ChristenUnie op dag van de mensenrechten: "meer aandacht voor zwerfjongeren"

jongere(dakloos)
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 10 december 2018 om 13:00

ChristenUnie op dag van de mensenrechten: "meer aandacht voor zwerfjongeren"

Op de dag van de mensenrechten spreekt staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Paul Blokhuis zich uit over de situatie van zwerfjongeren. "Jongeren die geen dak boven hun hoofd hebben, dat is onacceptabel!" aldus Blokhuis. Om diezelfde reden stelde de fractie van de ChristenUnie Amsterdam schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. De ChristenUnie wil dat Amsterdam actief betrokken gaat zijn bij het Actieplan Zwerfjongeren waarmee de staatssecretaris in 2019 aan de slag gaat, en roept het college op zich daartoe te melden bij het ministerie. 

Zwerfjongeren hebben vrijwel allemaal te maken met complexe, meervoudige problematiek. Een groot deel van hen heeft schulden, problemen met school en/of werk, gezondheidsproblemen en een beperkt sociaal netwerk[1]. De schuldenproblematiek van deze groep jongeren is nijpend en is vaak een katalysator voor overige problematieken. Een andere veel voorkomende oorzaak waardoor jongeren in deze situatie terecht komen is dat jongeren op hun achttiende buiten de Jeugdzorg vallen en er onvoldoende continuïteit van hulpverlening is. De fractie van de ChristenUnie Amsterdam vindt dat Amsterdam het als rijke, welvarende stad aan zijn stand verplicht is om af te rekenen met de problematiek van deze jongeren.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kondigde bij de begrotingsbehandeling van VWS aan dat hij in 2019 gaat starten met het Actieplan Zwerfjongeren. Daarbij nodigde hij gemeenten uit om mee te denken en te werken aan de totstandkoming van dit actieplan. De fractie van de ChristenUnie Amsterdam ziet graag dat ook de gemeente Amsterdam zich zal melden om mee te denken en te doen met de totstandkoming van dit actieplan.

Fractievoorzitter Don Ceder: "Ik maak me oprecht zorgen over de groep zwerfjongeren in onze stad. Niemand verdient het om op straat gezet te worden. Zeker niet wanneer het komt doordat men de rekeningen niet meer kan betalen en door schuldenproblematiek in de penarie is gekomen. Juist op de dag van de mensenrechten wil ik aandacht vragen voor jongeren die geen dak boven hun hoofd hebben, onderdak is nog steeds een eerste levensbehoefte en een belangrijk recht."[1] Factsheet Zwerfjongeren in Nederland, geraadpleegd via https://zwerfjongeren.nl/over-szn/pers/

Deel dit bericht