ChristenUnie: ‘Amsterdam, tel je zegeningen’

prayer.jpg
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 6 november 2019 om 09:00

ChristenUnie: ‘Amsterdam, tel je zegeningen’

ChristenUnie-voorman Don Ceder roept namens de Amsterdamse fractie van de ChristenUnie het college via een voorstel op om uit te rekenen hoeveel kerken en andere religieuze instellingen de stad besparen. Het is bekend dat kerkleden veel vrijwilligerswerk verrichten. De ChristenUnie wil dat de stad zijn zegeningen telt door uit te rekenen wat al dit werk eigenlijk waard is.

Vrijwilligers van kerken zijn onbetaalbaar. De sociale betekenis van kerkelijke gemeenschappen voor onze stad Amsterdam is enorm. Het rapport[1] ‘Tel je zegeningen’ liet in 2008 al zien dat de kerken in Rotterdam de stad ongeveer 120 miljoen per jaar aan investeringen bespaart en dat kerkleden stevig bijdragen aan de sociale cohesie onder Rotterdammers. De fractie van de ChristenUnie Amsterdam wil met dit voorstel de rol van kerken in de stad onderzoeken en laten doorrekenen zodat ook de financiële waarde zichtbaarder wordt.

Fractievoorzitter Don Ceder: “Amsterdam telt honderden kerken die in veel gevallen waardevol maatschappelijk werk doen voor de stad. Het is voor het stadsbestuur goed om te beseffen hoeveel dit werk eigenlijk waard is, letterlijk en figuurlijk. Van daaruit kunnen we dan ook verder kijken hoe we dit vele vrijwilligerswerk goed afstemmen op de verschillende initiatieven en de gemeentelijke organisatie. Vandaag tel ik de zegeningen van de stad door in het bijzonder stil te staan bij de duizenden vrijwilligers die vanwege hun levensovertuiging klaar staan voor de ander.”

De titel van het voorstel ‘Amsterdam, tel je zegeningen’ is ook een verwijzing naar de Dankdag voor Gewas en Arbeid die vandaag in veel kerken gevierd wordt. De Dankdag voor Gewas en Arbeid is de dag om terug te kijken op het afgelopen seizoen en dankbaar te zijn voor door God gekregen werk en eten en daar ook van uit te delen. Het voorstel wordt juist op deze dag ingediend om de stad op te roepen dankbaar te zijn voor al het goede werk wat in de stad gebeurd en welke vruchten dat afwerpt.

Ceder: “De drempel naar de kerk is voor veel mensen lager dan de drempel naar de overheid. Veel kerken en andere religieuze instellingen zijn zich dan ook goed bewust van hun maatschappelijke en diaconale rol. Wel schort het nog vaak aan afstemming onderling. Veel instellingen faciliteren en organiseren allerhande maatschappelijk werk maar niet iedereen weet van elkaar wat er al georganiseerd wordt en hoe daar eventueel bij aan te haken is.” Ook daar ziet de ChristenUnie een mooie kans voor de gemeente. De gemeente kan bijdragen aan de onderlinge verbinding van deze partners in het leefbaar houden van de stad, maar daarvoor is het wel van belang dat je al het werk goed in kaart hebt gebracht en weet hoeveel het nu werkelijk betreft.

Het is nu aan het college van burgemeester en wethouders om een reactie te schrijven op het voorstel van de ChristenUnie. Daarna wordt er in de raad over gedebatteerd en gestemd.

Deel dit bericht