Samenvatting

Speerpunten Zuidoost 2006-2010 SAMENVATTING

Klik hier voor de inleiding en onze visie

1. Zuidoost maken we samen
De ChristenUnie wil een stadsdeel Zuidoost waar mensen oog hebben voor elkaar, zorgen voor elkaar en goed met elkaar omgaan, en waar de overheid z’n zaakjes voor elkaar heeft en samen met de burgers werkt aan veiligheid en leefbaarheid. Daarom ook: leefregels en aandacht voor elke buurt.
-> lees meer

2. Armoede bestrijden
De ChristenUnie komt op voor de allerzwaksten in Zuidoost. Daarom ook: aanpak van armoede en werkloosheid, meer omscholing en bijscholing en meer stageplekken.
-> lees meer

3. Kerken en christelijke organisaties waarderen
Kerken en christelijke organisaties zijn waardevolle verbanden van burgers. Zij hebben een vitale maatschappelijke
functie. Daarom moeten zij de ruimte krijgen (ook letterlijk!) en bij beleid betrokken worden.
-> lees meer

4. Drugs onder controle
De ChristenUnie wil een betere aanpak van de drugsproblemen in Amsterdam Zuidoost. Geen coffeeshop en geen doelloze gratis verstrekking van heroïne. Wel goede zorg en een afkickcentrum (het liefst ín Zuidoost)!
-> lees meer

5. Seksualiteit terug op de rails
De ChristenUnie maakt zich grote zorgen over de seksualisering van de samenleving. Daarom: een strenge aanpak van loverboys, illegale en minderjarige prostitutie en geen pornografie in de openbare ruimte.
-> lees meer

6. Samen voor een goed milieu
Zuidoost moet groen en gezond blijven. Daarom: behoud van bestaande parken (niet alles volbouwen!), terugdringing van luchtvervuiling en meer aandacht voor energiebesparing, fiets en OV. Geen A6-A9.
-> lees meer

Kijk in het menu ('Zuidoost' -> 'Speerpunten') voor overige onderwerpen

 

Het volledige programma is te downloaden via de link in de linker kolom.