ChristenUnie wil 24-uurs opvang voor daklozen: 'tijd van rondtrekken is voorbij'

jongere(dakloos)
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 9 april 2019 om 12:00

ChristenUnie wil 24-uurs opvang voor daklozen: 'tijd van rondtrekken is voorbij'

De Amsterdamse fractie van de ChristenUnie wil dat de gemeente een 24-uursopvang voor daklozen gaat realiseren. Fractievoorzitter Don Ceder dient vandaag een initiatiefvoorstel in wat daarin moet voorzien. Ceder: “Amsterdam is een barmhartige stad, maar hoe we met daklozen omgaan kan en moet beter. Wat mij betreft is de tijd van rondtrekken van winteropvang naar inloophuizen, soepbus, spoedeisende psychiatrie, ziekenhuizen et cetera voorbij.”

De Amsterdamse winteropvang heeft sinds 1 april haar deuren gesloten, met als gevolg dat tientallen personen op straat staan. Wat Ceder betreft was deze winteropvang de laatste en wordt deze vervangen door een structurele opvang, zodat niemand op straat hoeft te slapen.“Amsterdam hoort opvang en ondersteuning te bieden aan een ieder die zich in maatschappelijk kwetsbare of onveilige situaties bevindt. De beschikbaar gestelde opvangmogelijkheden zitten echter overvol of hebben voor sommigen te strenge criteria, met als gevolg dat mensen noodgedwongen op straat verblijven” aldus raadslid Ceder. 

Voor dak- en thuislozen die kunnen aantonen dat zij binding hebben met Amsterdam, of de Nederlandse nationaliteit hebben, is na sluiting van de winteropvang in principe nachtopvang beschikbaar. Maar deze locaties zitten overvol en niet iedereen wordt toegelaten, met als gevolg dat zij zelf hun onderdak moeten verzorgen. Ongedocumenteerde daklozen krijgen vanwege de eerdergenoemde voorwaarden geen toegang tot de nachtopvang, waardoor velen na het sluiten van de winteropvang vorige week noodgedwongen op straat staan. Dat zorgde ervoor dat verschillende organisaties (o.a. Code Rood,Wereldhuis en een aantal kerken) de afgelopen week een actie organiseerden waarbij daklozen in de zogenaamde ‘kille nachten’ geheel vrijwillig werden opgevangen in verschillende kerken door de stad.

Fractievoorzitter Don Ceder: “De beëindiging van de winteropvang leidt tot een jaarlijks terugkerende stoelendans waarbij de humanitaire ondergrens telkens in het geding komt. Dat moeten we als stad beter regelen en daar zijn we ons echt wel goed van bewust.” Ceder verwijst daarbij onder andere naar het Europees Comité voor Sociale Rechten. “De maatschappelijke opvang hoort het recht op opvang te garanderen voor mensen die dakloos zijn geraakt. Deze garantie is er in de praktijk echter niet omdat er te weinig bedden zijn. Daarnaast zijn het ‘zelfredzaamheidscriterium’ en de uitvoering van het criterium voor regiobinding reeds door het Comité aangemerkt als niet in lijn met mensenrechtelijke verplichtingen. Maar deze worden tot op heden nog steeds in Amsterdam toegepast om hulpbehoevenden te filteren.”

De ChristenUnie benadrukt dat perspectief het uitgangspunt moet zijn en stelt om deze reden een vorm van opvang voor waarbij maatwerk wordt geleverd, gericht op het creëren van perspectief voor de dakloze. Instanties zien veel daklozen jaarlijks terugkeren zonder dat er vooruitgang zichtbaar is. Sterker nog, velen gaan er jaarlijks op achteruit. Ceder: “Als je hoort hoe sommige personen dakloos zijn geraakt en sindsdien tussen wal en schip vallen in de bureaucratie, dan schrik je over hoe rigide we omgaan met mensen zonder woning.Sommige daklozen hebben bijvoorbeeld een briefadres nodig om er bovenop te komen, maar krijgen deze niet omdat ze aangemerkt worden als te ‘zelfredzaam’. Zonder een briefadres hebben ze echter vaak geen toegang tot zaken als een zorgverzekering, maar ook uitkeringen, stemrecht of de communicatie met de belastingdienst. De Nationale Ombudsman heeft recent gesteld dat gemeenten veel meer moeten doen voor ‘zelfredzame’ daklozen. In de 24-uursopvang kan rustig gekeken worden naar de situatie van de dakloze persoon. Volgens mij besparen we als stad ook nog eens veel maatschappelijke kosten.”

Vandaag dient de ChristenUnie het initiatiefvoorstel ‘Een 24-uursopvang voor daklozen’ in. Het college van burgemeester en wethouders zal hier dan een reactie op geven waarna de gemeenteraad moet beslissen of ze instemt met het voorstel van het raadslid. Ceder: “Ik hoop dat de voltallige gemeenteraad het met mij eens is als ik zeg: in plaats van tijdelijke opvang, wordt duurzaam perspectief het eindstation voor de daklozen in onze stad.” 

Deel dit bericht