ChristenUnie: 'Gemeente blijft in gebreke bij toepassing Wmo, beleidsaanpassing nodig'

wheelchair-1629490_960_720.webp
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 19 november 2019 om 11:00

ChristenUnie: 'Gemeente blijft in gebreke bij toepassing Wmo, beleidsaanpassing nodig'

De fractie van de ChristenUnie vraagt opheldering aan het college van burgemeester en wethouders. De gemeente blijft namelijk in gebreke als het gaat om de toepassing van de Wmo. De ChristenUnie wil dat burgers die via de Wmo recht hebben op gemeentelijke hulp beter worden geïnformeerd over waar zij precies recht op hebben. Een rechterlijke uitspraak in een zaak die vorig jaar diende laat zien dat de gemeente hierin tekort schiet.

Nadat de gemeente vorig jaar door de rechter op de vingers is getikt over het Wmo beleid beloofde het college een beleidsaanpassing. Echter deze beleidsaanpassing is niet doorgevoerd meldt Het Parool[1]. De fractie van de ChristenUnie acht het zeer onwenselijk dat een beleidsaanpassing die volgens een rechterlijke uitspraak nodig zou zijn niet word doorgevoerd. Te meer omdat de gemeente onterecht verwijst naar een wetswijziging die nog in de toekomst moet plaatsvinden. Want de gemeente mag in afwachting van een wetswijziging nooit ten nadele van de burger afwijken van het beleid zoals dat uitgevoerd zou moeten worden. Momenteel is dit wel het geval wat betekent dat de gemeente in gebreke blijft. Dit draagt niet bij aan het beeld van een betrouwbare en geloofwaardige overheid.

Wat betreft de toepassing van de Wmo wordt in Amsterdam de gemeentelijke hulp waar men recht op heeft onvoldoende gespecificeerd. Zo laat het artikel in de krant zien dat de gemeente bij hulp bij schoonmaak niet aangeeft op hoeveel uur men recht heeft. De rechter heeft naar aanleiding van een specifieke zaak beoordeeld dat men daar wel recht op heeft. Ook oordeelde de rechter dat de gemeente als het gaat om de hulp bij schoonmaken de taak onterecht bij een ingehuurd schoonmaakbedrijf neer zou leggen terwijl zij hier zelf verantwoordelijkheid voor moet blijven houden en die verantwoordelijkheid niet neer kan leggen bij een ingehuurd bedrijf.

Volgens de fractievoorzitter Don Ceder geeft dit een zeer onwenselijk beeld van een overheidsinstantie als de gemeente. Ceder: "Het is niet te verkroppen dat de gemeente een jaar na een rechterlijke uitspraak haar beleid niet volgens de wet heeft aangepast en inmiddels verwijst naar een mogelijke verandering in de toekomst."

De fractie van de ChristenUnie wil dat het college de beleidsaanpassing alsnog zo snel mogelijk doorvoert. Amsterdamse burgers hebben recht op duidelijkheid als het gaat om hulp waar ze middels de Wmo recht op hebben en het past de gemeente niet dat men die duidelijkheid pas verschaft wanneer burgers zelf aan de bel trekken.

Deel dit bericht