CU: 'Betrek influencers, kerken en moskeeën bij aanpak drugscriminaliteit'

blue-light-73088_1280.jpg
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 24 januari 2020 om 15:00

CU: 'Betrek influencers, kerken en moskeeën bij aanpak drugscriminaliteit'

Tijdens het debat in de gemeenteraad heeft de ChristenUnie enkele voorstellen gedaan om het beleid uit te breiden. Zo worden op initiatief van de partij nu ook influencers en religieuze instellingen betrokken bij de aanpak van de ondermijnende criminaliteit.

De ChristenUnie wilde dat de burgemeester in haar programmaplan getiteld 'Weerbare mensen, weerbare wijken' meer aandacht zou besteden voor de rol van zogenaamde influencers. Veel jongeren worden al op jonge invloed beinvloed door bijvoorbeeld Youtubers en (rap)artiesten. In het programmaplan wordt de rol van influencers wel erkent:

"Bij veel jongeren hebben drugs en geweld een positief imago. Op YouTube zien zij influencers en rappers met wapens, gouden kettingen, mooie vrouwen en denken zij dat door een snelle carrière in geweld en drugshandel te kunnen imiteren. Voor veel van deze jongeren geldt ook dat zij in het dagelijkse leven, waar zij dikwijls slechte en afgebroken opleidingen hebben en een beperkt arbeidsperspectief, niet snel veel en makkelijk geld kunnen verdienen. In de fantasiewereld van opgroeiende jongeren zijn geld, merkkleding, wapens en mooie vrouwen synoniem aan geluk en status en lijken zij geen oog te hebben voor de risico's. In werkelijkheid zijn de risico's om opgepakt of vermoord te worden aanzienlijk, los van de pijn die dit gedrag veroorzaakt bij ouders en vrienden." 

Door een motie van de ChristenUnie gaan we nu ook in beleid rekening houden met de rol van influencers en gaan we proberen om hen ook juist in te zetten om jongeren daadwerkelijk een positief beeld te laten zien. 

Daarnaast heeft de ChristenUnie een voorstel ingediend om ook religieuze instellingen zoals kerken en moskeeën in het beleid te betrekken. Weerbare mensen en weerbare wijken hebben alles te maken met geloofsgemeenschappen, want juist die zitten in de haarvaten van de stad. Kerken en andere instellingen hebben bij uitstek een verbindende en signalerende rol in de samenleving. In de wijken buiten de ring zoals Zuidoost en Nieuw-West zijn het juist de religieuze instellingen die geregeld (vaak via het jongerenwerk wat deze instellingen soms aanbieden) een rol spelen in de levens van jongeren waar een aanzuigende werking richting criminaliteit naar uitgaat. Ook is de afgelopen periode duidelijk geworden (bijvoorbeeld in Zuidoost) dat religieuze instellingen in de Amsterdamse wijken geregeld een informatievoorsprong hebben en al langere tijd in goed contact staan met bekenden van slachtoffers en/of bekenden van daders en personen die een nuttige bijdrage leveren aan het weerbaar maken van de stad.

Momenteel werkt fractievoorzitter Don Ceder aan een meerpuntenplan in de strijd tegen de drugscriminaliteit. Daarin zullen voorstellen staan hoe we ervoor zorgen dat we de stad en de wijken veilig houden en hoe we ons best kunnen doen om onze jongeren niet te laten afglijden in de criminaliteit. 

Deel dit bericht