ChristenUnie wil meer bussen tussen Haarlem en Amsterdam

DonRaad
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 18 maart 2019 om 17:00

ChristenUnie wil meer bussen tussen Haarlem en Amsterdam

Als de A9 en A10 worden verbouwd moeten bussen zonder oponthoud kunnen blijven doorrijden. Ook moet er snel een nieuwe buslijn over deze snelwegen komen tussen Haarlem en Amsterdam Zuid om het probleem met de volle bussen in de spits aan te pakken. Hiervoor pleiten de ChristenUnie fracties in Noord-Holland en Amsterdam.

Zij vragen hoe de beide overheden hier samen voor gaan zorgen. Aangezien Haarlem onder een vervoerconcessie van de provincie valt en Amsterdam onder een vervoerconcessie van de Vervoerregio, een samenwerkingsverband van gemeenten rond Amsterdam, dienen beide overheden een akkoord te sluiten.

“Wij maken ons zorgen dat de rode R-net bussen straks vast komen te staan in de file als de bouw van het Zuidasdok start. Nu kunnen de bussen de files nog voorbij rijden. Daarom zijn deze bussen een groot succes. Juist tijdens de verbouwing moeten we zorgen dat nog meer mensen de bus gaan nemen om zo de overlast voor iedereen te beperken. Wij willen weten wat de provincie en de vervoerregio hiervoor gaan doen”, aldus Don Ceder, fractievoorzitter van ChristenUnie Amsterdam.

Ook pleit de ChristenUnie voor een nieuwe buslijn. “In Haarlem blijven reizigers in Haarlem Oost in de spits vaak achter bij de bushalte van lijn 346 omdat de bussen vol zijn met reizigers die zijn ingestapt bij eerdere haltes. Reizigers uit Haarlem Oost kunnen hierdoor hun treinaansluiting in Amsterdam Zuid missen. Wij willen gezien de forse reizigersgroei een nieuwe rechtstreekse buslijn tussen Amsterdam Zuid en winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem Oost en deze eventueel door laten rijden naar Heemstede. Zo krijgen nog meer mensen om de hoek van hun huis een snelle verbinding naar de Zuidas. Dat voorkomt dat deze mensen kiezen voor de auto en zo verminderen we dus de drukte op de A9 en de A10”, aldus Michel Klein lijsttrekker van de ChristenUnie Noord-Holland.

De nieuwe buslijn, die al zou kunnen starten in Heemstede, kan er volgens de ChristenUnie alleen komen als provincie en vervoerregio hierover afspraken maken. Volgens de partij moet dit snel gebeuren aangezien de komende jaren langs de route veel nieuwe woningen worden gebouwd waardoor het vervoer sterk zal groeien. Niet alleen bij de Zuidas wordt flink gebouwd, ook in Haarlem Schalkwijk zullen de komende jaren een paar duizend woningen worden gerealiseerd. Eén van de belangrijkste verkiezingspunten van de provinciale ChristenUnie is de radicale keuze voor meer en betaalbaar openbaar vervoer om daarmee het autogebruik terug te dringen.

Deel dit bericht