Reactie van ChristenUnie op collegeakkoord van GL, D66, PvdA en SP: ‘’Kan de bril ook even af?’’

foto blog
04 Don Ceder.jpg
Door Don Ceder op 24 mei 2018 om 20:50

Reactie van ChristenUnie op collegeakkoord van GL, D66, PvdA en SP: ‘’Kan de bril ook even af?’’

Na een aantal weken ligt er een coalitieakkoord waar vier partijen hard aan hebben gewerkt. We willen deze partijen feliciteren met het resultaat en zien er naar uit om samen met hen de komende vier jaar de stad te besturen. Het is goed om te zien dat de vier partijen verantwoordelijkheid willen nemen en dat ze elkaar hebben gevonden in een gezamenlijke visie voor de stad. Het is echter wel duidelijk dat het coalitieakkoord ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’ is geschreven met een zonnebril op. Een bril die leidt tot ambitieuze doelstellingen waar we ons als ChristenUnie in veel gevallen in kunnen vinden.

Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de punten over duurzaamheid delen we de ambitie om belangrijke keuzes te maken. We zullen namelijk op dit gebied stappen moeten zetten als samenleving. Ook is het goed om te zien dat de coalitie haar best heeft gedaan om te komen tot een goede aanpak van discriminatie, schuldenproblematiek en de bestrijding van armoede en laaggeletterdheid. We zien uit naar de concrete voorstellen om op deze terreinen vooruitgang te boeken. Als oppositiepartij willen we onder andere op deze onderwerpen graag meedenken en daarnaast het college met een constructief kritische houding controleren.

De titel ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’ roept ook de vraag op: wat als het winter wordt? Wat als de lente voorbij is en de zonnebril afgaat? Het akkoord straalt namelijk volgens de ChristenUnie wel een bepaalde naïviteit uit. Een gevoel van een maakbare samenleving. Ook zien we gemiste kansen in het akkoord. Bijvoorbeeld omtrent deze thema’s:

  • Betaalbare stad. Blijft Amsterdam voor Amsterdammers nog wel betaalbaar? In het akkoord staan concrete maatregelen over sociale huur. Echter, we zien ook dat de lasten de komende jaren flink zullen stijgen. We maken ons zorgen over onder andere de positie van gezinnen.

  • Mensenhandel. Er spreekt te weinig urgentie uit de paragraaf over prostitutie en mensenhandel. Volgens de voorzichtigste schattingen worden er dagelijks meer dan 600 vrouwen verkracht in onze stad. Hierdoor is Amsterdam niet de ‘vrije stad’ voor iedereen zoals in het voorwoord wordt omschreven. Wij kunnen dit collegeperiode een einde maken aan mensenhandel in onze stad, mits we eerlijk gaan kijken naar ons prostitutiebeleid.

  • Veiligheid. Het coalitieakkoord beweert dat de stad veiliger wordt. Toch is het dreigingsniveau in Nederland en Amsterdam nog steeds substantieel. Ook horen we nog regelmatig van schietpartijen en worden zelfs handgranaten op straat aangetroffen. Hierover lezen we veel te weinig in het ambitieuze programma. Veel aandacht voor preventie maar is er ook urgentie?

Laten we de zonnebril van de maakbaarheid afzetten en met een realistische blik de schaduwkanten en uitdagingen bezien en scherp stellen op wat echt nodig is voor Amsterdam in de komende vier jaar. Daar willen we als ChristenUnie graag een constructieve rol in spelen. We wensen het college en ons allen daarbij veel succes en Gods zegen toe.

Deel dit bericht