Werkgroepen

Verandering brengen is niet alleen voor mensen uit Den Haag of mensen die in de raad van Amsterdam zitten. Wij willen jou uitdagen om jouw droom voor Amsterdam om te zetten in actie. Wil jij je inzetten voor een Amsterdam waar alle groepen van mensen eerlijke kansen krijgen, waar er voldoende ruimte is voor Faith Based Communities, een Amsterdam waar er ruimte is voor veelkleurigheid, waar groen weer onderdeel wordt van het straatbeeld of een Amsterdam waar het gebruik van de fiets zoveel mogelijk wordt gefaciliteerd. 

Meld je voor 15 september 2023 aan voor één van de volgende werkgroepen. De kennis en kunde van deze werkgroepen zal een basis vormen voor de lange termijn plannen van ChristenUnie Amsterdam voor onze stad. Meld je aan via bestuur@amsterdam.christenunie.nl.  

Mocht de werkgroep vol zitten. Niet getreurd. We zullen contact met je opnemen als er nog plek is in een andere werkgroep. Maar sowieso zal je altijd worden uitgenodigd bij de events en acties die worden georganiseerd. Hierdoor ben je alsnog in de gelegenheid om je bijdrage te leveren aan onderwerpen waar je passie voor hebt.

Werkwijze

De werkgroep zal bestaan uit drie tot vier personen. De werkgroep is verantwoordelijk voor het volgende. 

  • Het organiseren van evenementen die bijdragen aan kennis, bewustzijn en participatie.
  • In gesprek gaan met leden van de ChristenUnie Amsterdam en daarbuiten. 
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van het Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026.   

De volgende werkgroepen worden opgericht. 

 1. Bloeiende communities in de stad

Binnen onze stad en stadsdelen zijn er verschillende gemeenschappen. Bijvoorbeeld buurtgemeenschappen of sportgemeenschappen waarin mensen voor elkaar zorgen en op een goede manier samen leven. Momenteel staat er veel druk op het voortbestaan van deze hechte gemeenschappen. Maar voor de gezondheid van onze stad en haar inwoners is het belangrijk als deze gemeenschappen behouden blijven. De ChristenUnie wil het voortbestaan van hechte gemeenschappen zo goed mogelijk ondersteunen. Wat is hiervoor nodig? Welke stappen moeten er gezet worden om deze gemeenschappen te behouden, toekomstbestendig te maken en optimaal te laten functioneren? 

De ChristenUnie maakt zich met name zorgen over de bestaanszekerheid van kerken en andere faith based communities. Welke stappen moeten we vandaag de dag zetten zodat over 10 jaar kerken en andere religieuze instellingen bestaanszekerheid hebben in Amsterdam?   

2. Groene, gezonde en een duurzame stad

Een grote stad als Amsterdam is over het algemeen niet bepaald duurzaam. Er is veel uitstoot van schadelijke stoffen die niet goed zijn voor onze gezondheid en niet voor het milieu. De natuur verdwijnt tussen alle hoogbouw. Hoe kunnen we Amsterdam weer gezond en milieuvriendelijk maken? Hoe kan groen weer onderdeel worden van het straatbeeld? En hoe maken we duurzaam weer goedkoop? 

3. Student in Amsterdam

Ben jij student? Dan ben jij belangrijk voor Amsterdam. De kennis en kunde van studenten draagt namelijk bij aan de sociale en economische ontwikkeling van onze stad. Tegelijkertijd is er een enorm tekort aan woningen. Eenzaamheid is ook een groeiend probleem onder studenten in Amsterdam. Wat is een student-vriendelijke stad volgens jou? Of wat heeft Europa nu met Amsterdam te maken? Genoeg uitdagingen om met elkaar het debat aan te gaan.

4. De kracht van veelkleurigheid

Amsterdam is een diverse stad met ontzettend veel culturen en achtergronden. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat ieder zijn/haar steentje kan bijdragen aan een goede samenleving. Helaas ervaren veel mensen een grote afstand tot de politiek. Ook merken we dat mensen die elders geboren zijn vaak vragen hebben over hoe het Nederlands politiek systeem nu eigenlijk werkt. Helaas is het ook nog steeds zo dat bij diversiteit ook uitsluiting, discriminatie en racisme aanwezig zijn. Het gevolg hiervan is dat mensen zich veelal niet gezien voelen door de politiek. Hoe kunnen we als ChristenUnie een rol spelen in het weghalen van barrières richting de politiek? Wil jij je inzetten aan kennis te vergroten over het Nederlands politiek systeem?

5. Politieke ambities en drijfveren

De ChristenUnie zat van 2018-2022 in de Amsterdamse gemeenteraad. Ons doel is om in 2026 weer onderdeel te kunnen worden van de gemeenteraad. Hiervoor gaan we een visie ontwikkelen over de ChristenUnie in een urbane samenleving. Wat betekend shalom (vrede) voor de stad? Wat zijn onze doelen over 10 a 20 jaar? En hoe gaan we deze behalen? Vraagstukken die we zullen oppakken gezamenlijk met de drie andere grote steden Utrecht, Rotterdam en Den Haag.