CU: 'drukte en overlast op het water op een eerlijke manier tegen gaan'

Varen
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 18 april 2019 om 13:30

CU: 'drukte en overlast op het water op een eerlijke manier tegen gaan'

Het college van burgemeester en wethouders wil met allerlei beleidsmaatregelen orde op zaken stellen in de Amsterdamse wateren. De ChristenUnie ziet de noodzaak daarvan maar is het niet met alle maatregelen eens. Zo is het bijvoorbeeld niet eerlijk om bestaande rederijen die een vergunning hebben in een nieuw systeem van loting mee te laten doen waardoor zij hun vergunning kunnen kwijtraken. Ook wordt op deze manier volgens de ChristenUnie gericht op een verkeerde groep gebruikers van de grachten. De pleziervaart is namelijk minimaal tien keer zo groot als de passagiersvaart en dus in veel grotere mate verantwoordelijk voor de drukte en overlast op het water.

ChristenUnie-duoraadslid Tjitske Kuiper is de woordvoerder namens de partij en zal deelnemen aan het debat over de nota varen van het college. Kuiper: “Ook blijkt dat er een groot deel illegaal varende passagiersvaart bestaat waar de gemeente hard en consequent handhavend tegen zou moeten optreden. Daarmee wordt ook een aanzienlijk deel van de drukte en overlast op de grachten aangepakt. Daarnaast zouden de boetes voor de illegale verhuur van boten verhoogd moeten worden.” Sommige groepen zijn bereid gebleken om vooraf af te spreken de kosten van een eventuele boete bij illegale verhuur te verdelen. De boetes hebben dus geen afschrikwekkend effect en zouden dus verhoogd moeten worden in combinatie met een vergroting van de pakkans.

De ChristenUnie stelt andere maatregelen voor om de drukte en overlast op de grachten terug te dringen. Naast het met spoed handhavend optreden op de illegale passagiersvaart en het niet duperen van vergunde passagiersvaart, ziet de ChristenUnie graag dat er bij de vergunningverlening gekeken wordt of er inderdaad sprake is van een goede schipper en aanbieder. Kuiper: “Het zou voor de Amsterdamse grachten een eis moeten zijn om minimaal twee jaar aantoonbare ervaring te hebben in het met een gemotoriseerd vaartuig vervoeren van passagiers. Het is namelijk erg druk op de grachten en dat kan gevaarlijke situaties opleveren wanneer onervaren schippers daar doorheen moeten manoeuvreren.”

Het is duidelijk dat het grootste deel van de drukte en overlast op het water veroorzaakt wordt door de pleziervaart. Om dat deel van de vaart in te perken stelt de ChristenUnie voor om op de grachten alleen pleziervaartuigen van Amsterdammers met een geldig vignet toe te staan. Toeristen of niet Amsterdammers kunnen desgewenst een bemande of onbemande (liefst elektrische) boot huren wanneer zij op de grachten willen varen. In het coalitieakkoord staat het namelijk helder en duidelijk beschreven: ‘Amsterdam is er in de eerste plaats voor de inwoners om te leven, te wonen en te ondernemen’.

Het college wil een tariefverhoging voor vignetten voor pleziervaart doorvoeren. Maar Kuiper ziet liever dat er eerst handhavend wordt opgetreden tegen pleziervaartuigen die zonder geldig vignet in het water van Amsterdam liggen voordat een dergelijke verhoging doorgevoerd zou worden. Kuiper:  “Daar handhavend tegen optreden levert extra inkomsten op door boetes en dat is eerlijker dan bij voorbaat alle pleziervaart zwaarder belasten.”

Als laatste zou de ChristenUnie ook graag zien dat het stadsbestuur zich zou buigen over de aanpak van drukte en overlast op de wateren buiten de grachtengordel. De nu voorgestelde aanpak focust zich op de grachten, en dat is nodig, maar ook buiten het centrum moet goed beleid gevoerd worden op het varen in Amsterdams water.

De ChristenUniefractie in Amsterdam wil dus:

  • Amsterdamse grachten voor Amsterdamse pleziervaartuigen
  • Hogere boetes voor illegale verhuur
  • Bestaande bedrijven niet duperen door de uitgegeven vergunning in te trekken
  • Geen verhoging van de tarieven voor pleziervaart
  • Hogere eisen voor de vergunningaanvraag
  • Beter handhaven van illegale passagiersvaart    

Kuiper: “Drukte en overlast op het Amsterdamse water moeten we terug dringen maar dat moeten we wel op een eerlijke wijze doen. Beter handhaven op misstanden en illegale praktijken en hoger beboeten is logischer dan iedereen zwaarder belasten en bestaande bedrijven uit het water halen.” De ChristenUnie pleit er dus ook voor om de grachten alleen bevaarbaar te maken voor Amsterdammers. ChristenUnie-fractievoorzitter Don Ceder: “Amsterdams water is er in de eerste plaats voor Amsterdammers om erin te ondernemen, erop te wonen of er te recreëren. We moeten de grachten niet in de uitverkoop doen door alles toe te laten en daarmee drukte en overlast te vergroten”.    

 

Deel dit bericht