Stieneke van der Graaf en Gerjan van den Heuvel op bezoek bij Bekkerschool

DVCUtZeXcAEv_xz
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 2 februari 2018 om 21:03

Stieneke van der Graaf en Gerjan van den Heuvel op bezoek bij Bekkerschool

‘Kunt u ervoor zorgen dat mijn broertje wel les krijgt als de juf ziek is?’ Dat was de vraag van een grote zus uit groep acht aan het Kamerlid Van der Graaf. De Mgr. Bekkerschool uit Amsterdam Noord deed een noodoproep vanwege het schrijnende lerarentekort. Kamerlid Stieneke van der Graaf gaf hieraan gehoor en bezocht de school.

Stieneke van der Graaf: ‘Er is een groot tekort aan leraren en de werkdruk in het basisonderwijs is hoog. Ik zie scholen worstelen om iedere dag weer voldoende goede mensen voor de klas te krijgen.’

Het tekort aan leraren werd pijnlijk zichtbaar toen het weekrooster werd getoond waaruit bleek hoeveel moeite de school moet doen om te voorkomen dat klassen naar huis gestuurd worden, iets wat soms onvermijdelijk is. Ook overhandigde de school een overzicht van de actuele situatie wat betreft het lerarentekort. Van der Graaf: ‘We hebben leraren nodig die iedere dag met passie voor de klas staan om kinderen goed onderwijs te geven en de kansen te bieden die zij verdienen. In het regeerakkoord is er extra geld vrijgemaakt om de werkdruk in het onderwijs aan te pakken. Nu moeten we er voor zorgen dat dit geld zo snel mogelijk op de plek komt waar het nodig is: in de klas.’

Van der Graaf bezocht de school samen met het Amsterdamse kandidaat gemeenteraadslid Gerjan van den Heuvel. De Amsterdamse afdeling van de regeringspartij wil in het lokale onderwijs extra inzetten op de ouderbetrokkenheid maar signaleert ook dat er vaak sprake is van een taalbarrière. Van den Heuvel: ‘We willen ouders zo veel mogelijk stimuleren de Nederlandse taal te spreken zodat ze volop betrokken kunnen zijn bij de school en de ontwikkeling van hun kind.’    

Deel dit bericht