Berichten geschreven door ChristenUnie Amsterdam

 1. vrouw.jpg
  CU logo onder elkaar blauw (1)
  Door ChristenUnie Amsterdam op 4 februari 2020

  ChristenUnie: ‘Tijd voor helder beleid voor ongedocumenteerde slachtoffers van mensenhandel’

  AMSTERDAM – ChristenUnie-voorman Don Ceder roept namens de Amsterdamse fractie van de ChristenUnie het college via een voorstel op om beleid uit te werken voor ongedocumenteerde slachtoffers van mensenhandel. Zij verkeren in een kwetsbare situatie die er vaak voor zorgt dat zij geen aangifte kunnen of durven te doen. Dit terwijl gemeentelijke hulp (opvang en begeleiding) alleen beschikbaar is voor slachtoffers die wel aangifte hebben gedaan.

  Lees verder
 2. blue-light-73088_1280.jpg
  CU logo onder elkaar blauw (1)
  Door ChristenUnie Amsterdam op 24 januari 2020

  CU: 'Betrek influencers, kerken en moskeeën bij aanpak drugscriminaliteit'

  Tijdens het debat in de gemeenteraad heeft de ChristenUnie enkele voorstellen gedaan om het beleid uit te breiden. Zo worden op initiatief van de partij nu ook influencers en religieuze instellingen betrokken bij de aanpak van de ondermijnende criminaliteit.

  Lees verder
 3. autoluw2.jpg
  CU logo onder elkaar blauw (1)
  Door ChristenUnie Amsterdam op 14 januari 2020

  Oppositie komt met alternatief voorstel Amsterdam autoluw

  Middels een discussienota komen de oppositiepartijen CDA, ChristenUnie, VVD, DENK, FvD en de PvdO met een alternatief voorstel om richting een autoluw Amsterdam te gaan. Met 10 concrete voorstellen probeert de oppositie om de plannen van het college bij te sturen. Zo moet parkeerbeleid met name gevoerd worden vanuit het aspect van de leefbaarheid in plaats van als bron van inkomsten, er moeten meer P&R's langs de snelweg komen, sluipverkeer moet voorkomen en aangepakt worden en het openbaar vervoer zal fijnmaziger, sneller en goedkoper moeten worden. Op deze pagina kunt u de tekst van de nota vinden en leest u de concrete voorstellen vanuit de oppositie.

  Lees verder
 4. geld.jpg
  CU logo onder elkaar blauw (1)
  Door ChristenUnie Amsterdam op 10 januari 2020

  ChristenUnie wil dat Rijk gemeente compenseert voor kinderopvangtoeslagaffaire

  De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat honderden gezinnen slachtoffer zijn van de zogenaamde kinderopvangtoeslagaffaire. Het Rijk heeft inmiddels beloofd de schade die de gezinnen hebben geleden snel en ruimhartig te compenseren. Het is goed mogelijk dat getroffen gezinnen via verschillende wegen in aanraking zijn gekomen met de gemeente. Mogelijk hebben mensen zich gemeld bij het Stadsloket of hebben zij de gemeente gebeld vanwege schuldenproblematiek of andere problemen als gevolg van de problematiek omtrent de kinderopvangtoeslag.

  Lees verder
 5. pistool
  CU logo onder elkaar blauw (1)
  Door ChristenUnie Amsterdam op 13 december 2019

  ChristenUnie: "Organiseer vrijblijvende wapeninzamelingsactie in Amsterdam"

  De fractie van de ChristenUnie wil dat er in Amsterdam een wapeninzameling gehouden wordt na de vele geweldsincidenten van het afgelopen jaar. Eerdere inleveringsacties waren een succes zoals de actie in Rotterdam[1]. Daar werden 262 wapens ingeleverd waaronder 60 vuurwapens. De ChristenUnie wil dat er in elk stadsdeel een inleveractie georganiseerd wordt waarbij iedereen zijn of haar wapen kan inleveren zonder dat daar een straf op volgt. Bij voorkeur kan er begonnen worden in Zuidoost waar nu ook de actie #Amsterdamontwapent wordt uitgerold en waar de problematiek sterk naar voren komt.  

  Lees verder
 6. wheelchair-1629490_960_720.webp
  CU logo onder elkaar blauw (1)
  Door ChristenUnie Amsterdam op 19 november 2019

  ChristenUnie: 'Gemeente blijft in gebreke bij toepassing Wmo, beleidsaanpassing nodig'

  De fractie van de ChristenUnie vraagt opheldering aan het college van burgemeester en wethouders. De gemeente blijft namelijk in gebreke als het gaat om de toepassing van de Wmo. De ChristenUnie wil dat burgers die via de Wmo recht hebben op gemeentelijke hulp beter worden geïnformeerd over waar zij precies recht op hebben. Een rechterlijke uitspraak in een zaak die vorig jaar diende laat zien dat de gemeente hierin tekort schiet.

  Lees verder
 7. prayer.jpg
  CU logo onder elkaar blauw (1)
  Door ChristenUnie Amsterdam op 6 november 2019

  ChristenUnie: ‘Amsterdam, tel je zegeningen’

  ChristenUnie-voorman Don Ceder roept namens de Amsterdamse fractie van de ChristenUnie het college via een voorstel op om uit te rekenen hoeveel kerken en andere religieuze instellingen de stad besparen. Het is bekend dat kerkleden veel vrijwilligerswerk verrichten. De ChristenUnie wil dat de stad zijn zegeningen telt door uit te rekenen wat al dit werk eigenlijk waard is.

  Lees verder
 8. stopera.jpg
  CU logo onder elkaar blauw (1)
  Door ChristenUnie Amsterdam op 8 oktober 2019

  Maden en lijkengeur in woning na gevonden lijk: 'schrijnende en mensonterende situatie'. ChristenUnie vraagt actie van gemeente

  In Amsterdam Noord is een vrouw gevonden die al enige weken dood in haar woning lag. Dit zorgde voor ongedierte en een lijkengeur die omgeving voor buren onleefbaar maakten. Vorig jaar heeft de ChristenUnie meermaals aandacht gevraagd voor de situatie van zogenaamde 'eenzame doden'. Nu vraagt de ChristenUnie hier opnieuw aandacht voor. De ChristenUnie wil dat er een meldpunt omtrent eenzaamheid wordt ingericht en dat de gemeente een actieve rol speelt bij het schoonmaken en het weer leefbaar maken van woningen waarin lijken zijn gevonden. Dit geldt volgens de ChristenUnie ook voor de directe leefomgeving en aangrenzende woningen. Fractievoorzitter schrijft het volgende aan het college met bijbehorende vragen:  

  Lees verder
 9. parkeren.jpg
  CU logo onder elkaar blauw (1)
  Door ChristenUnie Amsterdam op 8 oktober 2019

  ChristenUnie en CDA: 'Geef kerken parkeervergunningen voor vrijwilligers'

  In de afgelopen tijd ontvingen de fracties van de ChristenUnie en het CDA signalen van religieuze instellingen (kerken, synagogen etc.) en beheerders van kerkgebouwen dat zij te maken hebben met hoge parkeerkosten voor vrijwilligers. Sportverenigingen kunnen maatschappelijke parkeervergunningen aanvragen voor vrijwilligers. Een goede zaak wat de fracties van de ChristenUnie en het CDA betreft, aangezien vrijwilligers van groot belang zijn voor deze verenigingen. Echter, ditzelfde geldt voor vrijwilligers van religieuze instellingen die zich bijvoorbeeld inzetten voor diaconaal werk in de wijk of de instandhouding en het onderhoud van (al dan niet monumentale) gebouwen.

  Lees verder
 10. lachgas.jpg
  CU logo onder elkaar blauw (1)
  Door ChristenUnie Amsterdam op 3 september 2019

  ChristenUnie vraagt om aanpak en verbod recreatief lachgasgebruik

  De ChristenUnie heeft in de afgelopen weken meermaals aandacht gevraagd voor de overlast die veroorzaakt wordt door het recreatief gebruik van lachgas. Daarnaast is gebleken dat het lachgasgebruik slecht is voor de gezondheid en de verkeersveiligheid. Ook het milieu en klimaat hebben te leiden onder het lachgasgebruik. Daarom schreef de ChristenUnie onderstaande berichten met bijbehorende vragen aan het college van burgemeester en wethouders waarin de partij vraagt om een verbod en een gerichte aanpak van lachgasgebruik.

  Lees verder