Berichten geschreven door ChristenUnie Amsterdam - pagina 4

 1. zuidoost.jpg
  CU logo onder elkaar blauw (1)
  Door ChristenUnie Amsterdam op 27 februari 2020

  Gemeenteraad stemt in met voorstel ChristenUnie hoorzitting Zuidoost

  AMSTERDAM – De Amsterdamse fractie van de ChristenUnie wil dat er in de Stopera een hoorzitting georganiseerd wordt over de problemen in stadsdeel Zuidoost. Met de presentatie van het masterplan over het stadsdeel bleek dat er sprake is van verwaarlozing en er enorme opgaves zijn om de organisatie van het stadsdeel op orde te krijgen.

  Lees verder
 2. trouwen.jpg
  CU logo onder elkaar blauw (1)
  Door ChristenUnie Amsterdam op 14 februari 2020

  ChristenUnie op Valentijnsdag: 'Gratis trouwen in Amsterdam op orde en kwijtschelding leges voor minima'

  Gratis trouwen. Voor menig stel dat graag in het huwelijksbootje wil stappen maar dat zo goedkoop mogelijk moet of wil doen, een goede optie. Gemeenten zijn wettelijk verplicht deze mogelijkheid te bieden. Maar in de praktijk loopt dat op diverse plaatsen niet over rozen. Dat is dan ook de reden dat de fractie van de ChristenUnie op Valentijnsdag hierover opheldering vraagt aan het college van burgemeester en wethouders. 

  Lees verder
 3. geld.jpg
  CU logo onder elkaar blauw (1)
  Door ChristenUnie Amsterdam op 7 februari 2020

  Meer financiële educatie en een Amsterdamse Week van het Geld

  Financiële educatie is van groot belang om armoede en schuldenproblematiek te voorkomen. De ChristenUnie wil weten in hoeverre hier in Amsterdam vorm aan gegeven wordt en stelt daarom vragen aan het college. De fractie stelt voor om stadsbreed op alle scholen een Week van het Geld te organiseren waarbij de gemeente leerkrachten en scholen ondersteunt met goed materiaal en voorzieningen.

  Lees verder
 4. vrouw.jpg
  CU logo onder elkaar blauw (1)
  Door ChristenUnie Amsterdam op 4 februari 2020

  ChristenUnie: ‘Tijd voor helder beleid voor ongedocumenteerde slachtoffers van mensenhandel’

  AMSTERDAM – ChristenUnie-voorman Don Ceder roept namens de Amsterdamse fractie van de ChristenUnie het college via een voorstel op om beleid uit te werken voor ongedocumenteerde slachtoffers van mensenhandel. Zij verkeren in een kwetsbare situatie die er vaak voor zorgt dat zij geen aangifte kunnen of durven te doen. Dit terwijl gemeentelijke hulp (opvang en begeleiding) alleen beschikbaar is voor slachtoffers die wel aangifte hebben gedaan.

  Lees verder
 5. blue-light-73088_1280.jpg
  CU logo onder elkaar blauw (1)
  Door ChristenUnie Amsterdam op 24 januari 2020

  CU: 'Betrek influencers, kerken en moskeeën bij aanpak drugscriminaliteit'

  Tijdens het debat in de gemeenteraad heeft de ChristenUnie enkele voorstellen gedaan om het beleid uit te breiden. Zo worden op initiatief van de partij nu ook influencers en religieuze instellingen betrokken bij de aanpak van de ondermijnende criminaliteit.

  Lees verder
 6. autoluw2.jpg
  CU logo onder elkaar blauw (1)
  Door ChristenUnie Amsterdam op 14 januari 2020

  Oppositie komt met alternatief voorstel Amsterdam autoluw

  Middels een discussienota komen de oppositiepartijen CDA, ChristenUnie, VVD, DENK, FvD en de PvdO met een alternatief voorstel om richting een autoluw Amsterdam te gaan. Met 10 concrete voorstellen probeert de oppositie om de plannen van het college bij te sturen. Zo moet parkeerbeleid met name gevoerd worden vanuit het aspect van de leefbaarheid in plaats van als bron van inkomsten, er moeten meer P&R's langs de snelweg komen, sluipverkeer moet voorkomen en aangepakt worden en het openbaar vervoer zal fijnmaziger, sneller en goedkoper moeten worden. Op deze pagina kunt u de tekst van de nota vinden en leest u de concrete voorstellen vanuit de oppositie.

  Lees verder
 7. geld.jpg
  CU logo onder elkaar blauw (1)
  Door ChristenUnie Amsterdam op 10 januari 2020

  ChristenUnie wil dat Rijk gemeente compenseert voor kinderopvangtoeslagaffaire

  De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat honderden gezinnen slachtoffer zijn van de zogenaamde kinderopvangtoeslagaffaire. Het Rijk heeft inmiddels beloofd de schade die de gezinnen hebben geleden snel en ruimhartig te compenseren. Het is goed mogelijk dat getroffen gezinnen via verschillende wegen in aanraking zijn gekomen met de gemeente. Mogelijk hebben mensen zich gemeld bij het Stadsloket of hebben zij de gemeente gebeld vanwege schuldenproblematiek of andere problemen als gevolg van de problematiek omtrent de kinderopvangtoeslag.

  Lees verder
 8. pistool
  CU logo onder elkaar blauw (1)
  Door ChristenUnie Amsterdam op 13 december 2019

  ChristenUnie: "Organiseer vrijblijvende wapeninzamelingsactie in Amsterdam"

  De fractie van de ChristenUnie wil dat er in Amsterdam een wapeninzameling gehouden wordt na de vele geweldsincidenten van het afgelopen jaar. Eerdere inleveringsacties waren een succes zoals de actie in Rotterdam[1]. Daar werden 262 wapens ingeleverd waaronder 60 vuurwapens. De ChristenUnie wil dat er in elk stadsdeel een inleveractie georganiseerd wordt waarbij iedereen zijn of haar wapen kan inleveren zonder dat daar een straf op volgt. Bij voorkeur kan er begonnen worden in Zuidoost waar nu ook de actie #Amsterdamontwapent wordt uitgerold en waar de problematiek sterk naar voren komt.  

  Lees verder
 9. wheelchair-1629490_960_720.webp
  CU logo onder elkaar blauw (1)
  Door ChristenUnie Amsterdam op 19 november 2019

  ChristenUnie: 'Gemeente blijft in gebreke bij toepassing Wmo, beleidsaanpassing nodig'

  De fractie van de ChristenUnie vraagt opheldering aan het college van burgemeester en wethouders. De gemeente blijft namelijk in gebreke als het gaat om de toepassing van de Wmo. De ChristenUnie wil dat burgers die via de Wmo recht hebben op gemeentelijke hulp beter worden geïnformeerd over waar zij precies recht op hebben. Een rechterlijke uitspraak in een zaak die vorig jaar diende laat zien dat de gemeente hierin tekort schiet.

  Lees verder
 10. prayer.jpg
  CU logo onder elkaar blauw (1)
  Door ChristenUnie Amsterdam op 6 november 2019

  ChristenUnie: ‘Amsterdam, tel je zegeningen’

  ChristenUnie-voorman Don Ceder roept namens de Amsterdamse fractie van de ChristenUnie het college via een voorstel op om uit te rekenen hoeveel kerken en andere religieuze instellingen de stad besparen. Het is bekend dat kerkleden veel vrijwilligerswerk verrichten. De ChristenUnie wil dat de stad zijn zegeningen telt door uit te rekenen wat al dit werk eigenlijk waard is.

  Lees verder