Make Your Voices Heard

Vu Logo2.jpg
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 28 maart 2024 om 17:59

Make Your Voices Heard

Make Your Voices Heard, dat was de naam van het evenement dat heeft plaats gevonden op 18 en 19 maart, georganiseerd door het Centre for Theology & Migration dat verbonden is aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De aanleiding voor het evenement was om samen met internationale kerken en leiders uit migrantenkerken na te denken over het Nederlandse politieke systeem. Daarnaast stond de rol van christenen centraal, met betrekking tot onze theologische en ethische verantwoordelijkheden ten opzichte van de staat, de politiek, en betrokkenheid bij het maken en/of beïnvloeden van beleid.

Make Your Voices Heard, dat was de naam van het evenement dat heeft plaats gevonden op 18 en 19 maart, georganiseerd door het Centre for Theology & Migration dat verbonden is aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De aanleiding voor het evenement was om samen met internationale kerken en leiders uit migrantenkerken na te denken over het Nederlandse politieke systeem. Daarnaast stond de rol van christenen centraal, met betrekking tot onze theologische en ethische verantwoordelijkheden ten opzichte van de staat, de politiek, en betrokkenheid bij het maken en/of beïnvloeden van beleid.

De volgende drie hoofdsprekers waren aanwezig. Prof. dr. Dion Forster, werkzaam als hoogleraar Publieke Theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Dr. Trineke Palm, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie en dhr. Tjalling Vonk, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Rotterdam. Het evenement werd gehouden op 18 en 19 maart in het gebouw van de Vrije Universiteit, waar gemiddeld 30 studenten aanwezig waren. Onder hen waren leiders van migrantenkerken, studenten van de faculteit Theology & Migration en andere belangstellenden.

Professor Dr. Dion Forster sprak met de aanwezige studenten over theologische perspectieven op de rollen van kerk en staat, waarbij hij verschillende modellen van scheiding en samenwerking belichtte. Hij daagde de aanwezige studenten uit om na te denken hoe het concept van het "Koninkrijk van God”, en dit onze betrokkenheid beïnvloedt op de schepping en de samenleving. Hij verwees daarmee naar de Psalmdichter van Psalm 24: "The earth is the LORD's and all that is in it, the world, and those who live in it." We leerden over de uitdagingen en kansen voor migrantenchristenen en kerken die bestaan uit migranten uit 'sterk religieuze' contexten in relatie tot de Nederlandse seculiere democratie. Maar ook, wat zijn nu praktische stappen die christenen en kerkelijke gemeenschappen kunnen nemen om de Nederlandse democratie te ondersteunen.

Wat betreft de praktijk was de heer Tjalling Vonk aanwezig. Tjalling nam ons mee in het werkzame leven van een lokale politicus uit Rotterdam. Tijdens dit college kwamen verschillende onderwerpen aan bod, zoals wie is nu wie, en wat doet nu een burgemeester, een wethouder of een raadslid. Ook deelde Tjalling met ons twee aansprekende voorbeelden waarin politieke keuzes een succes zijn, of waar het ook eventueel mis kan gaan en de gevolgen ervan.

Als laatst was daar de interessant en waardevolle bijdrage van de directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, Trineke Palm. Zij nam ons mee in de geschiedenis van het ontstaan van Christelijke politiek in Nederland en de principes waar de drie christelijke partijen in Nederland op zijn gebaseerd; de SGP, het CDA en de ChristenUnie.

Tijdens de avonden was er veel ruimte voor vragen, opmerkingen en discussies. Samengevat kijken we terug op twee leerzame en waardevolle bijeenkomsten. De vele vragen en goede gesprekken maakten duidelijk hoe belangrijk het is om ruimte te blijven bieden voor dialoog en een platform te creëren voor vragen. Niet alleen voor leiders, maar ook voor jongvolwassenen, en iedereen die een Nederlands paspoort bezit en dus het recht heeft op zijn of haar democratisch stemrecht.

IMG_20240330_094045