Voorstel ChristenUnie aangenomen: zonnepanelen op de Noorder IJplas!

zonnepanelen.jpg
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 16 februari 2021 om 15:20

Voorstel ChristenUnie aangenomen: zonnepanelen op de Noorder IJplas!

De gemeenteraad heeft een voorstel van de fractie van de ChristenUnie aangenomen om ruimte te geven aan zonnepanelen op de Noorder IJplas.

In het geval van de Noorder IJplas was er al langer sprake van een lokale coöperatie die graag middels zonnepanelen op water duurzame energie in eigen bezit wilde opwekken. Vooralsnog werd daar geen ruimte voor geboden binnen het Amsterdamse energiebeleid en het aanbod voor de Regionale Energie Strategie (RES).

De fractie van de ChristenUnie diende afgelopen week een motie in om het plaatsen van zonnepanelen op water in het geval van de Noorder IJplas alsnog toe te staan. De motie is door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. De fractie van de ChristenUnie wil dat door aanvullende maatregelen als rietkragen en ecologische maatregelen de zonnepanelen goed inpasbaar in de natuur worden gemaakt. Dit project biedt Amsterdam ook de kans om te onderzoeken wat de ecologische impact van dergelijke zonnevelden op water zijn en welke kansen biedt dit mogelijk biedt voor het zelfs vergroten van de biodiversiteit.

Duurzaamheidswoordvoerder Gerjan van den Heuvel: "We zijn blij dat de gemeenteraad dit voorstel van de ChristenUnie nu steunt. Vorig jaar dienden wij een soortgelijk plan in samen met GroenLinks, toen was men helaas nog niet bereid om deze mogelijkheid te verkennen. Inmiddels is er in de gemeenteraad meer bereidheid om de ambitie voor het opwekken van zonne-energie te verhogen. Dat maakte dat men nu positiever tegenover het plan stond en een meerderheid van de gemeenteraad dit voorstel nu wel steunde."