Programma 2002 - 2006

Waar staat de ChristenUnie Amsterdam voor?


Logo ChristenUnie Amsterdam: Een kloppend hart voor de stad!

Zorg

Zorg- en sociaal-culturele instellingen op levensbeschouwelijke grondslag mogen niet worden uitgesloten van gemeentelijke subsidies. De nachtopvang voor dak- en thuislozen moet worden uitgebreid. Het bordeelverbod is opgeheven. Maar werkelijk respect voor de vrouw betekent het afwijzen van deze moderne vorm van seksslavernij en het bieden van alternatief werk.

Vernieuwde buurtprojecten

In grote delen van de stad kent men nog amper de buren. Door vernieuwende buurtprojecten zal geprobeerd worden om het contact tussen buurtbewoners te vergroten, zodat men zich ook weer gezamenlijk verantwoordelijk gaat voelen voor de buurt, in nauwe samenwerking met de wijkagent

Drugsbeleid

Hoe kan de gemeente aan de ene kant drugspreventieprojecten ondersteunen, terwijl dezelfde scholieren om de hoek semi-legaal softdrugs mogen kopen? Stop het gedoogbeleid, dring het aantal coffeeshops terug en investeer in zingevende jongerenprojecten. Geen gratis heroïne-projecten, maar hulp bij afkicken en reïntegratie in de samenleving.

Amsterdam, een multiculturele stad

De ChristenUnie-Amsterdam wil het voorbeeld volgen van de barmhartige Samaritaan om etnische grenzen te doorbreken, door de kansen te vergroten van allochtone Amsterdammers met een achterstand en door het actief bestrijden van racisme.

Gehandicapten

Amsterdam staat bekend als een tolerante en sociale stad, maar waarom zijn er dan nog zoveel gebouwen, trams en bussen niet of zeer moeilijk toegankelijk voor gehandicapten? Haal die drempels weg en geef ze de ruimte!

Woningnood

Voor nieuwe studenten is het elk jaar een ramp om aan kamers te komen. Ook de opvang van daklozen begint bij de beschikbaarheid van woonruimte. Daarom is uitbreiding van goede en betaalbare woonruimte hard nodig.

Natuur en milieu

Groen moet steeds meer wijken voor asfalt en beton in de stad. De groen- en natuurgebieden binnen de stadsgrenzen moeten worden behouden en waar mogelijk worden uitgebreid. Geluids- en milieunormen van Schiphol mogen niet verder worden opgerekt.

Verkeer en vervoer

Van de autoluwe binnenstad lijkt weinig terecht te komen. Het stadsbestuur zal het terugdringen van de auto en bevordering van openbaar vervoer en wandel- en fietsverkeer serieus moeten nemen. Geluids- en milieunormen van Schiphol mogen niet verder worden opgerekt.

Onderwijs

De huidige fusiegolf binnen het onderwijs dwingt vele christelijke scholen hun identiteit op te geven. De ChristenUnie-Amsterdam zal daarom speciale aandacht vragen voor het voortbestaan van het bijzonder onderwijs in en rond Amsterdam.

Verkiezingsprogramma's 2002 - 2006

U kunt hieronder de programma's voor de periode 2002 - 2006 downloaden. Binnenkort zullen nieuwe programma's voor de periode 2006 - 2010 opgesteld worden.

cua_programma_centrale_stad.doc (103 kb) Extra informatie over dit bestand Download dit document
Programma ChristenUnie gemeente Amsterdam 2002 - 2006

cua_programma_amsterdam_noord.doc (172 kb) Extra informatie over dit bestand Download dit document
Programma ChristenUnie Amsterdam Noord 2002 - 2006

cua_programma_amsterdam_zo.rtf (212 kb) Extra informatie over dit bestand Download dit document
Programma ChristenUnie Amsterdam Zuidoost 2002 - 2006