Campagne '26

Bijzonder mooi dat je overweegt om bij te dragen aan de campagne, juist nu. De ChristenUnie Amsterdam is een politieke partij die, gedreven door het geloof in Gods liefde voor mensen, verantwoordelijkheid neemt voor het bestuur van ons land. We willen impact hebben met onze idealen. 

Met de start van de campagne naar de gemeenteraadsverkiezingen op 4 april, roepen we jou op om deel uit te maken van ons team en om Tim te ondersteunen! We hebben jouw hulp nodig om de boodschap van ChristenUnie Amsterdam en Tim zichtbaar te maken in onze stad.

Of je nu wilt helpen met de campagne of misschien zelfs als onze nieuwe campagneleider, we nodigen je uit om je talenten en gaven in te zetten voor een beter Amsterdam. Samen kunnen we een positief verschil maken en de stem van de gemeenschap vertegenwoordigen.

Als je interesse hebt om deel te nemen aan ons campagneteam, stuur dan een e-mail naar: bestuur@amsterdam.christenunie.nl. We kijken ernaar uit om samen met jou te werken aan een hoopvolle toekomst voor Amsterdam.