ChristenUnie: zeer waarschijnlijk mensenhandel in nagelsalons in Amsterdam

mensenhandel.jpg
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 15 januari 2019 om 14:45

ChristenUnie: zeer waarschijnlijk mensenhandel in nagelsalons in Amsterdam

Afgelopen weekend bleek door onderzoek van NOS op 3[1] dat er nauwelijks toezicht is op een snelgroeiende nagelsector terwijl er zorgwekkende signalen zijn van mensenhandel en uitbuiting. Volgens Europol en de FIOD zijn nagelsalons aantrekkelijk voor criminelen, om er geld wit te wassen of ongedocumenteerden te laten werken. In Engeland en Spanje zijn in de afgelopen tijd al criminele netwerken opgerold. Ondertussen is bekend dat dit een internationaal fenomeen is. De ChristenUnie Amsterdam stelt daarom schriftelijke vragen aan het college en roept op tot onderzoek en meer controles.

Ook in Nederland is de nagelsector groeiende. In vijf jaar tijd steeg het aantal nagelsalons van 6000 tot 9000. Daarnaast zijn er nog 28000 zaken in de categorie verzorging, manicure en pedicure, echter daarvan is onduidelijk of zij eenzelfde soort diensten aanbieden en hetzelfde risico lopen op criminele inmenging. Genoemde problematiek lijkt met name voor te komen in salons waar (met name) Vietnamezen werken, al dan niet zonder een geldige verblijfsstatus. Er zijn in Nederland amper regels voor de sector.

Fractievoorzitter Don Ceder: "Ik wil weten in hoeverre er sprake is van mensenhandel in Amsterdamse nagelsalons. Het is lastig om zicht op het probleem te krijgen, omdat men zich niet zelf meldt uit angst. Daarom moeten we er alles aan doen om inzage te krijgen op de aard en omvang van deze problematiek. Amsterdam is een vrije stad en ik wil er alles aan doen om onvrije mensen te helpen."

Volgens het onderzoek is er bij officiële instanties weinig tot geen informatie beschikbaar over misstanden in Nederlandse nagelsalons. Er zijn nog geen politieonderzoeken en er zijn nog geen rechtszaken over gevoerd. Hulpverlenersorganisaties laten weten zeker te weten dat ook in Nederlandse nagelsalons sprake is van mensenhandel. Het is dus aannemelijk dat dit ook in Amsterdam het geval zal zijn aangezien de salons zich met name in grote steden bevinden. Expertorganisaties zoals Nationaal Rapporteur Mensenhandel en het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) spreken van een lucratieve handel en een gesloten wereld waar niemand spreekt over de misstanden, uit angst voor uitzetting of represailles. 

De fractie van de ChristenUnie is van mening dat Amsterdam alle mogelijkheden om  mensenhandel en uitbuiting te bestrijden, moet benutten. Daarom is het in het geval van de nagelsalons van belang om meer zicht te krijgen op de problematiek aangezien er weinig signalen uit de branche zelf komen. De ChristenUnie wil dat de gemeente (eventueel in samenwerking met het Openbaar Ministerie) grondig onderzoek gaat doen naar mensenhandel in nagelsalons, want wanneer er geen actief onderzoek wordt gedaan is het onzichtbaar omdat slachtoffers zich vaak niet vanuit zichzelf melden.  

Deel dit bericht