Bestuurswijzigingen, nieuwe voorzitter en secretaris

WhatsApp Image 2017-04-20 at 23.57.47 (1)
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 5 mei 2017 om 20:00

Bestuurswijzigingen, nieuwe voorzitter en secretaris

Bij de laatste ledenvergadering van 20 april hebben er een paar bestuurswisselingen plaats gevonden.

  • Hélène de Bruine is afgetreden als voorzitter en vult nu de rol in van politiek secretaris. 
  • Jonathan Zeijl is de nieuwe voorzitter. De rol van communicatie en PR is nog niet ingevuld.
  • Avianka Aventurin is nieuw in het bestuur. Zij vult de tot nu toe vacante positie van secretaris. 

We zijn dankbaar voor de jaren dat Hélène onze afdeling met grote inzet voorgezeten heeft. Ook zijn we blij met de versterking van Avianka en zijn we enthousiast over de rol en visie van de nieuwe voorzitter. Hij zegt daarover:

"Ik zie een groeiende afdeling voor me die een afspiegeling is van het brede palet aan christenen in Amsterdam. Ik zet me er voor in om de afdeling verder uit te bouwen met enerzijds inhoud en anderzijds het netwerk in de stad. Dat doe ik door versterkingen te zoeken voor het bestuur, het proces rondom de gemeenteraadsverkiezingen aan te sturen en door nog meer de verbinding te zoeken met christelijke leiders in onze stad. Zowel voorgangers, christelijke zakenmensen, en mensen op strategische positie in de publieke sector en maatschappelijke organisaties. Dit is nodig om een afdeling op te bouwen die in 2018, maar ook op lange termijn een fractie in de gemeenteraad kan leveren die goed ondersteunt wordt op inhoud, met expertise, kennis van de het reilen en zeilen in de stad en veel draagvlak heeft."

Hieronder het nieuwe bestuur per 20 april 2017.

van links naar rechts:

Hélène de Bruine (politiek secretaris), Jan Bezemer (vice voorzitter, penningmeester a.i.), Don Ceder (algemeen bestuurslid), Avianka Aventurin (secretaris), Jonathan Zeijl (voorzitter), Samany Sedney (afgevaardigde Perspectief Amsterdam).