Programma 2010-2014

Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie Amsterdam Zuidoost voor de verkiezingen op 3 maart 2010 kunt u hier vinden. Het is het volledige programma. Ook vindt u hieronder onze belangrijkste speerpunten en kernpunten uit het programma.

VERKIEZINGSPROGRAMMA

2010 - 2014

GELOVEN IN ZUIDOOST

Download hier het hele verkiezingsprogramma (PDF, 542 kB. 27 pagina's).

SPEERPUNTEN VOOR ZUIDOOST

 • Investeren in een hoopvolle toekomst voor jeugd en gezin
 • Opkomen voor wie en wat kwetsbaar is in Zuidoost
 • Waardering voor wat geloof in de stad te bieden heeft

KERNPUNTEN VOOR ZUIDOOST

 1. De jeugd heeft een stabiele omgeving nodig om in op te groeien. Veel gezinnen in Zuidoost hebben te kampen met problemen, zoals werkloosheid, armoede en schulden. Zij verdienen extra ondersteuning. De ChristenUnie pleit voor een portefeuille Jeugd en Gezin bij één van de wethouders om de komende jaren hier voldoende aandacht aan te geven.
 2. Er is scheiding tussen kerk en staat, maar geloof en maatschappij zijn niet te scheiden. Kerken kunnen meer betrokken worden bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op gebieden zoals jeugd, armoede en veiligheid. 
 3. Jongeren in Zuidoost verdienen kwalitatief beter onderwijs. De ChristenUnie streeft naar een bovengemiddeld niveau. Schoolverzuim moet aangepakt worden. Ook moeten ouders meer betrokken worden bij het onderwijs van hun kinderen en beter worden voorgelicht over de mogelijkheden. 
 4. De cijfers op het gebied van moord, doodslag, schietpartijen en drugs zijn in Zuidoost de afgelopen vier jaar alleen maar slechter geworden. Hier moet nu écht een einde aan komen. Criminelen moeten hard aangepakt worden. Door onderwijs, werk en recreatie willen we kansen vergroten. 
 5. Bewoners in Zuidoost verdienen betrouwbare mensen in de politiek. Onze mensen doen niet aan vriendjespolitiek en belangenverstrengeling. 
 6. Zuidoost houden we groen! We gaan zorgzaam om met de openbare ruimte, niet alles hoeft dichtgebouwd te worden. 
 7. De ChristenUnie wil de burger zo veel mogelijk betrekken bij de samenleving. Burgers weten vaak zelf het beste wat zich in hun wijk afspeelt. 
 8. Parkeren blijft gratis in Zuidoost. Het netwerk van openbaar vervoer kan verbeterd worden. Zo moet er een onderzoek komen naar een goede en snelle Oost-Westverbinding en andere verbindingen. 
 9. Zuidoost heeft een grote diversiteit aan nationaliteiten en religies. We gaan respectvol met elkaar om. We spreken de belangrijkste normen en waarden met elkaar af, zodat we weten wat we van elkaar mogen verwachten. De ChristenUnie is voor het principe van de 10 leefregels die door bewoners zelf zijn samengesteld en wil dit opnieuw invoeren. 
 10. In Zuidoost is veel bedrijvigheid. De economie staat nu onder druk. De ChristenUnie is voor maatregelen die een stabiele lokale economie stimuleren. Extra aandacht verdienen de ZZP’ers en kleine ondernemers. Die hebben tot nu toe de hardste klappen gehad.