ChristenUnie-duoraadslid: "Bedreigingen christenen zijn aan de orde van de dag" (Interview met CIP)

geknipt
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 28 september 2018 om 12:00

ChristenUnie-duoraadslid: "Bedreigingen christenen zijn aan de orde van de dag" (Interview met CIP)

“Bedreigingen onder ex-moslims zijn aan de orde van de dag. Het is een goede zaak dat burgemeester Halsema bereid is om dit probleem aan te pakken,” zegt ChristenUnie-duoraadslid Gerjan van den Heuvel. Donderdag (27-09-2018) besprak de Amsterdamse gemeenteraad het toenemend aantal bedreigingen waar christenen met een moslimachtergrond mee te maken hebben.

Een half jaar geleden kreeg Van den Heuvel voor het eerst oog voor bedreigingen die christenen in Amsterdam uit islamitische hoek ontvangen. “Door een ervaringsverhaal in het Reformatorisch Dagblad en dit interview met Joël Boertjens kwam het veel dichterbij.” Dankzij een gesprek met Stichting Gave en een onderzoek naar deze problematiek weet ik dat er van incidenten geen sprake is. In onze eigen stad heb ik meer soortgelijke verhalen gehoord. Bedreigingen onder ex-moslims zijn aan de orde van de dag.”

Is het dan niet ontzettend vreemd dat het COA laat weten zich niet in het door Joël Boertjens geschetste beeld te herkennen?
“Heel gek is dat niet,” antwoordt het duoraadslid. “Als ik als christen met een islamitische achtergrond in een asielzoekerscentrum zou zitten, zou ik er ook niet openlijk over praten met instanties. Veel vluchtelingen staan wantrouwend tegenover de overheid vanwege negatieve ervaringen uit het thuisland. Bovendien is het heel lastig om strafbare feiten aan te tonen. Hier in Amsterdam zijn verhalen naar buiten gekomen omdat ex-moslims zijn opgevangen door een kerk. Dit toont aan hoe belangrijk het is dat deze mensen in een kerk terecht kunnen met hun verhaal. Uit een eerder uitgegeven handreiking van het COA blijkt ook dat ze contacten met lokale religieuze gemeenschappen stimuleren.”

We hebben het nu over ex-moslims in opvanglocaties. Maar de problemen die Joël Boertjens aankaart komen ook tot uiting in het dagelijks leven. Denk aan bekeerde ex-moslims die onder druk worden gezet door moslims uit hun nabije omgeving...
“Dat klopt. Daarom moeten we werk maken van de aangiftebereidheid die nu veel te laag is. Ik ben blij met de reactie van burgemeester Femke Halsema. Ze neemt afstand van het beeld dat de gemeente de problemen zou ontkennen en wil dat ze uitgebreid in kaart worden gebracht.”

De ChristenUnie in Amsterdam pleit voor een “specifieke aanpak”. “Stel je voor dat je een bekeerde ex-moslima bent en geen hoofddoek meer wilt dragen. Dan kan het zo zijn dat je vader eist dat je een hoofddoek blijft dragen. Dat vind ik nogal intimiderend, maar het is lastig om hier een concrete zaak van te maken. Zelfs bij fysiek geweld, omdat zo'n incident dan wordt behandeld als mishandeling in huiselijke sfeer. Discriminatie van bekeerlingen moet een specifieke categorie worden. Dan kunnen we aan de hand van cijfers aantonen dat we te maken hebben met een reëel probleem. Op deze manier is onze gemeente ook discriminatie onder LHBTIQ+'ers serieuzer gaan aanpakken.”

Burgemeester Halsema heeft beloofd dat er een uitgebreid onderzoek naar de bedreigingen van tot het christendom bekeerde ex-moslims gaat plaatsvinden. Wat moet er gebeuren om dat onderzoek te doen slagen?
“Door religieuze gemeenschappen bij het zoeken naar een oplossing te betrekken. Boertjens kreeg donderdag tijdens het debat de vraag in hoeverre hij mensen aanspoort om aangifte te doen. In zijn beantwoording liet de voorganger weten dat hij allereerst pastoraal betrokken wil zijn en dat een luisterend oor prioriteit heeft. Dat laat zien dat slachtoffers in een persoonlijke sfeer bereid zijn om hun verhaal te doen. Maar het mag niet bij een gesprek met de voorganger blijven. Uiteindelijk zouden ze ook hun verhaal moeten delen met de politie of een verantwoordelijk ambtenaar. Daar ligt een interessante rol voor kerken en moskeeën in de stad. In Amsterdam-Noord gingen diverse religieuze gemeenschappen hierover in gesprek. Ik weet dat een imam bereid is om mee te denken aan oplossing. Daar moeten we naartoe!”

Kortom, je bent blij met de houding van de burgemeester?
“Ja, Halsema neemt dit serieus en gaat dus in gesprek met Boertjens en slachtoffers van discriminatie. Dat ze iemand van de politie en het Openbaar Ministerie (OM) wil meenemen toont aan dat ze bereid is om dit probleem aan te pakken. Ik hoop dat haar onderzoek zo snel mogelijk gaat plaatsvinden. Halsema heeft aangegeven in het onderzoek specifiek te kijken naar situaties van bekeerlingen. Dat vind ik positief.”

Deel dit bericht