ChristenUnie: woning biedt perspectief aan vrouwen die uit de prostitutie willen stappen

don in debat.jpg
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 20 november 2018 om 10:00

ChristenUnie: woning biedt perspectief aan vrouwen die uit de prostitutie willen stappen

De fractie van de ChristenUnie roept het college ter verantwoording over de vraag hoeveel voormalig sekswerkers via het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen een woning toegewezen hebben gekregen. Volgens de fractie biedt het zicht op een woning perspectief, wat van belang is bij het ondersteunen van vrouwen die willen uitstappen. Want hoe vrijwillig is de keuze voor prostitutie wanneer men geen perspectief heeft voor een andere toekomst?

Via het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen kunnen mensen die vanwege hun situatie dringend woonruimte nodig hebben om hun leven weer op orde te krijgen en te herstellen, maar niet in staat zijn om zelf op eigen kracht tijdig een oplossing te vinden, passende woonruimte toegewezen krijgen. Samen met woningcorporaties en zorgaanbieders moet de gemeente ervoor zorgen dat 30% van de vrijkomende sociale huurwoningen beschikbaar gesteld wordt aan kwetsbare Amsterdammers. Waar nodig krijgen mensen begeleiding op maat. De gemeente beschrijft in het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen dat de huisvesting van de ene kwetsbare groep niet ten koste mag gaan van de andere kwetsbare groep. Daarom worden vraag en aanbod voor verschillende doelgroepen bijgehouden.

De fractie van de ChristenUnie wil graag weten in hoeverre er binnen het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen plaats is voor sekswerkers die uit willen stappen. Voor veel sekswerkers is het namelijk belangrijk dat er perspectief is op een andere toekomst voordat ze de keus kunnen of durven te maken om uit de prostitutie te stappen. Woonruimte, die erop gericht is dat men (uiteindelijk) succesvol zelfstandig kan wonen, is een groot onderdeel van dat perspectief. Eén van de vijf uitstapprogramma’s laat aan de fractie van de ChristenUnie weten momenteel in contact te zijn met minimaal 12 vrouwen die dringend woonruimte nodig hebben. Het gaat in dit geval om kwetsbare personen doordat zij vaak een beperkt netwerk en beperkte financiële mogelijkheden hebben.

De fractie van de ChristenUnie wil graag dat vrouwen die willen uitstappen geholpen worden met begeleiding op maat en passende woonruimte. Hierbij moet volgens de fractie, wanneer vrouwen zelf aangeven graag weg te willen, ook ondersteuning geboden worden bij een zoektocht naar woonruimte buiten de stad, bijvoorbeeld in krimpregio’s. Tevens is het volgens de fractie van de ChristenUnie nodig dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden om een tussenvoorziening te creëren voor mannen of vrouwen waarbij de nood erg hoog is. Daarbij kan gedacht worden aan opvangmogelijkheden van maximaal een half jaar totdat er mogelijk met een urgentieverklaring doorstroming kan plaatsvinden via het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen. Op die manier is er ook de tijd om beter te onderzoeken of een urgentieverklaring in elk individueel geval daadwerkelijk nodig is omdat dit niet altijd makkelijk te bepalen is.

Fractievoorzitter Don Ceder: "Het is heel belangrijk dat we vrouwen die in een kwetsbare positie verkeren een woning bieden. Juist daarin zou het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen moeten voorzien. Belangrijke partners bij de aanpak van deze problematiek zijn de woningcorporaties, en gelukkig worden die ook genoemd in het coalitieakkoord. Met hen, en andere betrokkenen, moeten we in gesprek hoe we noodzakelijke opvang en uiteindelijk woonruimte kunnen realiseren voor hen die te maken hebben met mensenhandel of gedwongen prostitutie".  


Bijlagen

Deel dit bericht