kotadiny

 

Ravenna Kotadiny is al jaren betrokken bij het organiseren van een Gospel event. Vooral jongeren kunnen hun talenten daar ontplooien en dat vindt ze belangrijk. Als speerpunt heeft zij dan ook jongeren en de zwakkeren in de maatschappij. Ravenna werkt als management support bij de Gemeente Amsterdam.

Speerpunt: jongeren en de mindere in de maatschappij.

.

5. Nana Baiden

 

Nana Baiden is voorganger bij een kerk in Amsterdam Zuidoost. Hij vindt het belangrijk dat kerken betrokken zijn in de maatschappij. Daarnaast presenteert hij een TV programma op de lokale TV (Salto) waar wekelijks met gasten onder meer maatschappelijke thema’s behandeld. Nana Baiden is getrouwd met Salome en samen hebben zij twee kinderen.

6. Don Ceder

 

Don is 24 jaar en afgestudeerd jurist. Daarnaast is hij hoofd van het mediateam van Victory Outreach Amsterdam en is een bekende bij de ChristenUnie door zijn stage bij de Tweede Kamerfractie. "Ik heb een passie voor mensen. Ik vind het belangrijk dat iedereen genoeg kansen krijgt om zichzelf te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. Daarnaast vind ik ook dat wij zij moeten helpen die zichzelf niet kunnen helpen." Speerpunten: Tegengaan schuldvorming in Amsterdam, met name bij jongeren, en tegen racisme op de arbeidsmarkt

Twitter: @DonCeder

   .

7. Sandra Kalicharan

 

Sandra Kalicharan is jarenlang fractie-assistent geweest voor de fractie in Zuidoost. Speerpunt: vrouwen/zorg.

8. Jeff Kesse (Jay-Way)

 

Jay-Way is in het dagelijkse leven student en artiest. Hij legt zich voornamelijk toe op gospel rap en spoken word. Speerpunt: jongeren/talentontwikkeling.

Twitter: @JayWay020

9. Mayra Lopez-Mauricia Pena

 

Mayra Lopez is samen met haar echtgenote voorganger van een Spaanstalige kerk.

10. Henk Redmond

 

Henk is getrouwd met Irma en zij hebben twee zonen. In het dagelijks leven begeleidt hij organisaties met proces- en organisatieverbetering. Henk is bedrijfskundige. Als speerpunt vindt hij werkgelegenheid erg belangrijk, ongeacht de leeftijd van de mensen. Om jong en oud te bedienen is hij voorzitter van de stichting Father and Mother Figure FMF. Daarbij worden jongeren en volwassenen gecoacht. Tevens is hij voorzitter van de vereniging van christenzakenmensen Kingdom Business Community (KBC).

Twitter: @henkredmond

11. Consuela Esseboom

 

Consuela Esseboom is 22 jaar, woont in de K-buurt en in het dagelijks leven studeert ze. Ze omschrijft zichzelf als een vrouw, studente, vriendin, dochter en mens. "Ik tracht mijn leven op zodanige wijze in te vullen dat ik mijn maximale capaciteit benut. Ik sterf het liefst leeg, zonder ongebruikte talenten, gaven en kansen.” En zo hoopt zij ook andere jongeren te inspireren het meeste uit zich te halen. Concreet ziet ze dat er niet voldoende middelen zijn die jongeren stimuleren tot een vervolgopleiding. "Jongeren anno 2014 zijn duizendpoten, multitaskers, die studeren, en vaak verplicht werken. Na een HBO of WO opleiding blijft vaak een leeg spaarpotje over, en daarmee minder motivatie voor een vervolgopleiding. Dat zouden wij ons, als stadsdeel, als medemens, voor in moeten zetten."

12. Gijs van Deuren

 

Gijs van Deuren werkt als woonbegeleider bij het Leger des Heils. Hij is 62 jaar en  is secretaris-oudste in de kerk en

onder meer lid van het dagelijks bestuur van de Pentecostal Council of Churches, van Stichting OOG en de Stichting Raad van Levensbeschouwingen Amsterdam Zuidoost. 

Gijs is getrouwd, heeft twee kinderen en gaat opa worden. Zijn speerpunten zijn kerken, wonen en zorg.

      

13. Randall Maarman

 

Randall Maarman is  opgegroeid in Zuid-Afrika, 31 jaar, getrouwd en vader. Hij werkt als thuisbegeleider bij het Leger des Heils. Hij is maatschappelijk betrokken als buurtambassadeur en als debatleider en trainer voor jongeren. “Door jongeren communicatieve vaardigheden aan te leren en ze weerbaar te maken tegen de druk van de maatschappij kunnen een hoop problemen opgelost worden. Laat iedereen zelf onderdeel zijn van de oplossing.”

Twitter: @rmn900

14.

Simone Anna de Jong

Simone Anna de Jong is 51 jaar en werkt als lerares Nederlands en Taalcoach Integratie. Daarnaast is zij actief lid van een Latijns-Amerikaanse kerk.

     .

15. Quasim Payne (Quas G)

 

De 23-jarige, van origine Antilliaanse, Quasim Payne (Quas G) is in het dagelijks leven student en gospelrapper. Het muzikale multi-talent zit zeker niet stil, in tegendeel; hij is niet alleen rapper maar ook drummer en basgitarist en gebruikt zijn talenten voor God. Met zijn muziek wil Quas G jongeren, maar ook iedereen die gewillig is te luisteren, bereiken met het Woord van God. In zijn teksten komt sterk de tegenstelling tussen de normen en waarden van de maatschappij zoals wij die nu kennen, en de wil van God naar voren. Hij vertelt dat hij vooral jongeren aanspoort om God als doel te blijven hebben en op het rechte pad te blijven, ver van drugs, drank, seks en criminaliteit, dingen die in de wereldse muziekindustrie dikwijls gepromoot worden. Zijn drive om jongeren voor te stellen aan deze andere levensstijl maakt hem een groot voorbeeld onder de jongeren.

Twitter: @QuasG

16. Dave-John Chin-A-Joe

 

Dave-John is 22 jaar en assistent-manager bij een verkoopbedrijf. Hij is daarnaast leider van de gospelgroep United. Zijn speerpunt: jongeren.

       .

17. Bas de Groot

 

Bas de Groot is lijsttrekker van de kandidatenlijst voor de gemeenteraad Amsterdam. Hij is 26 jaar en woon in de H-buurt. Op dit moment studeert hij af in strafrecht en internetrecht, en vanaf 1 maart zal hij aan de slag gaan bij het Gerechtshof in Den Haag. “Als lijsttrekker voor de Centrale Stad zet ik mij in voor een helder christelijk geluid in de politiek. En politiek van hoop, met compassie voor kwetsbare. God heeft ook de Amsterdammer geschapen Die is daarom van waarde. Daarom doet het mij pijn dat in Amsterdam op de wallen vrouwen worden misbruikt door ramptoeristen. Een belangrijk speerpunt voor mij is dat raamprostitutie wordt afgeschaft. Het lichaam van een vrouw is niet te koop.”

Twitter: @btdegroot

 

18. Matthias de Vries

 

Matthias de Vries is in het dagelijks leven beleidsmaker bij de Protestantse Diaconie. Hij ziet een rol weggelegd voor christenen om actief betrokken te zijn in de maatschappij en in je eigen buurt. Zo zet hij zich onder meer in voor het Burennetwerk Amsterdam en het project Kleiklooster in Amsterdam Zuidoost.

Twitter: @matthiasdevries

       .

19. Natasja Algoe             

 

Natasja is in het dagelijks leven graphic designer in opleiding en fotografe. Speerpunt: jongeren/cultuur/media.

     .

20. Emiliano Kotadiny   

 

Emiliano Kotadiny is van Molukse afkomst en is opgegroeid in de Bijlmer. Als ambulante hulpverlener begeleidt hij jongeren van 15 t/m 23 jaar richting school/werk. Hij is ook organisator van een terugkerend Gospel evenement.

Verder is hij actief in de kerk als leider van jeugddiensten. Speerpunt: jongeren/zorg.

       .

21. Vincent Benjamin  

 

Vincent Benjamin is 29 jaar, werkt als buschauffeur en daarnaast studeert hij theologie. Verder is hij actief in de kerk en in het bestuurswerk van de universiteit. “Het verbinden van jongere en ouderen, hogere en lagere opleidings- en inkomensgroepen, mensen met verschillende religieuze en culturele achtergronden stimuleert de versteviging van gemeenschappelijke banden, bevordert het vertrouwen en stimuleert wederzijds begrip.”

22. Jan Kruik      

 

Jan Kruik is een oudgediende binnen de ChristenUnie. Hij diende jaren als raadslid in Amsterdam Zuidoost. Hij vindt het belangrijk om mensenhandel tegen te gaan. Verder moet er een gezonde woningmarkt zijn in Zuidoost. “Ik vind het belangrijk dat het Amsterdam goed gaat.”

23.          

Shakila Olsen-Kalicharan

Shakila is in het dagelijks leven mede-eigenares van een uitgeverij en grafisch kantoor. Ze is getrouwd

    .

24. Reinier van Langevelde

 

Reinier is 27 jaar en student Besturen van Maatschappelijke Organisaties. Hij vindt het belangrijk dat er een partij als de ChristenUnie die opkomt voor de kwetsbaren in de maatschappij. “De overheid is er voor mensen die het minder makkelijk hebben. Die overheid moet oog hebben voor initiatieven in de samenleving en waar nodig faciliteren.”

Twitter: @reiniert

  

25. 

Bea Sital

 

 .

26. Ferry Kotadiny

 

Ferry Kotadiny is voorganger en evangelist. Hij werkt veel met de minder bedeelden. “Ik ga voor het bereiken van the ‘nobodies’ and ‘drop outs’ van de maatschappij en hun te helpen hun bestemming te bereiken.”

27.  George Arthur

 

George Arthur is voorganger van een kerk in Zuidoost. Hij omschrijft zichzelf als een vernieuwer en een motivator. Hij houdt er van om mensen te bemoedigen en te zien opbloeien. “Als christenen zijn we ambassadeurs voor de Heer. Wij gaan voor het versterken van de rechtvaardigheid in het land.

28. Robert Dogbatse   

 

Robert Dogbatse is voorganger en is aangesloten bij een groep van kerken in Amsterdam en omgeving.