ChristenUnie: 'Geef kerken ruimte in Amsterdamse parken'

water-3489860_960_720.jpg
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 17 juni 2020 om 15:00

ChristenUnie: 'Geef kerken ruimte in Amsterdamse parken'

De ChristenUnie wil dat het college welwillend meedenkt met kerken die hun diensten in de buitenlucht willen houden. Fractievoorzitter Don Ceder stelt vragen aan het stadsbestuur. Ceder: "Veel kerken willen weer samenkomen. En de ruimte in Amsterdamse parken kan hierin mogelijk voorzien. Hagenpreken en sing-ins kunnen prima in ons mooie groen plaatsvinden wanneer er voldoende ruimte is."

De fractie schrijft het volgende aan het college:

De afgelopen maanden bevonden we ons allen in de digitale wereld. Vergaderingen, bijeenkomsten en evenementen; zo ook religieuze bijeenkomsten en erediensten. Religieuze gemeenschappen hebben maandenlang hun geloof niet actief met elkaar kunnen delen, terwijl samenkomst belangrijk is voor het bemoedigen en aansterken van elkanders en eenieders geloof. Geloven is iets individueels, maar ook iets wat samen wordt gedaan. Voor veel mensen zijn religie en erediensten dan ook van hetzelfde belang als voetbalstadions en voetbalsupporters: Ajax-supporters zingen liever niet in hun eentje, maar willen samenkomen om de spelers en de mede-supporters te ontmoeten, aan te moedigen, toe te juichen en te bezingen. Om deze redenen is het dat ook gelovigen graag samenkomen met andere gelovigen. Tevens is de kerk ook een ontmoetingsplaats waar met elkaar gesproken wordt en contact wordt gemaakt, juist ook met mensen voor wie contact met andere mensen niet vanzelfsprekend is. Op die manier is de maatschappelijke waarde van de kerk voor de stad ook enorm.

Vanaf 1 juni was het dan weer mogelijk om in een ruimte bijeen te komen met maximaal 30 personen. De kanttekening hierbij was alleen dat het advies was dat er niet gezongen mocht worden omdat dit meer risico voor de verspreiding van het virus met zich meebracht. Net zoals het feit dat samenkomst belangrijk is voor religieuze gemeenschappen, is zingen ook een kernonderdeel van kerken. Bij het verbod op samenzang wordt ook de vrijheid van geloofsuiting aangetast.

Een goed geventileerde ruimte verlaagt het risico op de verspreiding van het coronavirus. Veel kerken zijn hier echter niet op uitgerust en bezitten het budget niet hiervoor.

De fractie van de ChristenUnie Amsterdam ziet hier een mogelijke oplossing voor, namelijk de verplaatsing van de diensten naar de buitenlucht voor kerkgemeenschappen die aangeven daar behoefte aan hebben als aanvulling op of vervanging van reguliere diensten. Bijv. Amsterdamse parken, maar ook andere plaatsen en velden in de wijken bevatten immers voldoende ruimte om gelovigen samen te laten komen. Daarnaast is het besmettingsrisico in de buitenlucht ook veel kleiner, wanneer ook de 1,5 meter afstand wordt gehouden. De openbare ruimte is van een ieder en daarom wil de ChristenUnie ook dat het college meedenkt over een oplossing.

De ChristenUnie Amsterdam ziet graag dat het gesprek wordt aangegaan met kerken en andere religieuze gemeenschappen, om hierin mee te denken over een geschikte oplossing die bij de gemeenschap past wanneer men behoefte heeft om in de buitenlucht samen te komen. Daarmee pleit de fractie dus voor toestemming voor kerkelijke gemeenten die zich hiervoor aanmelden om hagenpreken te houden in de Amsterdamse parken, met inachtneming van de maatregelen. Zo kan de fractie van de ChristenUnie zich bijvoorbeeld goed voorstellen dat er veel kerken zijn in Zuidoost die graag in een gedeelte van het Nelson Mandelapark bijeen zouden willen komen op de zondagochtend, een relatief rustig moment in de parken.

  1. Erkent het college dat voor religieuze gemeenschappen de matiging van samenkomst en de schrapping van samenzang de vrijheid van geloofsuiting aantast?
  2. Is het college bereid om het gesprek aan te gaan met kerken en andere religieuze gemeenschappen, en mee te denken over alternatieven voor hun gebruikelijke erediensten? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college bereid om toestemming te geven voor hagenpreken in de Amsterdamse parken bij aanmelding? Zo nee, waarom niet?
  4. Stel dat een gemeente in de buitenlucht wil samenkomen om bijvoorbeeld samen te zingen of een eredienst te houden in de open lucht, wordt dit dan aangemerkt als demonstratie, betoging en/of manifestatie? Aan welke regels zal dan moeten worden voldaan?

 

Deel dit bericht