ChristenUnie en PvdA willen ‘Week tegen Mensenhandel’ in Amsterdam

mensenhandel.jpg
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 30 september 2020 om 09:55

ChristenUnie en PvdA willen ‘Week tegen Mensenhandel’ in Amsterdam

De Amsterdamse fracties van de ChristenUnie en de PvdA willen dat Amsterdam jaarlijks een ‘Week tegen Mensenhandel’ organiseert. Vandaag dienen zij hier een initiatiefvoorstel over in. De ‘Week tegen mensenhandel’ moet volgens beide partijen georganiseerd worden om meer bewustwording in de stad te creëren over het bestaan van mensenhandel en de signalering ervan te verbeteren.

Bewustwording van mensenhandel en training in het herkennen van mensenhandel blijken namelijk essentiële factoren om de signalering en daarmee aanpak van mensenhandel te verbeteren, blijkt uit onderzoek. Voorbeelden van mensenhandel zijn arbeidsuitbuiting, gedwongen criminaliteit of seksuele uitbuiting zoals gedwongen prostitutie.

Voor de signalering van dit soort vormen van mensenhandel zien de partijen een grote rol weggelegd voor Amsterdammers in het algemeen en maatschappelijke organisaties, gebedshuizen, scholen en werkgeversorganisaties in het bijzonder. In de ‘Week tegen mensenhandel’ moeten volgens de Christenunie en PvdA Amsterdam deze partijen bij elkaar gebracht worden om het over dit onderwerp te hebben en de aanpak in Amsterdam te verbeteren. Grote conferenties, gastlessen op scholen en fototentoonstellingen zijn volgens de partijen manieren om dit onderwerp in de stad op de kaart te zetten.

“Mensenhandel is een grove schending van de vrijheid van de mens en zou niet in Amsterdam mogen plaatsvinden,” stellen raadsleden Ceder (ChristenUnie) en Boutkan (PvdA). “Ondanks dat er in de stad al veel tegen gedaan wordt, zijn we er nog niet. Nog steeds zijn er vele schrijnende situaties in onze stad waarin mensen worden uitgebuit in het werk, vindt er seksuele uitbuiting plaats zoals gedwongen prostitutie of worden mensen gedwongen om criminele handelingen te verrichten. Het is van groot belang om bewustwording hierover te vergroten in de stad en mensen scherpzinnig te maken om dit kwaad in hun omgeving, in de klas of op hun werk te herkennen. Op die manier kunnen we de strijd tegen mensenhandel blijvend voeren met als ideaal dat Amsterdam echt een vrije stad voor iedereen is,” aldus de raadsleden.

In 2018 waren er 668 slachtoffers in beeld bij het landelijk meldpunt, terwijl er naar schatting tussen de 5.000 en 7.500 slachtoffers per jaar zijn in Nederland. Internationale organisaties schatten het aantal slachtoffers van mensenhandel in Nederland nog veel hoger: tussen de 17.000 en 35.000. Amsterdam is als internationale stad met veel migranten en internationaal verkeer extra vatbaar voor de praktijken van arbeidsuitbuiting en mensenhandel. De beide fracties dienden vandaag het voorstel in. Het college van burgemeester en wethouders komt eerst met een reactie waarna de gemeenteraad het voorstel zal behandelen en erover gestemd zal worden.

 

Bronnen: Nationaal Rapporteur Mensenhandel, International Labour Organization, Walk Free Foundation, FairWork, Comensha.