Kandidaten Gemeenteraad 2006 met toelichting


 

 1. Joël Voordewind. Joël is evenals bij de vorige verkiezingen lijsttrekker van de ChristenUnie voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij is 40 jaar, politicoloog, heeft een jarenlange ervaring als beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie. Hij was duo-Statenlid in de provincie Noord-Holland. Nu is hij werkzaam als landelijk campagneleider van de ChristenUnie. Daarnaast is hij voorzitter van Dorkas, een internationale christelijke hulpverleningorganisatie.
 2. Yvette Lont. Yvette is 50 jaar, van Surinaamse afkomst. Zij is sinds 2002 namens de ChristenUnie lid van de stadsdeelraad van Zuidoost. Zij is een bekende verschijning op de TV en trekker van acties als ‘Meer Hoop zonder Dope’, en schrijfster. Zij werkt als directeur van een instelling voor zorg aan verslaafden, en zet zich onvermoeid in voor verslaafden en prostituees.
 3. Jan Bezemer. Jan is 58 (59) jaar, zelfstandig gevestigd juridisch adviseur. Daarnaast is hij namens de ChristenUnie-SGP statenlid in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Hij is naast jurist ook landbouwkundig ingenieur en mede daarom betrokken op groen en natuur.
 4. Evelin-Pierre Dumfries. Evy is 40 jaar, en van Arubaanse afkomst. Zij is HBO-V'er en gezondheidswetenschapper en werkt als interim-manager in de gezondheidszorg.
 5. Chris van Andel. Chris is 64 (65) jaar, en was tot voor kort predikant van de bekende PKN-kerk, Jeruzalemkerk in Amsterdam-West. Hij is actief in het werk onder gevangen en vluchtelingen.
 6. Hélène de Bruine. Hélène is 29 (30) jaar, planologe, werkzaam bij een stadsdeel. Zij is deskundige op het gebied van verkeer en vervoer. Het parkeerbeleid hoort daarbij.
 7. Bert de Ruiter. Bert is 47 jaar en coördinator internationaal christelijk werk. Hij werkt als sociaal werker onder migranten in Amsterdam-West.
 8. Roos Bamberg. Roos is 57 jaar, docente biologie in het MBO en VMBO. Onderwijs en natuur- en milieueducatie gaan haar ter harte. Zij is al jarenlang actief als lid van de VBOK.
 9. Pieter Jong. Pieter is 41 jaar, een gepromoveerd jurist, expert op het gebied van milieurecht en gedoogbeleid. Momenteel is hij werkzaam als secretaris van een commissie die adviseert over waterstaatswetgeving. Daarnaast is hij parttime docent recht aan de TU Delft.
 10. Frits Rouvoet. Frits is 47 jaar, en manager. Daarnaast is hij voorzitter van Blood-n-fire Nederland, een stichting die zich ten doel stelt om zich uit te strekken naar de verdrukten, dak- en thuislozen, verslaafden en prostituees.
 11. Sander Chan. Sander is 26 jaar en van Chinese afkomst. Hij is politicoloog, en doet onderzoek naar internationale milieupolitiek. Ook is hij actief in PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie.
 12. Jaap de Vries. Jaap is 41 jaar en werkt als onderzoeker bij het Ruimtelijk Planbureau. Hij is fervent gebruiker van het openbaar vervoer en actief in de Reizigersvereniging Rover. Hij is ook lid van de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling.
 13. Jan Kruik. Jan is 54 jaar, biochemicus en duoraadslid in het stadsdeel Zuidoost.
 14. Hugo Scherff. Hugo is 20 (21) jaar, student geschiedenis, en actief lid van PerspectieF (de jongerenorganisatie van de ChristenUnie). Hij is medewerker van de gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie-SGP in de Haarlemmermeer.
 15. Maarten Laarhoven. Maarten is 23 jaar, studeerde aan de Azusa theologische hogeschool, en is werkzaam in de thuiszorg. Hij is actief in kerkelijk jongerenwerk en de politieke jongerenorganisatie PerspectieF.
 16. Arie de Jong. Arie is 55 jaar en is werktuigbouwkundig designer bij een engineeringsafdeling van een internationale onderneming.(ondernemingsraadslid). Natuurbehoud is voor recreatie onmisbaar. Vrijetijds vogelaar.
 17. Roel Wimmenhove. Roel is directeur van de gereformeerde basisschool dr. M.B. van 't Veer.
 18. James Worthington. James is voorganger van een grote evangelische gemeente in Amsterdam Noord.
 19. Ger Cok. Ger is 67 jaar. Hij is zakenman en was eigenaar van drie hotels in Amsterdam. Hij was ook actief in CBMC Amsterdam, een organisatie van zakenmensen die tot doel hebben hun relaties te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus.
 20. Jan Barendse. Jan is 57 (58) jaar en predikant van een Pinkstergemeente in Amsterdam-Zuid.

(De leeftijden tussen haakjes gelden op de verkiezingsdatum).

Pagina uit de folder met foto's van alle kandidaten

Kik hier voor de officiële kandidatenlijst voor de Gemeenteraad     

Kandidatenlijst Zuidoost

7 maart 2006 - Gemeenteraadsverkiezingen - 'Voor elkaar' - Stem ChristenUnie!