Kandidaten Stadsdeelraad Zuidoost 2006

Kandidaten Stadsdeelraad Zuidoost 2006 met toelichting


    

1

Yvette Lont

Yvette is 50 jaar, van Surinaamse afkomst. Zij is sinds 2002 namens de ChristenUnie lid van de stadsdeelraad van Zuidoost. Zij is een bekende verschijning op de TV en trekker van acties als ‘Meer Hoop zonder Dope’, en schrijfster. Zij werkt als directeur van een instelling voor zorg aan verslaafden, en zet zich onvermoeid in voor verslaafden en prostituees.

Sinds maart 2002 is zij de fractievoorzitter van de ChristenUnie-fractie in de raad van stadsdeel Zuidoost.
Verder maken Erik van Dijk en Freerk Dijkstra als duo-raadsleden deel uit van de fractie.

2

Erik van Dijk

Erik is beleidsmedewerker voor gemeentelijke en provinciale zaken op het partijbureau van de ChristenUnie. Hij is 36 jaar.

Sinds 25 april 2006 ondersteunt hij Yvette als duo-raadslid

3

Freerk Dijkstra

Freerk is jurist en werkt bij het Leger des Heils. Hij is 33 jaar.

Sinds het najaar van 2005 ondersteunt hij Yvette als duo-raadslid

4

Jan Kruik

Jan is 54 jaar, biochemicus en tot maart 2006 duoraadslid in het stadsdeel Zuidoost.

5

Regina Mac-Nack

Regina is 45 jaar en van Antilliaanse afkomst. Zij is initiatiefneemster van de voedselbank in Amsterdam Zuidoost, die 1300 gezinnen van voedselpakketten voorziet. Regina is gekozen tot Amsterdammer van het jaar 2005. 

6

Frits Rouvoet

Frits is 47 jaar, en manager. Daarnaast is hij voorzitter van Blood-n-fire Nederland, een stichting die zich ten doel stelt om zich uit te strekken naar de verdrukten, dak- en thuislozen, verslaafden en prostituees.

7

Evelin-Pierre Dumfries

Evy is 40 jaar, en van Arubaanse afkomst. Zij is HBO-V'er en gezondheidswetenschapper en werkt als interim-manager in de gezondheidszorg.

8

Elisabeth van Seventer-Timman

Elisabeth is 37 jaar en directeur van de evangelische basisschool De Morgenster in Zuidoost. Zij werkt inmiddels tien jaar op deze multiculturele school waar 28 nationaliteiten vertegenwoordigd zijn. Tevens geeft zij trainingen aan kinderen waarbij het zelfvertrouwen vergroot wordt.

9

Gijs van Deuren

Gijs is 54 jaar en werkt bij het Leger des Heils. Hij is oudste en secretaris van een Pinkstergemeente in Zuidoost.

Klik hier voor de formele kandidatenlijst Zuidoost

Meer over de ChristenUnie in Zuidoost ...

Kandidatenlijst Gemeenteraad

7 maart 2006 - Gemeenteraadsverkiezingen - 'Voor elkaar' - Stem ChristenUnie!