Doe mee

Word lid

De ChristenUnie is een politieke partij die, gedreven door het geloof in Gods liefde voor mensen, verantwoordelijkheid neemt voor het bestuur van onze stad. We willen graag waardevol zijn voor de mensen om ons heen. 

Daar hebben we uw steun bij nodig. Onze leden maken het mogelijk dat onze politici ondersteuning krijgen in hun werk, dat we een nieuwe generatie van politici op kunnen leiden en dat we een hoopvolle campagne kunnen voeren. En wist u dat de ChristenUnie extra subsidie ontvangt voor elk nieuw lid? Uw steun is meer dan ooit nodig.

Lid worden? Klik hier.

Vacature bestuursfuncties

Wil jij je er op bestuurlijk niveau voor inzetten dat het christelijk sociaal geluid van onze partij gehoord wordt in Amsterdam? Dan is dit je kans!

Het bestuur van de ChristenUnie Amsterdam zoekt per direct nieuwe bestuursleden:

  • een algemeen bestuurslid met aandacht voor communicatie en netwerkvorming
  • een penningmeester

De ChristenUnie Amsterdam is een actieve afdeling met bijna 300 leden. De dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling wordt geregeld door een enthousiast bestuur. Momenteel bestaat het bestuur uit vijf leden: de voorzitter, een bestuurslid campagne, een secretaris, een politiek secretaris die ook penningmeester is en een algemeen bestuurslid Perspectief.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de grote lijnen en de dagelijkse zaken van de partij in de gemeente Amsterdam. Het bestuur draagt er zorg voor dat de gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie in optimale omstandigheden kan werken, ondersteund door de vereniging en met een helder politiek profiel. Het bestuur is, samen met de fractie, de spreekbuis van en naar de leden. Naast een digitale nieuwsbrief gebruikt het bestuur hiervoor persoonlijke contacten, activiteiten en huiskamergesprekken. Bestuurslid zijn bij de ChristenUnie Amsterdam kost gemiddeld 4 uur per week, al kan dit verschillen per periode.

De voornaamste focus voor het bestuur ligt de komende periode op de gemeenteraadsverkiezing 2022, diversiteit in de partij en zichtbaarheid in de stad. De voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen worden op dit moment opgestart, dus het is een mooi moment om te starten in het bestuur. Om de gemeenteraadsverkiezingen tot een succes te maken zijn alle handen nodig. Komende tijd werken we bijvoorbeeld aan een verkiezingsprogramma, aan het instellen van een selectiecommissie en een campagneteam. Het bestuur heeft de taak de verschillende activiteiten samen met de leden goed te laten verlopen en een enthousiasmerende voortrekkersrol te pakken.

Functieprofiel penningmeester
Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor het bijhouden van de financiën. Dit betekent dat je verantwoordelijk bent voor het opstellen van de begroting en het beheren van het budget. Aan het eind van het jaar stelt de penningmeester een jaaropgave op die wordt besproken op de jaarlijkse ALV. Omdat deze functie minder tijd in beslag neemt ondersteunt de penningmeester andere functies waar nodig. Bij de penningmeester zoeken we volgende competenties:

  • Financiele affiniteit
  • Verantwoordelijkheidsgevoel
  • Detailgerichtheid.

Functieprofiel bestuurslid Communicatie
Als bestuurslid communicatie draag je zorg voor het algemeen beleid op gebied van communicatie. Samen met de fractie zorg je voor actuele en juiste informatie op de website en zorg je dat promotiemiddelen op orde zijn. Je werkt nauw samen met de voorzitter en de fractie om zo de politieke koers van de organisatie duidelijk te communiceren onder onze achterban en potentiële nieuwe stemmers. Daarnaast ga je proactief op zoek naar mogelijkheden om aan te haken bij de actualiteiten of door zelf een creatieve actie neer te zetten. We zoeken naar de volgende competenties:

  • Mondeling en schriftelijk communicatief vaardig
  • Netwerker
  • Digitaal vaardig
  • Kennis van sociale media