Reactie ChristenUnie Amsterdam op regeerakkoord

binnenhof
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 10 oktober 2017 om 10:00

Reactie ChristenUnie Amsterdam op regeerakkoord

We zijn als ChristenUnie Amsterdam ontzettend trots op de Tweede Kamerfractie voor het binnenhalen van vele mooie punten. We zijn blij deel uit te maken van een coalitie die investeert in duurzaamheid, armoedebestrijding, het tegengaan van eenzaamheid, het bestrijden van mensenhandel en een goede begeleiding van uitgeprocedeerden en hulp bij integratie. 

Stuk voor stuk prachtige punten waarin wij onze idealen en een mooier Amsterdam, echt dichterbij zien komen. Maar op enkele punten hebben we ook moeten slikken. Waar we het ene ideaal dichterbij zien komen moeten we, voor nu, afzien van het bereiken van andere belangrijke punten, zoals het verruimen van het kinderpardon. En dat doet pijn, want we zijn een partij met grote idealen. Maar juist omdat we zulke grote idealen hebben zijn we dankbaar dat we met onze vijf zetels in de Tweede Kamer zoveel tastbaar verschil kunnen maken: door het sluiten van het regeerakkoord kunnen we veel belangrijke punten verwezenlijken of op z’n minst dichterbij brengen.

Als partij willen we ons de komende regeerperiode blijven inzetten voor onze idealen: betaalbare zorg, onderwijsvrijheid, duurzame energie en opkomen voor de meest kwetsbare mensen, ook in onze mooie hoofdstad. Een daadkrachtig kabinet is wat Nederland nu nodig heeft en de vier verschillende partijen hebben aangetoond met elkaar te kunnen samenwerken om tot dit regeerakkoord te komen. Dat geeft vertrouwen en hoop voor de toekomst, ook in Amsterdam!