ChristenUnie boekt resultaat bij de begrotingsbehandeling

IMG_2783.jpg
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 10 november 2018 om 10:00

ChristenUnie boekt resultaat bij de begrotingsbehandeling

In de afgelopen week was de behandeling van de Begroting voor 2019 in de Amsterdamse gemeenteraad. In de voorafgaande weken zijn de verschillende portefeuilles uitgebreid behandeld in de raadscommissies. Door alle partijen zijn moties en amendementen ingediend om plannen te verwezenlijken. De ChristenUnie boekte een enorm resultaat doordat maar liefst 33 van 34 moties werden aangenomen die de partij indiende of waar de partij mede-indiener was. 

Zo zorgde de ChristenUnie ervoor dat de gemeente in gesprek moet gaan met het Leger des Heils om aan te sluiten bij de bestaande en goede hulpverlening die zij bieden op het terrein van mensenhandel en gedwongen prostitutie. Waar het voor de overheid lastig is om in contact te komen met slachtoffers hebben dergelijke welzijnsorganisaties de kennis, expertise en vooral het netwerk om hen te bereiken. 

Daarnaast heeft de partij voorstellen ingediend die erop gericht zijn een toegankelijke overheid te realiseren door het niveau van de gemeentelijke communicatie aan te passen en kwijtscheldingsverzoeken toegankelijker te maken. Ook het belang van een schone stad stond centraal bij de inbreng van de partij. Vanaf nu zullen er bij gemeentelijke activiteiten zoals inspraakavonden geen zogenaamde 'single-use plastics' meer gebruikt worden en gaat de gemeente goede afvalinzamelingsprojecten zoals Wasted en Zero Waste Lab uitspreiden over andere stadsdelen. 

Fractievoorzitter Don Ceder: "Ik ben heel blij met dit geweldige resultaat. We hebben als fractie de afgelopen weken hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Het is mooi om te zien dat je ook met één zetel echt iets kan bereiken en het verschil kan maken op de onderwerpen die je belangrijk vindt. Zelf ben ik bijvoorbeeld heel blij dat de gemeente nu op zoek gaat naar mogelijkheid om een muziekhuis in Zuidoost te realiseren voor brass bands en muzikanten. Ik weet hoe belangrijk dit is voor de wijk, niet alleen voor talentonwikkeling maar ook voor de sociale cohesie."

Lijst van aangenomen moties.

Eerste indiener:

 • Toegankelijk maken van kwijtscheldingsverzoeken
 • Afvalinzamelingsprojecten zoals Wasted worden in meerdere stadsdelen uitgevoerd ter voorkoming van zwerfvuil
 • Gemeente zorgt voor een sociaal verantwoord incassobeleid
 • Er komt een onderzoek naar de mogelijkheid van woningbouw boven het spoor
 • Een onderzoek naar het aantal scholen dat deelneemt aan schoolzwemmen
 • Op zoek naar andere termen voor hoog- en laagopgeleiden in gemeentelijke communicatie
 • Samenwerking met het Leger des Heils in strijd tegen mensenhandel en gedwongen prostitutie
 • Sportvoorzieningen voor ongedocumenteerde jongeren
 •  Onderzoek naar de invloed van de kostendelersnorm op de problematiek van spookjongeren
 • Bij gemeentelijke activiteiten zoals inspraakavonden wordt geen gebruik meer gemaakt van 'single use plastic'
 • De gemeente gaat opzoek naar oefenruimte voor brassbands en muzikanten in de Bijlmer
 • Respijtcoördinatoren voor mantelzorgers
 • Jaarlijks bezoek aan ouderen boven de vijfenzeventig door maatschappelijke organisaties
 • Het 'Holland Casino Promotiefonds' gaat van naam veranderen
 • Overkappingen bij wachtplekken veerponten over het IJ
 • Er wordt gekeken hoe het niveauvan de gemeentelijke communicatie aangepast kan worden

Mede-indiener:

 • Betere aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt
 • Betere aanpak van discriminatie op de woningmarkt
 • Bijenpopulatie stimuleren
 • Meer leraren met een biculturele achtergrond
 • Stimuleren van meer meisjes en vrouwen in béta, techniek en ICT
 • Inzet op voorkomen van uitsluiting en bevorderen van aanbod cultuureducatie voor kinderen met een beperking 
 • Aandacht voor invloed van armoede op het kind
 • Toegankelijkheid voorzieningen voor laaggeletterden verbeteren voor doelgroep
 • Maatwerk voor statushouders
 • Buurtcafetaria tegen eenzaamheid
 • De stagemakelaar wordt stadsbreed uitgerold
 • De maatschappelijke diensttijd wordt toegankelijk voor sportverenigingen
 • Meer aandacht voor privacy bij het opslaan van gegevens
 • Particuliere beleggers worden betrokken bij de Vroeg Eropaf-aanpak
 • Onderzoek naar betere aansluiting mbo op de arbeidsmarkt met specifiek aandacht voor de uitdaging van de energietransitie
 • Onderzoek naar mogelijkheid meer gemeenschappelijke woonvormen voor alleenstaande senioren
 • Plan van aanpak voor 'werkende armen'
 • Er komt een informatiecommissaris (verantwoordelijk voor ICT en datastromen)
 • Evenementen toegankelijk voor mensen met een beperking

Deel dit bericht