Meer financiële educatie en een Amsterdamse Week van het Geld

geld.jpg
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 7 februari 2020 om 09:00

Meer financiële educatie en een Amsterdamse Week van het Geld

Financiële educatie is van groot belang om armoede en schuldenproblematiek te voorkomen. De ChristenUnie wil weten in hoeverre hier in Amsterdam vorm aan gegeven wordt en stelt daarom vragen aan het college. De fractie stelt voor om stadsbreed op alle scholen een Week van het Geld te organiseren waarbij de gemeente leerkrachten en scholen ondersteunt met goed materiaal en voorzieningen.

In 2018 heeft de ChristenUnie Amsterdam een amendement ingediend waarin er meer aandacht werd gevraagd voor financiële educatie in het onderwijs. De gemeenteraad stemde in met het besluit dat er vanuit de gemeente actief hieraan zal worden gewerkt. Echter is het tot op het heden onduidelijk in hoeverre het college ermee bezig is. Het is volgens de fractie van de ChristenUnie van belang om zo vroeg mogelijk hiermee aan de slag te gaan, zodat zoveel mogelijk kinderen zullen leren om met geld om te gaan. De fractie wil hiermee in het bijzonder armoede zo dicht mogelijk bij de wortel aanpakken.

Het is over het algemeen bekend en door onderzoeken bevestigd dat armoede en financiële schulden van grote invloed zijn op zowel de fysieke als de mentale staat van een individu. Daarnaast is het bekend dat armoede vaak van generatie op generatie wordt overgebracht. De fractie van de ChristenUnie wil dit fenomeen onder de toekomstige generaties voorkomen en wil zich inzetten voor preventie en vroegsignalering van armoede.

Tevens is recentelijk bekendgemaakt dat gemeente Utrecht concrete plannen heeft ontwikkeld om leerkrachten in hun reikwijdte te helpen met gratis lessen over geld[1]. Hierbij schenken zij onder andere veel aandacht aan de Week van het geld. De ChristenUnie Amsterdam wil ook een dergelijke actieve rol vanuit de eigen gemeente bij het activeren van scholen voor initiatieven zoals de Amsterdamse Week van het geld.

Fractievoorzitter Don Ceder: “Het is uiterst belangrijk dat we onze kinderen en jongeren goed leren om te gaan met geld. Vanaf je achttiende mag je opeens van alles lenen en wordt je bestookt met financiële producten, maar als je nooit van huis uit geleerd hebt hoe met geld om te gaan, kan iemand zo in schulden terechtkomen waar je je leven lang last van kan hebben. Een Amsterdamse Week van het Geld kan veel betekenen in de financiële opvoeding van onze jonge Amsterdammers.”

De toekomstige generatie volwassenen zijn de kinderen die nu op school zitten. Om te voorkomen zij later zullen lijden aan zelf opgebouwde schulden, is het van belang om bij hen te beginnen met de heropbouw aan de algemene kennis in de omgang met geld. Hierbij ziet de ChristenUnie Amsterdam actieve gemeentelijke inzet en aansporing voor financiële educatie op scholen als een effectief middel om aan deze heropbouw te werken.

Zowel de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)[2] en het Nibud[3] zijn ook in overeenstemming met deze manier van aanpak en zetten zich ook hiervoor in. Uit het onderzoek[4] van het Nibud blijkt namelijk dat er een significant verschil is in betalingsachterstanden tussen volwassenen die als kind wel of niet van hun ouders hebben geleerd om verstandig met geld om te gaan

Deel dit bericht