ChristenUnie lanceert ‘WIJ Amsterdam’ manifest in de week tegen eenzaamheid

'WIJAmsterdam'-header4
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 2 oktober 2018 om 14:00

ChristenUnie lanceert ‘WIJ Amsterdam’ manifest in de week tegen eenzaamheid

De ChristenUnie Amsterdam lanceert in de week tegen eenzaamheid het ‘WIJ Amsterdam’ manifest. Met dit manifest wil de partij de kracht van allerlei verschillende organisatie samen bundelen in de strijd tegen eenzaamheid. Verschillende organisaties hebben al aangegeven zich aan te sluiten bij het manifest zoals het Leger des Heils, De Regenboog, Stichting Burennetwerk, Stichting Present en Protestantse Diaconie Amsterdam. De partij hoopt dat in de aankomende periode en in de jaren daarna nog vele organisaties zich zullen aansluiten. Voor de lancering werd hetmanifest aangeboden aan eenzaamheidsambassadeur Eric van der Burg. 

Met dit manifest spreken de ondertekenaars uit gezamenlijk een netwerk te vormen dat strijdt tegen eenzaamheid, initiatieven waarbij ouderen en jongeren elkaar ontmoeten te stimuleren, sportparticipatie onder zo veel mogelijk bevolkingsgroepen te vergroten, hun signaleringsfunctie als het gaat om dergelijke sociale problematiek zo optimaal mogelijk in te zetten en vrijwilligerswerk te stimuleren. De ondertekenaars hopen met dit manifest een duidelijk statement te maken met de boodschap er met zijn allen voor te zorgen dat eenzaamheid zo veel mogelijk bestreden wordt in de Amsterdamse samenleving. Eenzaamheidsambassadeur Eric van der Burgover het manifest: "Goed dat de ChristenUnie het voortouw neemt om samen met diverse organisaties aan de slag te gaan in de strijd tegen eenzaamheid".  

Het manifest is een levend document voor de aankomende jaren. De fractie van de ChristenUnie wil in de aankomende jaren per punt met betrokken partijen in gesprek. Op die manier hoopt de fractie tot concrete punten te komen die bijdragen aan de aanpak van dit schrijnende probleem. Don Ceder: “Ik ben van mening dat we de kracht van maatschappelijke organisaties veel beter kunnen inzetten bij deze problematiek”. Organisaties die het manifest willen ondertekenen kunnen zich melden bij de fractie van de ChristenUnie Amsterdam.

Raadslid Don Ceder, die eerder al in Het Parool aandacht vroeg voor dit thema: “Eenzaamheid is een sluipend probleem dat steeds groter wordt. Het verdient daarom dan ook onze continue aandacht. We moeten ook realiseren dat eenzaamheid onder alle bevolkingsgroepen in Amsterdam speelt: jongeren, ouderen, studenten, dak- en thuislozen etc. We hebben een prachtige stad, maar laten we de keerzijdes van een grote, soms onpersoonlijke stad, niet onderschatten. We willen een stille groep Amsterdammers laten weten dat we ze zien en we naast en om hun heen staan in de strijd tegen eenzaamheid. Uiteindelijk is dat het belangrijkste, dat we elkaar zien. Gewoon eens een kopje koffie met de buren.”

Het manifest:

Ondertekenaars:

  • Leger des Heils
  • Tot heil des volks
  • Protestantse diaconie Amsterdam
  • Resto van Harte
  • Vrijwilligersacademie Amsterdam
  • Hospice Kuria
  • Stichting Present
  • Burennetwerk Amsterdam
  • Schuldhulpmaatje 
  • De Regenboog Groep

Deel dit bericht