'Ons Amsterdam' award voor het Amsterdams Paramedisch Platform (APP)

Naamloos-1
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 20 maart 2018 om 18:17

'Ons Amsterdam' award voor het Amsterdams Paramedisch Platform (APP)

Op 20 maart heeft Annacarina Klein (kandidaat nr. 6) een 'Ons Amsterdam' award uitgereikt aan Inge Cantatore, de voorzitter van het Amsterdams Paramedisch Platform, en aan Anna Annegarn, van de ELAA. 

Zij zijn al een aantal jaar bezig de paramedici te verbinden met de wijkgerichte zorg. Het APP is opgericht omdat de gemeente Amsterdam de paramedici niet hebben betrokken bij de grote transities in de zorg (WMO), in 2015 hebben ze de verbeterprijs van de eerste lijn gewonnen.

De kerngroepleden van het APP vertegenwoordigen de beroepsverenigingen van logopedie, ergotherapie, dietiek, fysiotherapie en Oefentherapeuten Mensendieck en Cesar. Ook zijn zij contactpersoon in de verschillende stadsdelen. Het APP wordt ondersteund door de Eerste Lijn Amsterdam ( ELAA). Het APP heeft geen financiele middelen. De kerngroepleden zetten zich geheel belangeloos in en verzorgen 1x per jaar een bijeenkomst voor paramedici in elk stadsdeel van Amsterdam. Het APP werkt hierbij samen met de Allianties. Dit jaar heeft de kerngroep met fondswerving 2 animatiefilmpjes gemaakt samen met professionele filmmakers. Momenteel worden die in elk stadsdeel vertoond. De filmpjes laten zien hoe de verbinding van paramedici met de wijkzorg vorm krijgt in de praktijk.

Deel dit bericht