ChristenUnie wil dat Rijk gemeente compenseert voor kinderopvangtoeslagaffaire

geld.jpg
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 10 januari 2020 om 13:30

ChristenUnie wil dat Rijk gemeente compenseert voor kinderopvangtoeslagaffaire

De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat honderden gezinnen slachtoffer zijn van de zogenaamde kinderopvangtoeslagaffaire. Het Rijk heeft inmiddels beloofd de schade die de gezinnen hebben geleden snel en ruimhartig te compenseren. Het is goed mogelijk dat getroffen gezinnen via verschillende wegen in aanraking zijn gekomen met de gemeente. Mogelijk hebben mensen zich gemeld bij het Stadsloket of hebben zij de gemeente gebeld vanwege schuldenproblematiek of andere problemen als gevolg van de problematiek omtrent de kinderopvangtoeslag.

De fractie van de ChristenUnie wil weten of de gemeente hier zicht op heeft en welke rol de gemeente kan spelen bij het in beeld krijgen van de getroffen gezinnen. Daarnaast is het goed mogelijk dat de gemeente als gevolg van de affaire achteraf gezien kosten heeft gemaakt hieromtrent. De fractie van de ChristenUnie wil dat de gemeente (voor zover in beeld) deze kosten op het Rijk zal verhalen.  

Fractievoorzitter Don Ceder: "Vele gezinnen zijn gedupeerd door de kinderopvangtoeslagaffaire. Het Rijk heeft hier heel hard gefaald met heftige gevolgen in de levens van mensen. Het is goed dat het Rijk daarvoor compensatie biedt. Ik wil dat de gemeente ook kijkt hoe men daarin haar inwoners van dienst kan zijn door te inventariseren of de gemeente de gezinnen in beeld kan brengen. Daarnaast vind ik het eerlijk dat het Rijk de gemeente compenseert voor eventuele gemaakte kosten. Ik kan mij goed voorstellen dat de gemeente bijvoorbeeld hulp heeft aangeboden aan getroffen gezinnen nadat zij hiermee te maken kregen, bijvoorbeeld in de vorm van minimavoorzieningen."

De fractie van de ChristenUnie stelt daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Zijn er gezinnen geweest die zich bij de gemeente gemeld hebben met (meervoudige) problematiek als gevolg van de kinderopvangtoeslagaffaire? Zo ja, hoeveel?
  2. Heeft het college in beeld hoeveel gezinnen in de gemeente Amsterdam getroffen zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire?
  3. Werkt de gemeente actief mee om deze gezinnen in beeld te krijgen? Zo nee, waarom niet en is men bereid dat vanaf heden alsnog te doen? Zo ja, op welke manier?
  4. Wanneer verwacht het college dat de gezinnen door het Rijk gecompenseerd zijn? Is het college bereid om de gezinnen in de tussentijd proactief te benaderen om te inventariseren of de gemeente mogelijk in tussentijd ook van waarde kan zijn om hun situatie zo snel mogelijk te normaliseren?
  5. Heeft de gemeente in beeld hoeveel kosten er de afgelopen jaren zijn gemaakt om getroffen gezinnen te helpen (inkomensondersteuning, jeugdzorg, woonproblematiek)? Zo ja, hoeveel kosten zouden er (om en nabij) gemaakt zijn? Zo nee, is het college bereid hier alsnog een inschatting van te maken?
  6. Is het college van zins deze kosten op het Rijk te verhalen? Zo nee, waarom niet?

 

Deel dit bericht