ChristenUnie: 'Sluit hotel na meerdere gevallen van gedwongen prostitutie'

vrouw.jpg
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 30 november 2020 om 14:00

ChristenUnie: 'Sluit hotel na meerdere gevallen van gedwongen prostitutie'

Afgelopen weekend berichtte Het Parool[1] over situaties van mensenhandel en gedwongen prostitutie in hotels. Zowel het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha) en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel trokken aan de bel. Door toename van het gebruik van sociale media en internet hebben loverboys meer macht gekregen om slachtoffers te maken. De coronapandemie en bestrijdingsmaatregelen creëren nog meer mogelijkheden om kwetsbare jongeren te benaderen. Door de coronamaatregelen zit iedereen meer thuis en besteedt meer tijd on­line. Bovendien zijn hotelkamers nu stukken goedkoper door een gebrek aan toeristen. De ChristenUnie stelt vandaag schriftelijke vragen aan het college.

Fractievoorzitter Don Ceder: "Ik maak me ernstige zorgen over deze, vaak onzichtbare, vorm van uitbuiting, verkrachting en mensenhandel. Ik vind dat de gemeente en de hotels alles op alles moeten zetten om dit te bestrijden en te voorkomen. Daarom stel ik voor een meldplicht in te voeren voor hotels zodat zij verplicht worden om signalen van gedwongen prostitutie in hun hotel te melden. Ook maakt dit het mogelijk om als er sprake is van verwijtbaar gedrag van een hotel in een zaak van gedwongen prostitutie omdat men duidelijke signalen niet heeft gemeld, handhavend op te treden."

De fractie van de ChristenUnie is daarnaast van mening dat wanneer er sprake is van herhaalde vormen van mensenhandel of uitbuiting in een hotel, de burgemeester dit hotel moet kunnen sluiten. Raadslid Ceder: "Seksuele uitbuiting en gedwongen prostitutie zijn een dermate heftig en ernstig vergrijp met een enorme impact op de levens van slachtoffers dat de fractie van de ChristenUnie onconventionele maatregelen gerechtvaardigd vindt. Zoals het sluiten van een hotel wanneer blijkt dat hier meermaals gevallen van gedwongen prostitutie plaatsvonden en het hotel signalen niet heeft opgemerkt en gemeld."

Fractievoorzitter Don Ceder stelt de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

  1. Ontvangt het college signalen dat gedwongen prostitutie in hotels in de afgelopen maanden toegenomen is? Hoeveel situaties van gedwongen prostitutie of seksuele uitbuiting in hotels zijn er bij het college bekend (in de afgelopen vijf jaar)?
  2. Bij de overheidscampagne ‘No Room for Seks Trafficking’ zijn inmiddels 85 hotels betrokken waarvan 47 in Amsterdam? Hoeveel hotels heeft Amsterdam en hoeveel hotels zijn nog niet betrokken bij deze campagne? Is het college bereid om deze hotels actief te benaderen en te adviseren zich aan te sluiten bij deze campagne?
  3. Met hoeveel hotels heeft de gemeente zelf contact om gedwongen prostitutie en seksuele uitbuiting te herkennen en aan te pakken? Zijn er hotels in Amsterdam die hiervoor bewust niet met de gemeente en/of politie willen samenwerken? Zo ja, waarom?
  4. Is het college bereid om hotels een meldplicht op te leggen zoals die ook geldt voor raamexploitanten? Zo nee, waarom niet?
  5. Is het college bereid om meerdere mogelijkheden te onderzoeken om gedwongen prostitutie en seksuele uitbuiting in hotels verder te bestrijden? Overweegt het college momenteel al extra maatregelen hiertegen?
  6. Is het college het met de fractie van de ChristenUnie eens dat het mogelijk moet zijn om handhavend op te treden tegen hotels waar herhaaldelijk sprake was van gedwongen prostitutie en die hiervan geen signalen hebben opgemerkt of gemeld? Welke maatregelen kan het college daar nu al voor inzetten?
  7. Is het college het met de fractie eens dat in het uiterste geval een hotel gesloten moet kunnen worden wanneer blijkt dat er herhaaldelijk sprake is van gedwongen prostitutie of seksuele uitbuiting binnen dit hotel en het hotel dit niet opgemerkt en gemeld heeft? Zo ja, is het college bereid te onderzoeken op welke manier dat mogelijk is of welke beleids- wetsaanpassingen hier eventueel voor nodig zijn?