Zuidoost 2002

Zuidoost 2002

Fractie Amsterdam Zuidoost

 

Verandering is mogelijk!


De ChristenUnie wil dit stadsdeel veranderen en de christenen een stem geven.

 

 


English version of this page

 

 

Yvette Lont-Eersel,
Fractievoorzitter ChristenUnie Amsterdam-Zuidoost

Yvette Lont-Eersel

Nieuws

In coalitieakkoord Amsterdam Zuidoost geen woord over kerken of godsdienst! donderdag 13 april 2006 - 23:11
Het belangrijkste dat wij in uw akkoord missen zijn de kerken en religieuze organisaties. Geen enkel woord daarover. U leek te zijn begonnen om kerken en religieuze organisaties te betrekken en een rol te geven in de samenleving. Het is een gemiste kans dat dit niet terug te vinden is in het akkoord. De PvdA heeft toch veel campagne gevoerd in de kerken ... >> Lees verder
 
Yvette Lont: ‘Als tieners coke krijgen voor seks is het genoeg geweest’ dinsdag 21 maart 2006 - 07:59
Yvette Lont, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Amsterdam Zuidoost, is initiatiefneemster van het project Leefregels. Bewoners stellen samen vast aan welke regels ze zich dienen te houden en spreken elkaar en de bevoegde instanties daar ook op aan. ‘Nu moet blijken of het stadsdeel naar bewoners luistert en er iets mee doet.’ >> Lees verder
 
Nieuwsarchief

 

Introductie

Op 16 november 2000 is de ChristenUnie-Amsterdam opgericht als lokale afdeling van de ChristenUnie. De ChristenUnie is een fusie tussen de twee christelijke partijen GPV en RPF. Beide partijen zijn al tientallen jaren vertegenwoordigd in de Tweede Kamer.

De ChristenUnie-Amsterdam ZO wil niet alleen de belangen behartigen van de christenen in Amsterdam ZO, maar zich bovendien dienstbaar opstellen voor allen in ZO. Ons uitgangspunt is het Woord van God en we willen afhankelijk zijn van de Heilige Geest. We willen bouwen aan een positief en gezond beleid in Amsterdam. We willen graag dat het stadsdeel Amsterdam ZO een goede toekomst tegemoet gaat. Dat Gods stem weer gehoord wordt in de politiek.


Programma

In vijf speerpunten willen we laten zien, waar de ChristenUnie vooral aan wil werken:

1. De ChristenUnie wil dat de kerken in Zuidoost de erkenning krijgen die ze verdienen. Dat betekent voldoende en betaalbare ruimte voor samenkomsten en andere activiteiten. Maar ook het serieus nemen als gesprekspartner op sociaal en maatschappelijk terrein.

2. De ChristenUnie wil de komende jaren hard werken aan inburgering en opleiding van migranten. Deze nieuwe Nederlanders kunnen dan doorstromen van lage naar hogere banen. Zo worden zij in staat gesteld hun van God gekregen gaven ook in Nederland te ontwikkelen.

3. De ChristenUnie wil er zijn voor de verslaafden in Zuidoost. Wij kunnen er niet mee leven, wanneer mensen worden overgegeven aan drugs of andere verslavingen. De ChristenUnie wil dat het stadsdeelbestuur forse drempels opwerpt die verslavingen bemoeilijken en juist drempels slecht voor zorg en hulpverlening aan hen die verslaafd zijn. Verslaafden moeten gestimuleerd worden om af te kicken.

4. De ChristenUnie wil aandacht vragen voor de veiligheid in Zuidoost. Criminaliteit vormt nog steeds een belangrijk probleem Om dit stadsdeel veiliger te maken moeten de regels die er zijn, worden gehandhaafd. Dat vraagt om meer politie inzet en het stimuleren van buurtinitiatieven. Tegelijk vraagt het van de overheid dat de signalen die zij via voorlichting en regelgeving aan de samenleving afgeeft daarmee in overeenstemming zijn.

5. De ChristenUnie wil op het gebied van milieu duidelijke keuzes maken. Het is belangrijk dat door goed bestuur vanuit het stadsdeel het vuilnis op tijd wordt opgehaald, de groenvoorzieningen goed onderhouden worden en de natuur beschermd wordt tegen vervuiling.


cua_programma_amsterdam_zo.rtf (212 kb) Extra informatie over dit bestand Download dit document
Programma ChristenUnie Amsterdam Zuidoost 2002 - 2006

bestuurs_akkoord_stadsdeel_amsterdam_zo_2002.doc (72 kb) Extra informatie over dit bestand Download dit document
Bestuursakkoord stadsdeel Amsterdam Zuidoost 2002