Rondslingerende lachgaspatronen doorn in het oog van de ChristenUnie

lachgas.jpg
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 27 november 2018 om 12:37

Rondslingerende lachgaspatronen doorn in het oog van de ChristenUnie

De ChristenUnie Amsterdam stelt schriftelijke vragen over het toenemende gebruik van lachgas en de vele lachgaspatronen die als zwerfafval op sommige plekken rondslingeren.

Op 26 november berichtte Het Parool[1] dat de opmars van lachgas zorgen baart volgens experts en hulpverleners, en dat actie geboden is. De auteurs van het artikel geven aan dat zij veel lachgaspatronen tegen komen op straat en dat zij niet weten hoe zij met dit groeiende fenomeen aan moeten. De vraag wordt gesteld welke voorlichting op scholen gegeven moet worden, of de politie kan handhaven en wie uiteindelijk alle rondslingerende patronen opruimt.

In antwoord op eerder ingediende schriftelijke vragen[2] laat het college weten dat dit onderwerp zich minder goed leent voor voorlichting in de klas of een publiekscampagne, en dat het beter is om het te beperken tot een gesprek tussen ouder en kind. Het college laat weten in te zetten op voorlichting aan ouders en opvoeders. Naar aanleiding van een brief van de minister[3] en de uitkomsten van het onderzoek ‘Roes met een luchtje’[4] is de notitie lachgas[5] opgesteld. In die notitie zijn enkele voorstellen geformuleerd om ouders te informeren en opvoedingsondersteuning te bieden in relatie tot dit specifieke onderwerp. Daarbij wordt vermeld dat wanneer genoemde voorstellen/maatregelen niet afdoende blijken te zijn op ‘bepaalde scholen’ of in ‘bepaalde stadsdelen’ de GGD en Jellinek hierover in overleg treden met betreffende scholen en/of stadsdelen.       

De fractie van de ChristenUnie is van mening dat het verontrustend is dat het gebruik van lachgas nog steeds in grote mate toeneemt terwijl nog steeds niet volledig bekend is welke en hoeveel schade dit mogelijk kan aanrichten (zie bijvoorbeeld Monitor drugsincidenten 2016[6] en Gezondheidsrisico’s lachgas risicobeoordeling[7]). Ook heeft de gemeente in eerdergenoemde beantwoording op vragen aangegeven dat het zuurstoftekort wellicht risicovol kan zijn voor het puberbrein. Daarnaast is het volgens de fractie van de ChristenUnie onwenselijk dat er op sommige plekken veel lachgaspatronen rondslingeren. Het is volgens de fractie van belang dat we zwerfafval tegen gaan.    


[Foto: Hollandse Hoogte]