9-punten als 'post-corona plan' ChristenUnie: "Amsterdam, de nieuwe stad"

amsterdam-3736145_1280.jpg
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 27 mei 2020 om 16:00

9-punten als 'post-corona plan' ChristenUnie: "Amsterdam, de nieuwe stad"

Burgemeester Femke Halsema zei laatst: ‘Ik vind dat Amsterdam internationaal soms een ordinairder imago heeft dan ze verdient.'

Dat vindt de ChristenUnie ook. Tijdens de coronacrisis heeft iedereen kunnen zien dat Amsterdam te afhankelijk is van toeristen. Het is daarom noodzaak om scherpe keuzes te maken en die gelegenheid is er nu ook. Daarom stelt de ChristenUnie tijdens de coronacrisis een negen-puntenplan voor om na de crisis concreet in te zetten op het veranderen van het imago van de stad en de economie een stevig impuls te geven. En dat via een ambitieus schoon en duurzaam plan voor onder andere de infrastructuur. Dit is een lijst met voorstellen hoe de ChristenUnie de stad nu en in de toekomst voor zich ziet.1. Communicatieplan voor nieuw internationaal imago: Amsterdam - Unesco werelderfgoed.
- Wijziging van het bestaande imago van Amsterdam als drugs- en drankwalhalla van Europa;
- Een plan ontwikkelen om deze internationale imagowijziging mogelijk te maken waardoor toerisme sector hiervan profiteert en tegelijkertijd ook een groep toeristen met andere interesses zal worden aangetrokken.
- Unesco werelderfgoed plakkaten op duidelijke plekken in de stad plaatsen, waardoor dit veel prominenter in de openbare ruimte te zien is en zo het besef groeit.

2. Intensiveer het schoon houden van de stad
- Ten aanzien van de vervuiling constateren we dat er in de binnenstad zoveel vuil wordt geproduceerd, dat er bijna niet tegen op te reinigen valt. Ondernemers worden strenger gecontroleerd op het al dan niet hebben van een vuilnisophaalcontract. 
- Op bekende hotspots kan met extra cameratoezicht overtreders betrapt worden en beboet. Bij het beboeten moet niet alleen het vuilnis dumpen worden geconstateerd, maar tegelijkertijd worden nagegaan of er niet tevens sprake is van een illegale Airbnb, of van een onderneming zonder vuilnisophaalcontract.
- Start een ‘Green collecting proef’ zoals in Haarlem waarbij er met de verschillende afvalverwerkers wordt samengewerkt.

3. Laat de lokale ondernemers via BIZ plannen aandragen aan de gemeenteraad.
- Nodig de lokale Biz (Bedrijven investeringszone) uit om aan de gemeenteraad de komende maandenvoorstellen doen voor het schrappen van administratieve lasten dan wel voorstellen om het gebied economisch aantrekkelijker te maken. Dit wordt de komende maanden een vast agendapunt in de commissie Financien en Economische Zaken

4. Investeer in de Amsterdamse economie middels een groen investeringspakket voor de infrastructuur. 
- Gebruik de coronacrisis om de economie een toekomstbestendige schone en duurzaame boost te geven met een stevig en ambitieus groen investeringspakket voor de infrastructuur. 
- Bouw de wegen om tot 30 km in de binnenstad
- Zet in op rainproof Amsterdam: begin met het aanplanten van trambanen met sedum waar mogelijk
- Ga bij elke herinrichting ook de verkeerseilanden en middengeleiders vergroenen en pas daarbij de bandenlijn en afwatering van het weegprofiel aan zodat het water weg kan stromen.
- Zorg dat walstroom in de haven voor cruiseschepen per 2021 verplicht wordt.

5. Afbouw coffeeshops in Amsterdam
 - Zet in op afsterfbeleid (geen nieuwe vergunningen meer) en maak de resterende coffeeshops alleen toegankelijk voor Nederlandse ingezetenen, niet voor toeristen. 
- reguleer het vestigen van maatschappelijk gewenste ondernemingen via aankoop grond/panden, algemene erfpachtvoorwaarden en vergunningen etc.; 
- voer een ‘zero tolerance-beleid’ ten aanzien van straatdealers
- Voer uitbreiding in van straatgerichte APV-maatregelen tegen drugs- en alcoholgebruik;
- creëer een integrale aanpak van (nep)drugsverkoop met politie, Sociale Recherche, UWV, Jeugdzorg, Jellinek; 
- bestrijd/beperk de verkoop van drugs gerelateerde producten via gemeentelijk vergunningenstelsel;

6. Ontmoedigen dagjestoeristen via Schiphol
- Stuur als medeaandeelhouder van Schiphol aan op beperking van het faciliteren van vakantievluchten naar Amsterdam of aanvoer beperken door middel van een extra stadsbelasting.
- Licht toeristen al vanaf Schiphol en de gates in Engeland, Duitsland, Belgie, Frankrijk en Spanje in om hen te informeren wat wenselijk en onwenselijk gedrag is in Amsterdam en dat er streng wordt gehandhaafd.

7. Intensiveer onderzoek illegaal vakantieverhuur
- Het centrum is leeg, omdat we te lang de effecten van illegaal vakantieverhuur onvoldoende hebben aangepakt. Een leefbare stad begint bij een stad waar in de eerste plaats bewoners wonen.
-  Onderzoek de mogelijkheden van een innovatieve en breed kijkende dienst die op grond van BRP-signalen (administratieve leegstand, over-bewoning, etc.) op pad gaat en actief controleert.
- Ga juist voordat het toerisme aanrtrekt d komende maanden intensief onderzoeken en controleren welke woningen verdacht gedrag hebben vertoond tijdens en kort na de corona crisis en voer 100% controles bij elke woning die aan de verdachte criteria voldoet.

8. Afbouw raamprostitutie op de wallen
- Voer de wijzigingen middels verschillende knoppen (apv, aankoop en. Vergunningstelsel) door en ga door totdat er uiteindelijk geen raamprostitutie meer op de wallen is.
- Gebruik hierbij het invoeren van de nieuwe omgevingswet als natuurlijk moment om bepaalde wijzigingen door te voeren.
- Stel een uitsterfbeleid in: geen nieuwe vergunningen geven voor raamexploitanten die wensen te stoppen.
- Reguleer het vestige van maatschappelijk gewenste ondernemingen via aankoop grond/panden, algemene erfpachtvoorwaarden en vergunningen; 
- Creëer een overweeghuis voor vrouwen die overwegen uit te stappen.
- Ontwikkel een communicatieplan dat in bronlanden wordt uitgezonden (Roemenië, Bulgarije etc.) aan vrouwen en familieleden waarbij wordt uitgedragen dat Amsterdam niet een gewenste eindbestemming is en de kans op schulden en andere vormen van misstanden zeer groot is.

9. Minder alcoholmisbruik in de binnenstad.
- Verbied de verkoop van alcoholhoudende dranken door minisupermarkten
- Handhaaf op doorschenken alcohol via Mystery Guests
- Handhaaf het alcoholverbod, zero tolerance beleid
- Ontmoedig actief pubcrawls, zowel voor toeristen als studentenverenigingen en ontwikkel samen met de horeca en studentenverenigingen hiervoor een plan.


Deel dit bericht