Verkiezingsprogramma 2022

“Hij heeft jou bekendgemaakt wat goed is en wat de Here van je vraagt: 
niet anders dan recht te doen, trouw lief te hebben, 
en dienstbaar de weg te gaan van je God.” (Micha 6:8)

 

Beste Amsterdammers,

Samen recht doen. Dat is een behoorlijke uitdaging voor onze stad. Want er is nogal wat recht te doen. Recht doen aan Amsterdammers in armoede die in de knel zijn geraakt door schulden of de toeslagenaffaire. Recht doen aan de schepping omdat het gedrag van de mens door de jaren heen een enorme wissel heeft getrokken op het klimaat en onze natuur. Maar ook recht doen aan slachtoffers van mensenhandel, die een hoopvolle toekomst verdienen en een overheid die daar waar nodig bij helpt. En zo kan ik wel even doorgaan. Er is nog veel onrecht te bestrijden. Een uitdaging die ik graag aan ga, samen met u. Samen recht doen mét Amsterdammers, voor Amsterdammers.

Maar naast al het onrecht is er ook een andere kant. Ik zie de vele plekken van hoop die onze stad rijk is. Gemeenschappen waar Amsterdammers samen optrekken om iets voor een ander te betekenen. Om recht te doen aan die ene persoon die al zolang niet gezien wordt of hulp nodig heeft. Of om zich samen in te zetten voor een betere buurt. Ik denk aan de vele kerken, buurtverenigingen of bijvoorbeeld de informele, zelfgeorganiseerde voedselbanken. Amsterdammers die zich inzetten om recht te doen aan anderen, aan mede-Amsterdammers, aan de stad. Díe Amsterdammers zijn mijn voorbeeld. Ze laten mij zien hoe we er samen de schouders onder kunnen zetten, hoe we samen recht kunnen doen. 

De inzet van de ChristenUnie richting de verkiezingen is helder. U kunt ons verwachten op de plekken waar mensen hoop bieden of juist extra hoop nodig hebben. We willen door kunnen gaan met onze inzet om de stad een beetje eerlijker en liever te maken en ongelijkheid te bestrijden. 

Samen recht doen betekent ook dat de ChristenUnie wil opkomen voor de basisrechten die nu in Amsterdam onder druk staan. Het recht op huisvesting en het recht op een veilige leefomgeving. Dat betekent dat we ook stevig zullen moeten ingrijpen op de woningmarkt. Eén van de grootste veroorzakers van ongelijkheid. Veel jonge Amsterdammers en gezinnen hebben geen perspectief op een betaalbare, passende woning en dat is schrijnend. We willen daarom van een ongelijke markt naar gezamenlijke volkshuisvesting. Ongelijkheid zorgt daarnaast ook voor veel onveiligheid. Juist in de wijken waar veel armoede voorkomt zorgt een gebrek aan perspectief ervoor dat jongeren richting de criminaliteit worden getrokken. De ChristenUnie wil recht doen aan die jongere, door te werken aan perspectief. Tegelijkertijd willen we recht doen aan de veiligheid van Amsterdammers die nu niet overal gegarandeerd lijkt.  

Vier jaar geleden haalden we voor het eerst in de geschiedenis een zetel in de gemeenteraad! De afgelopen jaren heeft de ChristenUnie laten zien dat we van betekenis zijn en we hebben veel ideeën ingebracht, maar er is nog heel veel te doen voor de stad. Aan enthousiasme geen gebrek. Veel nieuwe mensen zijn aangesloten en willen meewerken aan ons verhaal voor Amsterdam. 

Samen willen we recht doen. Doet u mee?

Portret Gerjan 2

Gerjan van den Heuvel

Lijsttrekker ChristenUnie Amsterdam

Nieuw project (3)

Download het verkiezingsprogramma als PDF.