Studentenverenigingen en ChristenUnie spannen samen in strijd tegen eenzaamheid

AKvV.jpg
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 26 november 2018 om 19:00

Studentenverenigingen en ChristenUnie spannen samen in strijd tegen eenzaamheid

De Amsterdamse Kamer van Verenigingen (A.K.v.V.), de overkoepelende organisatie voor de Amsterdamse studentenverenigingen, heeft zich aangesloten bij de strijd tegen eenzaamheid. Ook onder jongeren en studenten is eenzaamheid een probleem. De A.K.v.V. sluit zich aan bij het 'WIJ Amsterdam' manifest waarin verschillende organisaties en partijen op initiatief van de ChristenUnie zijn verenigd in een aantal uitgangspunten die eenzaamheid in de stad moeten terugdringen.

De A.K.v.V. en de ChristenUnie spraken over de mogelijkheden om eenzaamheid onder studenten terug te dringen. Het is logisch om aan te nemen dat eenzaamheid eerder een probleem is onder studenten die geen lid zijn van een vereniging. Ondertussen neemt het relatieve aantal studenten dat lid wordt van een vereniging af. Daarnaast merken verenigingen dat het moeilijker is om leden te motiveren om zich in te zetten voor de vereniging, bijvoorbeeld in de vorm van een bestuursjaar. Op die manier komt de rol van verenigingen en dus ook hun sociale functie, onder andere op het gebied van eenzaamheid, in het gedrang.  

Prestatiedruk en burnouts
Eenzaamheid onder studenten lijkt voornamelijk veroorzaakt te worden door een hoge prestatiedruk waardoor studenten ervaren niet meer de tijd te hebben voor nevenactiviteiten zoals een studentenvereniging. Studenten moeten meteen de juiste studiekeuze maken, het liefst nominaal studeren en ook nog eens aan 'cv-building' doen. Je verder verdiepen in onderwerpen die niet direct in je studie terugkomen of het opbouwen van een sociaal netwerk in de stad waar je studeert hebben geen prioriteit meer voor studenten, terwijl dat juist zaken zijn waarbij mensen elkaar ontmoeten en waar verenigingen een belangrijke rol in spelen.

Daarnaast is studeren veel duurder geworden, al jaren nemen kosten zoals het collegegeld toe terwijl de basisbeurs is afgeschaft. Het leenstelsel legt extra druk op studenten omdat zij zich zorgen maken over hun studieschuld die in veel gevallen enkele tienduizenden euro's bedraagt. Fractievoorzitter Don Ceder, die met het bestuur van de A.K.v.V. in gesprek ging, zegt hierover: "Wanneer we sociale problematiek zoals eenzaamheid en prestatiedruk, die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn, serieus nemen zullen we dus ook opnieuw het leenstelsel moeten overwegen en wat mij betreft betekent dat afschaffen!"

Deel dit bericht