ChristenUnie en D66 willen hulp voor werkgevers met werknemers in schuldenproblematiek

Overleg
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 26 februari 2021 om 08:00

ChristenUnie en D66 willen hulp voor werkgevers met werknemers in schuldenproblematiek

Werkgevers moeten meer ondersteund worden bij de schuldenproblematiek van hun werknemers vinden de ChristenUnie en D66 in de Amsterdamse gemeenteraad. Zij komen daarom met een voorstel om werkgevers partner te maken in schuldpreventie en aanpak van financiële problemen bij Amsterdammers. Werkgevers kunnen schulden bij hun werknemers signaleren. Dat biedt kansen voor de aanpak van schulden in de stad. Urgent nu er door de corona-crisis alleen maar meer mensen bij zullen komen met schulden. Hulp vragen bij schulden is door schaamte een hoge drempel om te nemen. 

Volgens de partijen moet onderzocht worden hoe werkgevers hun werknemers met schulden het beste kunnen ondersteunen. Er zijn bepaalde sectoren die meer kwetsbaar zijn voor werknemers met schuldenproblematiek. Zicht op die sectoren en de aantallen komt de aanpak van de schulden ten goede. Ook moet de gemeente volgens het voorstel in eigen gelederen kijken wat de staat is van financiële problemen onder werknemers en de aanpak daarvan. Al deze inzichten moeten volgens het voorstel leiden tot een concrete bijdrage aan de aanpak van schulden. De ChristenUnie en D66 hopen uiteindelijk op een Schuldenakkoord dat werkgevers in Amsterdam bij elkaar brengt die veel werknemers in dienst hebben met schuldenproblematiek. ‘Door middel van het Schuldenakkoord kunnen ervaringen en kennis over schuldhulpverlening uitgewisseld worden tussen werkgevers en hulpinstanties. Dit draagt bij aan snellere en effectievere ondersteuning bij schulden’ aldus raadslid Yassmine el Ksaihi.

ChristenUnie en D66 zien kansen voor een snellere schuldafhandeling door werkgevers te betrekken bij de aanpak. Bij schuldenproblematiek draait het er allemaal om hoe snel je er bij bent. Hoe sneller, hoe beter voor degene met financiële problemen. Werkgevers krijgen te maken met schuldenproblematiek van hun werknemers door bijvoorbeeld loonbeslagleggingen. Het hebben van financiële problemen beïnvloedt daarnaast ook vaak het functioneren op het werk. Werknemers zijn meer bezig met hun problemen dan het uitvoeren van het werk, waardoor werkgevers schuldenproblematiek kunnen signaleren. Dat alles maakt dat werkgevers hele goede partners zijn in de aanpak van schulden in de stad. Ter illustratie: in de voorbereiding hebben de fracties gesproken met onder andere Rahma el Mouden van MAS dienstverlening, zij zegt: “Mensen zijn niet bezig met hun werk aan het uitvoeren, maar aan het overleven. Ze komen bijvoorbeeld smeken om eten voor hun kinderen. Loonbeslaglegging kost veel tijd, omdat je per dossier moet werken, maar het gaat uiteindelijk om de pijn en het leed waar de mensen door heen gaan.”  

Fractievoorzitter van de ChristenUnie, Don Ceder, is blij met het voorstel: “Ik zie in de praktijk heel vaak dat werkgevers wel willen helpen wanneer ze loonbeslagleggingen krijgen voor hun personeel, maar ze weten vaak niet hoe. En hoe langer je wacht met een schuld, hoe groter het probleem wordt. Ik denk dat wij als Amsterdam deze werkgevers beter kunnen ondersteunen door ze bijvoorbeeld te helpen als het gaat om hoe zij het gesprek met een werknemer over de beslaglegging of eventueel schuldhulpverlening aan kunnen gaan. In heel veel gevallen is de werkgever de eerste die weet heeft van schuldenproblematiek bij een specifiek persoon. Het is in het belang van werkgever maar juist ook van de werknemer met schulden om hier intensiever in op te trekken samen met de gemeente.”